Ageas maakt de finale resultaten bekend van het bod tot aankoop voor de FRESH-effecten

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 03/01/2020 18:08
Ageas maakt vandaag bekend dat 65,50% (EUR 818.750.000) van de totale hoofdsom van de uitstaande FRESHi-effecten werd ingebracht in een bod tot aankoop door Ageasfinlux S.A.ii

Op 19 november 2019 lanceerde Ageas via zijn volledige dochtervennootschap Ageasfinlux S.A. een bod tot aankoop van de uitstaande FRESH-effecten. De houders van FRESH-effecten hadden de kans om hun effecten in te brengen in het bod tot 10.00 u. CET op 3 januari 2020. In totaal werd 65,50% (EUR 818.750.000) van het totale bedrag aan uitstaande FRESH-effecten ingebracht in het bod tot aankoop, en aanvaard voor aankoop.

De aangekochte FRESH-effecten zullen worden ingeruild tegen 2.599.206 onderliggende aandelen van ageas SA/NV. Die aandelen zullen op de balans van de Groep blijven staan als eigen aandelen en zullen als voorheen geen recht geven op dividenden of stemrechten. Het totale aantal uitstaande aandelen blijft onveranderd.

De niet-aangekochte FRESH-effecten zullen blijven uitstaan overeenkomstig hun gewijzigde voorwaarden en zullen nog steeds worden beschouwd als grandfathered Restricted Tier 1 kapitaal, zoals bevestigd door de Nationale Bank van België.

De verwachte afwikkelingsdatum van de aankoop van de ingebrachte FRESH-effecten is 8 januari 2020.

De impact die deze transactie en de uitgifte op 10 december 2019iii van de Restricted Tier 1 subordinated effecten zullen hebben op de solvabiliteit, de balans en de winst- en verliesrekening van de Groep wordt na de afwikkeling van het bod tot aankoop, inclusief de eraan verbonden renteswap, gecommuniceerd.


Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een erfgoed dat zich uitstrekt over een periode van bijna 200 jaar. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst. Als een van de grotere Europese verzekeraars richt Ageas zich op Europa en Azië, de twee werelddelen die samen het belangrijkste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt uitmaken. Ageas heeft succesvolle verzekeringsondernemingen in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen, die functioneren via een combinatie van 100% dochterondernemingen en langetermijnsamenwerkingen met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. In de landen waar het actief is, behoort Ageas tot de marktleiders. De onderneming heeft een personeelsbestand van meer dan 45.000 mensen en rapporteerde in 2018 een premie-inkomen van 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).

Deze aankondiging betreft noch een aanbod tot aankoop, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkoop, van de FRESH-effecten of enige andere effecten. Ageasfinlux S.A. doet het aanbod enkel op basis van, en in overeenstemming met, de voorwaarden van de verklaring inzake het aanbod tot aankoop en verzoek tot toestemming. Het aanbod en verzoek tot toestemming worden niet gedaan in enig rechtsgebied waar het maken of aanvaarden ervan niet in overeenstemming zou zijn met de effectenwetten, blue sky laws of enige andere regelgeving van dat rechtsgebied.


--------------------------------------------------------------------------------


i Undated Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid Capital Securities

ii Voor bijkomende details verwijzen we naar het gerelateerde persbericht van Ageasfinlux S.A.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL