UCB rapporteert: financiële resultaten conform de verwachtingen, afgeronde integratie, R&D mijlpalen bereikt en sterkere focus op core business

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 01/08/2008 07:21
- Financiële prestaties in het eerste semester van 2008 conform de verwachtingen: opbrengsten gedaald met 11% tot 1,7 miljard euro zoals verwacht; onderliggende rentabiliteit (recurrente EBITDA) bedraagt 358 miljoen euro (-26%), gerapporteerde nettowinst 108 miljoen euro (-37%).
- Integratie van Schwarz Pharma vroeger afgerond dan verwacht: synergieën in de eerste zes maanden goed voor 305 miljoen euro; voor 2008 zullen deze synergieën 350 miljoen euro opleveren; beoogd synergieresultaat van 380 miljoen euro zal bijna twee jaar vroeger dan gepland gerealiseerd worden.
- Meerdere mijlpalen en goedkeuringen bekomen van regelgevende instanties: in het eerste semester van 2008 verkreeg UCB twee goedkeuringen (Cimzia®, ziekte van Crohn, en Xyzal®, orale oplossing) in de VS en twee positieve adviezen (Neupro, Restless Legs Syndrome ® en Vimpat®, epilepsie) in Europa.
- Het nieuwe "SHAPE"-initiatief: belangrijke globale inspanning om de concurrentiekracht en het rendabiliteit te verbeteren door een herschikking ten bedrage van 300 miljoen euro tijdens de volgende 3 jaren. Het initiatief omvat een verhoogde focus, een herschikking van de middelen van UCB, het opdrijven van R&D en een vereenvoudiging van de organisatie en tegelijkertijd UCB's nieuwe geneesmiddelen met succes te op de markt te brengen voor patiënten.
- Vooruitzichten 2008: er wordt uitgegaan dat de opbrengsten 3,3 miljard euro overschrijden; bevestiging van eerder geplande onderliggende rentabiliteit (recurrente EBITDA) van ongeveer 650 miljoen euro. Nettoresultaat kan in belangrijke mate beïnvloed worden door het "SHAPE"-initiatief van UCB.

BRUSSEL (België), 1 augustus 2008 (7:00 am CEST) - persbericht, wettelijk voorgeschreven informatie - UCB maakte vandaag zijn geconsolideerde tussentijdse financiële resultaten bekend.

"De financiële prestaties in de eerste zes maanden zijn volledig in lijn met onze verwachtingen", stelt Roch Doliveux, CEO van UCB. "Met een van de meest interessante 'laatste stadium-projecten' pijplijn in onze industrie, en na recente goedkeuringen zoals voor Cimzia® (ziekte van Crohn) in de VS, en positieve adviezen voor Neupro® (RLS) en Vimpat® (voor epilepsie) in Europa, is het nu tijd om UCB verder vorm te geven als een gefocuste, gespecialiseerde onderneming die patiënten met succes nieuwe geneesmiddelen aanbiedt."Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL