Meeropbrengst met vaste rijpaden in grasland

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 08/01/2020 07:15
Door bij graslandbewerking van vaste rijpaden gebruik te maken, kun je rijschade aan de bodem beperken. Uit een praktijkproef bij Zeewolde in Flevoland blijkt dat de grasopbrensten dan tot 15% hoger kunnen zijn.

Op plantenteeltbedrijven is al enige jaren ervaring met het gebruik van vaste rijpaden. Machines rijden daarbij steeds over de zelfde paden in een perceel zodat een zo klein mogelijk deel bereden wordt. Je spaart zo de bodemstructuur. In Denemarken hebben sommige veetelers ook positieve ervaringen met het gebruik van vaste rijpaden bij bewerking van het grasland, zo blijkt uit een artikel in VeeteeltGras. Melkveehouder Roland Oosterink werkt in Denemarken via vaste rijsporen. Maar in Nederland was nog niet veel ervaring opgedaan.

Mechanisatie
Melkveehouder Joep den Brok in Zeewolde wilde op basis van ervaring elders het systeem van vaste rijpaden onder Nederlandse omstandigheden beproeven. Hij heeft er belang bij. Zijn grond, 50 cm klei op veen met veel kwelwater van het Veluwemeer, is gevoelig voor rijschade. In samenwerking met Herman Krebbers van Delphy en studenten van Aeres Hogeschool werd in 2018 een proef uitgevoerd. De opbrengsten van grasvelden met een vast rijpadensysteem werden vergeleken met percelen waar op de gebruikelijke manier wordt gewerkt.


Grasland bewerken via vaste rijpaden, video VeeteeltGras


Voor het werken met vaste rijpaden moet je machines hebben met een grote werkbreedte voorzien van gps. Een loonbedrijf uit Nijkerkerveen was bereid om de mechanisatie af te stemmen op een werkbreedte van ten minste negen meter en alle werkzaamheden op gps uit te voeren. Voor alle werkzaamheden als maaien, harken, inkuilen en bemesten werd alleen van die rijpaden gebruik gemaakt.

Download artikel in VeeteeltGras


Meeropbrengst

Omdat de zomer van 2018 droog was, waren de opbrengstverschillen aanvankelijk gering. Maar nadat het begon te regenen, werden de verschillen duidelijker. Bij de tweede snede was de opbrengst bij de vaste rijpaden 3282 kg droge stof per hectare tegenover 2650 kg droge stof op het controleperceel: een meeropbrengst van 15%. Naast de meeropbrengsten heeft het systeem van vaste rijpaden mogelijk meer voordelen. Als de omstandigheden niet optimaal zijn, kun je nog wel oogsten met waarschijnlijk een betere graskwaliteit en een hoger eiwitgehalte tot gevolg, denkt Krebbers.

ga naar
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Meeropbrengst-met-vaste-rijpaden-in-grasland.htm

en bekijk video en download alles.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL