Publicatie jaarcijfers 2019 Royal Delft Group

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 21/03/2020 16:16
Omzetgroei 26%, voorstel voor keuzedividend van 55 eurocent
De omzet van Royal Delft Group is in 2019 gestegen met 26% (2018: 14%). De omzetstijging is met name toe te schrijven aan toegenomen toeristische activiteiten en de verdere groei van Royal Delft Vastgoed.
Het nettoresultaat op voortgezette activiteiten is uitgekomen op € 0,8 miljoen (2018: -€ 0,1 miljoen). Voor 2019 zal een keuzedividend worden voorgesteld van € 0,55 per aandeel.
Henk Schouten, CEO: “Ook dit jaar is de omzet van De Porceleyne Fles, zowel in de toeristische sector als in de retail flink gestegen en draagt de nieuwe vastgoedactiviteit positief bij aan het resultaat. De huidige problemen vanwege het Corona-virus hebben negatieve gevolgen voor het resultaat over 2020. Vanwege de verwachte positieve resultaten van Royal Delft Vastgoed zijn we optimistisch over de toekomst van Royal Delft Group en stellen voor een gedeelte van het positieve resultaat over 2019 aan te wenden voor het uitkeren van een keuzedividend".

Omzet, EBITDA en nettoresultaat
Totaal in duizenden euro
2019 2018
Voortgezette activiteiten
Netto omzet 7.820 6.196
EBITDA 2.121 464
Bedrijfsresultaat 1.297 -137
Nettoresultaat (na belasting) voortgezette activiteiten 811 -107
Beëindigde Activiteiten
Nettoresultaat (na belasting) beëindigde activiteiten 0 5.051
Nettoresultaat (na belasting) totaal 811 4.944
Per aandeel in euro’s
Nettoresultaat toegerekend aan de aandeelhouders 0,81 6,46

De volledige jaarlijkse verslaggeving is beschikbaar gesteld via www.royaldelftgroup.com onder "Investor Relations".
Solvabiliteit
De verhouding van het eigen vermogen tot het groepsvermogen is gedaald van 70% ultimo 2018 tot 56% eind 2019. De financiële positie is in de optiek van Royal Delft Group onverkort sterk.

2020
Voor Royal Leerdam Crystal zien wij meer mogelijkheden nu we de samenwerking met Royal Delft gaan intensiveren. De hiervoor voor Royal Leerdam Crystal geplande aanpassingen worden in de loop van het 2e halfjaar 2020 doorgevoerd. De algemene verwachtingen voor de toeristische markt zijn vanwege het Corona virus negatief. De door Royal Delft Group verwachte lichte groei van de inkomsten uit de beleggingspanden zal positief bijdragen aan het resultaat over 2020.
De voorgestelde dividenduitkering zal ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd tijdens de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, welke gepland staat op 19 mei 2020.
EINDE PERSBERICHTBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL