Besluiten van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV op 20 mei 2020

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 20/05/2020 18:26
Ageas laat weten dat vandaag alle door de Raad van Bestuur voorgelegde voorstellen, werden goedgekeurd door de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV

Het percentage van het vertegenwoordigde kapitaal bedroeg 37,92%.

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders hebben alle agendapunten goedgekeurd:

de statutaire jaarrekening voor het boekjaar 2019;
de betaling van een brutocashdividend van EUR 0,27 per Ageas aandeel1;
het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren/PwC Reviseurs d’entreprises voor het boekjaar 2019;
het remuneratieverslag en het remuneratiebeleid;
de herbenoeming van de dames Jane Murphy, Lucrezai Reichlin en Yvonne Lang Ketterer en van de heer Richard Jackson als onafhankelijke niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2024;
de herbenoeming van de heer Antonio Cano als uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2024;
de wijzigingen van de statuten om ze te moderniseren en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen;
de vernietiging van 3.820.753 in 2019 ingekochte aandelen;
de machtiging van de Raad van Bestuur voor een periode van 3 jaar om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere verrichtingen, te verhogen met een bedrag van hoogstens EUR 150.000.000;
de machtiging van de Raad van Bestuur om ageas SA/NV aandelen te verkrijgen, waarbij het maximale aantal aandelen die kunnen worden verkregen, niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.


(1) Dividend: Voor het boekjaar 2019 keurde de vergadering een brutocashdividend goed van EUR 0,27 per Ageas aandeel. De kalender voor de betaling van dit dividend van EUR 0,27 per aandeel is de volgende:

2 juni 2020: notering ex-dividend,
4 juni 2020: betaling (coupon nr.9).
Door de beslissing om de verdeling van het initiële brutocashdividend van EUR 2,65 op te splitsen, zal Ageas een tweede Algemene Vergadering van Aandeelhouders organiseren in de loop van oktober 2020 met de bedoeling om de goedkeuring voor betaling van een interimdividend van EUR 2,38 per aandeel voor te leggen (zie persbericht 34 van 8 april 2020). Meer informatie over de fiscale behandeling van het dividend is beschikbaar op http://www.ageas.com/nl/investeerders/dividend.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 45.000 werknemers en in 2019 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 36 miljard (alle cijfers tegen 100%).
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL