Ease2pay N.V. maakt halfjaarcijfers 2020 bekend

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 08/09/2020 06:43
Het resultaat van Ease2pay N.V. (de “Vennootschap”) over het eerste halfjaar van 2020 laat een duidelijke verbetering zien, maar werd toch sterk bepaald door de uitbraak van het COVID-19 virus. Terwijl het bedrijfsresultaat voor financieringslasten en afschrijving (EBITDA) verbeterde, naar een verlies van EUR 309 duizend (2019 eerste halfjaar: EUR 429 duizend), daalde de gerealiseerde omzet over het eerste halfjaar licht naar EUR 84 duizend (2019 eerste halfjaar: EUR 91 duizend). Ondanks COVID-19, is de Vennootschap in staat geweest het nettoverlies over het eerste halfjaar te verlagen naar EUR 410 duizend (2019 eerste halfjaar: EUR 521 duizend). Uit de Ease2pay Investor Presentation September 2020, die vandaag ook online staat op www.ease2paynv.com, blijkt dat de interesse in het Ease2pay betaalplatform sterk gestegen is. Per 30 juni hebben meer dan 52 duizend (2019: 38 duizend) mensen een account op het Ease2pay platform aangemaakt, waarbij het aan de elektronischgeldinstelling Ease2pay toevertrouwde vermogen op 30 juni EUR 173 duizend (per 31 december 2019: EUR 144 duizend) was.
Met de uitbraak van het COVID-19 virus half maart is het autogebruik in heel Nederland sterk afgenomen. Door de geleidelijke versoepeling van de lockdown, steeg in de zomer het aantal parkeer- en tanktransacties op het Ease2payplatform weer. In juli was het aantal transacties boven het niveau van voor uitbraak. Het aantal parkeertransacties was in juli 17% hoger dan in februari 2020 en het aantal tanktransacties was zelfs 68% hoger. De toename van tanktransacties komt grotendeels voort uit de samenwerking met Rabobank, waarbij Ease2pay tanken en parkeren faciliteert in de Rabo Wallet app. Tevens heeft Ease2pay in juli in de Rabo Wallet app een nieuwe functionaliteit gerealiseerd waardoor gebruikers automatisch punten sparen bij betalen.
Er zijn maatregelen genomen om in de tweede helft van 2020 meer inkomsten te gaan genereren uit bestaande diensten. Met ingang van 1 september rekent Ease2pay per parkeeractie EUR 0,19 transactiekosten, voorheen was dit gratis. Zelfs hiermee blijft Ease2Pay de goedkoopste en slimste aanbieder van een Parkeer- en tankapp in Nederland. De gebruikers van de Ease2pay en de On the Go!-app kunnen als alternatief voor de transactiekosten een week-, maand- of jaarabonnement in de app kopen, waardoor ze niet langer transactiekosten per parkeeractie betalen. Onderdeel van het abonnement is dat de gebruiker tot 31 december 2020 een korting van 1 cent per getankte liter ontvangt wanneer wordt getankt via de app.
De Directie en de Raad van Commissarissen van Ease2pay hebben de halfjaarcijfers 2019 van de Vennootschap vastgesteld respectievelijk goedgekeurd. Met dit persbericht wordt het tussentijds bericht over het eerste halfjaar 2020 gepubliceerd, dat de verkorte tussentijdse financiële informatie over het halfjaar geëindigd op 30 juni 2020 weergeeft.
Het halfjaar bericht van Ease2pay N.V. over het eerste halfjaar 2020 is bijgevoegd.
Einde persbericht.

zie meer op
https://investor.ease2pay.eu/wp-content/uploads/2020/09/Persbericht-en-halfjaar-bericht-2020.pdf

wel even door scrollen!

tijd 09.10
Lokaal Easy2pay EUR 0,968 +8,8ct vol. 23.758.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL