Raad van Commissarissen van Oranjewoud N.V. en Strukton Groep N.V. dient verzoek in bij Ondernemingskamer

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 27/04/2023 18:33
Gouda, 27 april 2023

Op 17 maart 2023 heeft de Raad van Commissarissen (RvC) van Oranjewoud en Strukton de heer Gerard Sanderink geschorst als CEO bij Oranjewoud N.V., Strukton Groep N.V. en al haar dochterondernemingen waar hij bestuurder is. De schorsing voor de duur van drie maanden volgde op diverse incidenten die afbreuk deden aan de stabiliteit van de governance van de ondernemingen en ook de reputatie van de ondernemingen beschadigde.

Volgend op de schorsing heeft de RvC, in samenwerking met het management van de ondernemingen, voortvarend kunnen werken aan het aanpakken van dossiers die moesten worden opgelost. De RvC focust op het belang van de ondernemingen en hun stakeholders en neemt de stappen die zij nodig acht om deze belangen te beschermen.

Voor rust en stabiliteit van de onderneming is een langere schorsing van de heer Sanderink als CEO noodzakelijk. De RvC heeft daarom bij de Ondernemingskamer een enquĂȘteverzoek ingediend en de Ondernemingskamer gevraagd de schorsing te verlengen en de heer Sanderink ook voor langere tijd op afstand te zetten als indirect grootaandeelhouder van Oranjewoud en Strukton Groep.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL