Solvay, resultaten van het eerste halfjaar 2020

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 29/07/2020 08:28
Record cash generatie en kostenreducties helpen om de storm te doorstaan
Markante feiten
? Sterke vrije kasstroom aan aandeelhouders van voortgezette bedrijfsactiviteiten van €435 miljoen in het eerste
halfjaar (waaraan Q2 €233 miljoen bijdroeg), een aanzienlijke stijging ten opzichte van €33 miljoen in het eerste
halfjaar van 2019. De stijging werd voornamelijk gedreven door een gedisciplineerd werkkapitaalbeheer.
? De netto-omzet van €4 649 miljoen in H1 2020 was 11% lager dan in H1 2019, door tegenwind in de vliegtuig-,
auto-, olie- & gasmarkten en in de bouwsector die de volumes vanaf april beïnvloedde. De meer veerkrachtige
markten, waaronder de gezondheidszorg, agro/voeding, huishoudelijke en persoonlijke verzorging en elektronica,
boden juist enige compensatie voor sommige van de markten die met uitdagingen te maken hadden. De
netto-omzet in Q2 daalde door de lagere volumes met 18% tot €2 175 miljoen.
? De versnelling van de kostenbesparende maatregelen in de eerste helft van 2020 leverde een totale
bruto-besparing op van €170 miljoen, mogelijk gemaakt doordat de organisatie snel handelde en de productie
afstemde op de lagere vraagniveaus.
? De onderliggende EBITDA in de eerste jaarhelft bedroeg €1 008 miljoen, een daling van 15,6% ten opzichte van
de eerste jaarhelft van 2019. De onderliggende EBITDA van €439 miljoen in het tweede kwartaal was 29,5% lager
ten opzichte van Q2 2019. Dit was het gevolg van lagere volumes, terwijl de prijszetting positief bleef.
? De EBITDA-marge bedroeg in de eerste jaarhelft 21,7%, ondanks een aanzienlijke daling van de vraag, wat de
rol van de krachtige acties omtrent kosten en de duurzame prijsstelling illustreert. De EBITDA-marge voor het
tweede kwartaal bedroeg 20,2%.
? Onderliggende netto-winst van €345 miljoen in H1 2020 en €109 miljoen in Q2 2020
? Zoals aangegeven op 24 juni 2020 werd in Q2 2020 een non-cash bijzondere waardevermindering geboekt
van in totaal €1,46 miljard, die voornamelijk betrekking had op de goodwill van de Composites-activiteiten.
Q2 2020 Q2 2019 % % organisch Onderliggend, in € mln S1 2020 S1 2019 % %
organisch
2 175 2 654 -18,0% -17,1% Netto omzet 4 649 5 225 -11,0% -10,8%
439 624 -29,5% -28,5% EBITDA 1 008 1 195 -15,6% -15,3%
20,2% 23,5% -3,3pp - EBITDA-marge 21,7% 22,9% -1,2pp -
233 123 +89,8% -
Vrije kasstroom aan Solvay
aandeelhouders (voortgezette
bedrijfsactiviteiten)
435 33 n.m. -
49,1% 28,2% +20,9pp - Vrije kasstroomomrekeningsratio
(12 maanden) - - - -
Commentaar van Ilham Kadri, CEO
“Ik ben erg trots op de manier waarop de Solvay-medewerkers de storm doorstaan door veilig te blijven en uitzonderlijk goed te beheren wat onder onze controle is”, zegt CEO Ilham Kadri. “Onze focus op klanten, kosten en cash resulteerde in een sterke kostenreductie van €170 miljoen en een record aan vrije kasstroom van €435 miljoen in de eerste helft van 2020. Onze leidende positie in belangrijke markten en het brede scala van technologieën en innovatie stelden ons in staat om nieuwe opdrachten binnen te halen en tegelijkertijd de marges te beschermen. De komende maanden blijven we ons aanpassen aan de uitdagingen die ons pad kruisen en zullen we gerichte investeringen hervatten om in 2021 terug te keren naar groei.”

Vooruitzichten voor 2020
In de context van de aanhoudende macro-onzekerheid en de beperkte zichtbaarheid verwacht Solvay dat de marktdynamiek in het derde kwartaal uitdagend zal blijven, alvorens in het vierde kwartaal te verbeteren.
Tegen die achtergrond zal de focus op de kosten blijven liggen, met de verwachting dat er voor het jaar 2020 ongeveer €300 miljoen aan besparingen zal worden gerealiseerd en dat er een vrije kasstroom zal worden gegenereerd die vergelijkbaar is met die van 2019.
zie meer op
https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend221/files/2020-07/2020Q2-press%20release-NL.pdf

tijd 10.55
De Bel 20 3.432,00 -4,70 -0,14% Solvay EUR 68,56 -2,62 vol. 109.466Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL