Mobistar eerste semester resultaten

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 24/07/2008 07:01
Brussel, 24 juli 2008 – Mobistar maakt vandaag haar cijfers voor het eerste semester van 2008 bekend. Ondanks de aanhoudende concurrentie en de blijvende druk vanwege de regelgever kan Mobistar resultaten neerzetten
die de initiële vooruitzichten overstijgen.
Markante feiten
• De klantenbasis van de groep Mobistar, inclusief mvno’s, groeit met 14,8 % ten opzichte van juni 2007. Op het einde van het eerste semester van 2008 registreerde de groep Mobistar 3.720.018 actieve klanten, een toename
van 479.502 klanten ten opzichte van juni 2007, waarvan er 230.159 klanten in de eerste 6 maanden van het jaar 2008 werden verworven.
• De toename van het aantal actieve klanten heeft een gunstig effect op de omzet, maar kan niet verhinderen dat de ARPU negatief beïnvloed wordt door de daling van de roaming- en de mobiele terminatietarieven (MTR). De
ARPU evolueert van 36,90 euro op eind juni 2007 naar 33,13 euro per maand per actieve klant een jaar later.
• De impact van de regelgevende maatregelen bedroeg in het eerste semester van dit jaar 55,9 miljoen euro en houdt gedeeltelijk rekening met de nieuwe beslissing van het BIPT met betrekking tot MTR. Niettegenstaande
de daling van de roaming- en mobiele terminatietarieven blijft de geconsolideerde omzet van de groep Mobistar ongeveer stabiel dankzij een positieve bijdrage van de Luxemburgse operator VOXmobile. De geconsolideerde
omzet bedraagt 745,5 miljoen euro op eind juni 2008 tegenover 747,2 miljoen euro een jaar eerder of een daling van 0,2 %.
• In lijn met de verwachtingen kan Mobistar de EBITDA-marge stabiel houden op 41,9 % van de omzet uit telefonie dankzij aanhoudende kostenbeheersing en de gunstige evolutie van de commerciële activiteiten.
• De evolutie van de omzet en nettowinst zijn beter dan de initiële vooruitzichten. Mobistar herziet daarom zijn ‘guidance’ naar boven en voorziet een lichte omzetdaling van 0 tot 2 % voor het boekjaar 2008 ten opzichte van de
initieel voorziene daling van 1 tot 3 %. Mobistar voorziet voor het einde van het jaar een daling van 2 tot 4 % van het netto resultaat per aandeel, in functie van het aantal verwachte aandelen op de markt eind december 2008.
• Mobistar heeft de eerste fase van het programma voor de wederinkoop van eigen aandelen afgerond. Op de algemene vergadering der aandeelhouders werd beslist om 1,3 miljoen eigen aandelen te vernietigen voor een
bedrag van 73,7 miljoen euro.

De raad van bestuur van Mobistar heeft beslist om over te gaan tot de tweede fase van het programma voor het inkopen van eigen aandelen zoals aangekondigd begin februari 2008.

I. Mobistar n.v.
Aanhoudend commercieel succes dankzij de mobiliteitsstrategie
Mobistar herbevestigt het succes van haar ‘mobility centric approach’ met een groei van haar klantenbasis. Vorig jaar werd er bevestigd dat deze bedrijfsstrategie zou worden gehanteerd. De ‘mobility centric approach’ vertaalt zich in de residentiële markt naar een ‘fix-to-mobile substitution’-strategie en naar een strategie van convergentie in de professionele markt.
Het vervangen van de vaste door de mobiele telefonie bij de residentiële klanten thuis gaat verder. In februari 2008 werden er 3 nieuwe varianten van AtHome op de markt gebracht: AtHome Evening & Weekend voor 4 euro,
AtHome Always voor 7 euro en AtHome Always & Everywhere voor 10 euro. Eind juni 2008 telde Mobistar al bijna 100.000 Mobistar AtHome-klanten. Zij kunnen dankzij deze optie bellen aan voordelige tarieven van thuis uit met
hun gsm naar vaste lijnen in binnen- en buitenland. Ook voor internet kan de klant vandaag zijn vaste lijn vervangen door een mobiele variant van Mobistar. Internet Everywhere, waarmee je voor 1 euro per dag surft op het edge/
hsdpa-netwerk, is eveneens een groot succes. Eind juni 2008 telde Mobistar n.v. 26.000 mobiel internet-klanten
(Internet Everywhere en Business Everywhere)
Dat de convergente aanpak in de professionele markt de juiste is, wordt bevestigd door het succes van de producten als One Office Voice Pack. 16.138 bedrijven kozen al voor deze flexibele tariefformule waarin vaste en mobiele
telefonie worden gebundeld. Het aantal kaarten voor mobiele telefonie bedraagt 106.326 en het aantal vaste lijnen 93.146. Daarnaast lanceerde Mobistar eind mei 2008 One Office Full Pack, waarin naast vaste en mobiele telefonie,
ook vaste data wordt gebundeld. Bedrijven besparen hiermee tot 30 % op hun telecomuitgaven.
Mobistar kondigde aan dat mobiele data één van de groeipolen zou zijn voor de toekomst en dit dankzij een performant mobiel breedbandnetwerk. Mobistar beschikt vandaag over het meest complementaire mobiel breedbandnetwerk
in België, met een dekking van 99 % van de bevolking voor het edge-netwerk en van bijna 75 % voor het 3g/hsdpa-netwerk. Hierdoor is er een toename in het gebruik van diensten als Internet Everywhere, Business Everywhere en wap, én worden er meer en meer machine-to-machine toepassingen ontwikkeld met Mobistar. Op eind juni 2008 vertegenwoordigde het aandeel van mobiele data 20 % van de omzet uit mobiele telefonie, ten opzichte van 17 % een jaar eerder.
De gesegmenteerde aanpak blijft een belangrijke rol spelen in de verdere uitbreiding van de klantenbasis. Via mvno-overeenkomsten kan Mobistar nog beter inspelen op de behoeften van klanten in welbepaalde segmenten.
Lycamobile en Telenet telden op eind juni 2008 samen 297.073 actieve klanten. Mobistar kondigde aan dat er in de loop van 2008 nog nieuwe mvno-partners zouden bijkomen. Op 1 juli 2008 tekende Mobistar een akkoord met
Blyk, het mobiel netwerk voor jongeren dat gefinancierd wordt door advertenties.

Evolutie van het klantenbestand
Op 30 juni 2008 bedroeg het klantenbestand van Mobistar n.v., inclusief het aantal mvno-klanten, in totaal 3.645.184 actieve klanten, 404.668 meer dan de 3.240.516 klanten een jaar eerder of een stijging van 12,5 % op een jaar tijd.
De toename van 404.668 klanten bestaat uit 148.376 nieuwe Mobistar-klanten en 256.292 nieuwe mvno-klanten.
De klantenbasis inclusief mvno-klanten steeg met 4,5 % in de eerste 6 maanden van 2008, van 3.489.859 klanten eind 2007 naar 3.645.184 klanten op eind juni 2008.
De nieuwe Mobistar-klanten zijn vooral postpaidklanten waardoor het aandeel van de abonnees in het klantenbestand nog verbeterde. Het aandeel van de postpaidklanten in de klantenbasis bedroeg 55,4 % op eind juni 2008
tegenover 54 % eind 2007 en 53,4 % eind juni 2007.
(1) De kaarten ‘machine-to-machine’ evenals de mvno-kaarten zijn niet opgenomen in het aantal actieve klanten.
(2) Average Revenue per User, gemiddelde maandelijkse omzet per klant (voortschrijdend gemiddelde van de 12 voorgaande maanden), zonder mvno’s.
Kerncijfers Mobistar n.v. H1 2008 H1 2007 Variatie YOY EOY 2007
Totaal aantal actieve klanten Mobistar n.v. 3.348.111 3.199.735 +4,6 % 3.283.754
Aantal mvno-klanten (mobiele telefonie) 297.073 40.781 x 7,3 206.105
Totaal aantal actieve klanten Mobistar n.v.
+ mvno (mobiele telefonie) 3.645.184 3.240.516 +12,5 % 3.489.859
ARPU(2) (€/maand) 33,13 36,9 -10,2 % 34,51
Totale omzet (Mio €) 727,7 747,2 -2,6 %
Omzet uit telefonie (Mio €) 700,4 720,9 -2,8 %

V. Vergoeding voor de aandeelhouders
De raad van bestuur van Mobistar heeft beslist om over te gaan tot de uitvoering van het tweede deel van het inkoopprogramma van eigen aandelen, zoals aangekondigd in februari van dit jaar. In deze tweede fase zal
Mobistar overgaan tot de aankoop van eigen aandelen voor een totaal bedrag van 101,3 miljoen euro van zodra de kapitaalsvermindering wordt uitgevoerd op 6 augustus 2008 aan 4 euro per aandeel. De aandelen die tijdens het
tweede semester aangekocht worden zullen eveneens worden vernietigd op het einde van het jaar 2008.
De meerderheidsaandeelhouder bevestigt dat hij niet zal deelnemen aan het programma van de inkoop van aandelen. De evolutie van het programma van de inkoop van aandelen zal beschikbaar zijn op:
http://corporate.mobistar.be/nl/investor/info.php.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL