Sligro, omzet in 2021 € 1.898 miljoen.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 05/01/2022 08:37
De omzet van Sligro Food Group N.V. over 2021 bedroeg € 1.898 miljoen, een afname van 2,5% ten opzichte van de omzet ad € 1.946 miljoen in 2020. De omzet nam in het vierde kwartaal van 2021 met 21,5% toe ten opzichte van vorig jaar.

De totale omzet kan als volgt worden verdeeld:
---------- ---- Q 4. -----Cumnlatief
x miljoen. 2021. 2020. 2021. 2020
Nederland 501. 415. 1.730. 1.777
België. 53. 41. 168. 169
Groep. 554 456. 1.898. 1.946


In Nederland was sprake van een omzetdaling van 2,6% (Q4: toename van 21,0%). In België beliep de omzetafname
0,9% (Q4: toename van 26,7%). Deze mutaties waren volledig autonoom.

De mutatie in de omzet ten opzichte van vorig jaar kan als volgt nader worden toegelicht:
x EUR miljoen. 2021. 2020 mutatie
Omzet excl. tabak op vergelijkbare basis 1.683. 1.637. 2,8%
Omzet tabak op vergelijkbare basis. 211. 260. -18,8%
Omzet uit extra verkoopdagen. 20
Omzet uit verkoop aan niet pashouders. 4. 28. -86,3%
Totale Omzet. 1.898. 1.946. -2,5%


Nederland kende 32 weken (gedeeltelijke) sluiting van de horeca in 2021 ten opzichte van 24 weken in 2020. In België
was de horeca 39 weken gesloten in 2021 ten opzichte van 42 weken in 2020. In vergelijking met het niveau vóór
COVID beliep de omzetafname 23% (Q4:15%).
Op 3 februari 2022 vóór beurs publiceert Sligro Food Group haar volledige jaarresultaten en jaarverslag over 2021.

Veghel, 5 januari 2022

Namens Sligro Food Group N.V.

Koen Slippens, CEO
Rob van der Sluijs, CFO
Tel. +31 413 34 35 00
www.sligrofoodgroup.nl Q4 Cu m u l ati e f
x € miljoen 2021 2020 2021 2020
Nederland 501 415 1.730 1.777
België 53 41 168 169
G ro e p 5 5 4 4 5 6 1 .8 9 8 1 .9 4 6x € miljoen 2021 2020 m u tati e
Omzet excl. tabak op vergelijkbare basis 1.683 1.637 2,8%
Omzet tabak op vergelijkbare basis 211 260 -18,8%
Omzet uit extra verkoopdagen 21
Omzet uit verkoop aan niet-pashouders 4 28 -86,3%
T o tal e o m ze t 1 .8 9 8 1 .9 4 6 -2,5Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL