Docenten willen aan de slag met natuurinclusieve landbouw

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 18/12/2019 07:00
Natuurinclusieve landbouw leeft in het onderwijs. Tijdens een drukbezochte onderwijsdag – de tweede dag van een tweedaags congres over Natuurinclusieve landbouw – maakten ze kennis met die diverse aspecten van natuurinclusieve landbouw. Docenten willen aan de slag willen met het thema. Er is vooral behoefte aan lesmateriaal.

We moeten van productiegericht naar een meer productiegerichte landbouw, zegt Jan Willem Erisman. In zijn inleiding tijdens de onderwijsdag van het tweedaagse congres Natuurinclusieve Landbouw op 27 en 28 november in Kamerik maakt hij duidelijk wat hij onder natuurinclusieve landbouw verstaat: een landbouw die ecologie als basis neemt om voldoende en gezond voedsel te produceren. Zo’n landbouw is gebaseerd op vier pijlers: functionele agrobiodiversiteit en de bodem, landschapselementen, regionale diversiteit en specifieke soorten.

Biodivers boeren
Het tweedaagse congres bestond uit een symposium op 27 november met als titel ‘De meerwaarde van de natuur voor het boerenbedrijf' en een onderwijsdag die vooral bedoeld was voor docenten en lectoren uit het groene onderwijs. Tijdens de eerste dag presenteerde Erisman – hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de VU Amsterdam en directeur van het Louis Bolk Instituut – samen met Rosemarie Slobbe van het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving het boek 'Biodivers boeren – De meerwaarde van de natuur voor het boerenbedrijf'. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Minister Carola Schouten. Dat boek, met tal van voorbeelden van natuurinclusieve bedrijfsvoering, biedt inspiratie voor ondernemers, onderwijs, beleidsmedewerkers en burgers.

Lesmateriaal
Tjalling Huisman van Hogeschool Van Hall Larenstein presenteerde in zijn inleiding de resultaten van een enquête die onder docenten van de groen mbo- en hbo-instellingen is gehouden. Uit die resultaten blijkt dat de docenten graag met boeren, ondernemers en onderzoekers aan de slag willen met het thema natuurinclusieve landbouw in hun opleidingen.

De ruim honderd docenten die de enquête invulden, zien natuurinclusieve landbouw niet als een politieke gril. Ze vinden dat het een belangrijke rol speelt in een toekomstgerichte landbouw. Maar bij studenten leeft het nog niet breed. De docenten hebben een sterke behoefte aan bruikbare informatie over natuurinclusieve landbouw voor de lessen. Een regionale invalshoek bij de ontwikkeling van het materiaal wordt hierin heel belangrijk gevonden.

Tijdens de onderwijsdag gaf een aantal sprekers de aanzet voor diverse werksessies waarin het natuurinclusieve onderwijsprogramma verder werd ingevuld, inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten. Alle presentaties van de onderwijsdag op 28 november zijn beschikbaar, evenals de presentaties van het symposium op 27 november. Het tweedaagse congres werd georganiseerd door het Louis Bolk Instituut, Werkgroep Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Onderwijs, Vogelbescherming Nederland, Kennis Centrum Natuur en Leefomgeving en Hogeschool Van Hall Larenstein


zie (video)en lees verder op
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Docenten-willen-aan-de-slag-met-natuurinclusieve-landbouw.htmBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL