FrieslandCampina actualiseert berekening garantieprijs

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 29/12/2019 07:59
. FrieslandCampina actualiseert berekening garantieprijs
. Ledenraad FrieslandCampina stemt over aanpassingen melkgeldreglement.

Naar aanleiding van de driejaarlijkse evaluatie van het melkgeldreglement heeft de ledenraad van FrieslandCampina met een kleine meerderheid ingestemd met actualisering van de berekening van de garantieprijs. Dit betekent dat met ingang van 2020 FrieslandCampina een aantal inhoudingen en toeslagen die door referentiebedrijven worden uitbetaald niet langer meeneemt in de berekening van zijn garantieprijs*). De garantieprijs is de prijs die de onderneming gegarandeerd aan de leden betaalt voor geleverde melk. Ook is de ledenraad geïnformeerd over het besluit van het bestuur om KoeMonitor op te nemen in de basiseisen van Foqus planet, het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma van de coöperatie. Om duurzame ontwikkeling op het boerenerf van de leden-melkveebedrijven te stimuleren stelt de onderneming bovendien jaarlijks een extra bijdrage van 24 miljoen euro beschikbaar.

Door de stapeling van toeslagen dreigt de FrieslandCampina-garantieprijs op den duur niet meer marktconform te worden. In de huidige garantieprijssystematiek gaat FrieslandCampina uit van de maximale toeslagen en inhoudingen bij de referentiebedrijven, terwijl niet alle melkveehouders van die bedrijven de toeslagen ontvangen. Daarnaast betaalt FrieslandCampina zelf ook toeslagen, onder andere voor duurzaamheid, VLOG en weidegang. Door de inhoudingen en toeslagen voor weidegang, VLOG, duurzaamheid en niet-melkgerelateerde toeslagen niet meer mee te nemen in de berekening van de garantieprijs houdt FrieslandCampina een marktconforme garantieprijs.

Extra stimulans voor duurzame ontwikkeling
Om duurzame ontwikkeling op het boerenerf te stimuleren, stelt FrieslandCampina in het kader van Foqus planet, het duurzaamheidsprogramma van de coöperatie, jaarlijks een bedrag van in totaal 24 miljoen euro beschikbaar. Dit bestaat uit een generieke ondernemingsbijdrage van 0,125 euro per 100 kilogram melk en een bedrag voor duurzame ontwikkeling dat op jaarbasis wordt vastgesteld. De ondernemingsbijdrage wordt voor het eerst uitbetaald in 2021 voor de in 2020 behaalde resultaten.

Frans Keurentjes, voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: “We willen dat de onderneming concurrerend blijft en beschikt over voldoende flexibiliteit. Daarvoor is het noodzakelijk dat de garantieprijs marktconform blijft. Over het melkgeldreglement is het afgelopen jaar in alle geledingen van onze coöperatie stevig gediscussieerd, wat in het licht van de huidige ontwikkelingen begrijpelijk is. In de afgelopen jaren zijn we er in geslaagd een toonaangevende melkprijs te betalen en dat willen we ook voor volgende generaties melkveehouders zo houden. Ook op het gebied van duurzaamheid wordt steeds meer van de melkveebedrijven verwacht. Om duurzame ontwikkeling op het erf te stimuleren, stelt de onderneming daarom jaarlijks een extra bedrag van 24 miljoen euro beschikbaar.”

Standaardgehaltes eiwit, vet en lactose geactualiseerd
De garantieprijs wordt gepubliceerd per 100 kilo melk, bij 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose. Deze standaardgehaltes zijn in 2008 ten tijde van de fusie vastgesteld en sindsdien niet meer gewijzigd. In de afgelopen jaren is de melk geleidelijk aan eiwitrijker en minder vet geworden. Ook zijn de lactosegehaltes toegenomen. Hierdoor is het verschil tussen de gepubliceerde garantieprijs en het daadwerkelijk uitbetaalde melkgeld steeds groter geworden. Om dit te herstellen, worden met ingang van 2020 de standaardgehaltes aangepast naar de werkelijk geleverde gehaltes in 2019.
Het reserveringsbeleid van FrieslandCampina blijft ongewijzigd. Dat betekent dat 35 procent van de nettowinst contant wordt nabetaald aan de leden. 10 procent wordt uitgekeerd in ledenobligaties en 55 procent wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de onderneming.

KoeMonitor in basiseisen Foqus planet
Met ingang van 2020 wordt KoeMonitor opgenomen in de basiseisen van Foqus planet voor alle leden-melkveebedrijven in Nederland. KoeMonitor bestaat uit drie onderdelen KoeData, KoeKompas en KoeAlert en is de nieuwe systematiek voor Nederlandse zuivelindustrie om de diergezondheid, het dierenwelzijn en de voedselveiligheid van melk te borgen. Zuivelondernemingen kunnen daarmee aantonen dat de melk die hun veehouders leveren en die zij verwerken, voldoet aan de wettelijke eisen van de EU-hygiëneverordening en nationale wetgeving.

*) FrieslandCampina kent twee garantieprijzen: een garantieprijs voor reguliere bedrijven en een garantieprijs voor biologische en biologisch-dynamische bedrijven. In beide gevallen is de garantieprijs de prijs die de onderneming gegarandeerd aan de leden betaalt voor de geleverde melk. De garantieprijs komt overeen met de gemiddelde prijzen voor boerderijmelk voor een aantal zuivelbedrijven en landen in Noordwest-Europa, inclusief nabetaling, reservering op naam, coöperatieve toeslagen en inhoudingen. De garantieprijs is gebaseerd op openbare bronnen en wordt onafhankelijk van het resultaat van FrieslandCampina vastgesteld.
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL