Royal Delft Group meldt resultaten van de algemene vergadering van aandeelhouders op 9 september 2021

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 09/09/2021 18:13
Royal Delft Group maakt vandaag bekend dat alle stempunten zijn aangenomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 9 september 2021 om 15:00 uur, in de Oude Kerk te Delft.

Stempunten
Bezoldigingsverslag en remuneratierapport
De aandeelhouders hebben positief geadviseerd over het bezoldigingsverslag en remuneratierapport over 2020.
Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening van Royal Delft Group over het boekjaar 2020 is door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten het nettoresultaat over het boekjaar 2020 (EUR - 768.000) te onttrekken uit de overige reserves van de vennootschap.

Decharge
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2020 en de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2020.

Statutenwijziging
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft ingestemd met de statutenwijziging in het kader van gewijzigde wetgeving.
Benoeming Deloitte boekjaar 2022
Deloitte is door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd als accountant voor het boekjaar 2022.

Herbenoeming commissarissen
De heer M.C. Udink, voorzitter van de Raad van Commissarissen en de heer C. Bikkers zijn tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders herbenoemd als commissaris van Royal Delft Group voor een periode van twee jaar.
Benoeming commissarissen

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders zijn mevrouw S. de Clercq, de heer W.W.J.T. Broekman en H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme benoemd als commissaris van Royal Delft Group voor een periode van vier jaar.

Aftreden de heer H.R. Kranenberg
Tijdens de vergadering is afscheid genomen van de heer Kranenberg en is hij bedankt voor zijn bewezen diensten. De heer Kranenberg was sinds 2016 als commissaris verbonden aan de vennootschap.

Stemresultaten
De resultaten van de ter vergadering gehouden stemming zullen binnen de daarvoor geldende termijn bekend worden gemaakt via de website van Royal Delft Group.
EINDE PERSBERICHTBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL