Verslag AVA KLM

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 27/06/2002 07:52
Om 14.00 uur opende Prof. Drs. F.A. Maljers de AVA KLM , die door hem goed werd geleid. Er waren 265 aandeelhouders met 31.693.678 stemmen aanwezig. Hij nam de gebruikelijke stukken door en hield ons tijdens de vergadering op de hoogte van de stand zaken over de voetbalwedstrijd Brazilie-Turkeye. Ook de beurskoers van KLM en de ontwikkeling van de AEX werden zo af en toe doorgegeven, maar per slot van rekening viel alles mee.
Daarna kreeg de Heer L. van Wijk het woord en gaf tekst en uitleg over het jaar 2001/2002 en het begin van het nieuwe jaar 2002/2003. Doordat wij de AVA 1 maand naar voor hebben gehaald is het niet mogelijk de 1e kwaartaalcijfers te melden en die komen dan ook op 25 juli a.s. Het afgelopen jaar is met 11 sept. een onuitwisbaar jaar geworden. Het heeft de hele luchtvaart in een ander beeld gezet, met alle gevolgen van dien. Hierdoor is het verlies ook extra toegenomen, maar door onze sterke liquiditeit, zijn wij toch onszelf kunnen blijven. Sabena en Swissair hebben het niet vol kunnen houden en wat er nog allemaal gaat komen is onzeker. Op vragen vanuit de vergadering later over meer samenwerkingen, zei de heer van Wijk: over plannen waar je eigenlijk niets van hoor, kunnen soms meer tot de mogelijkheden behoren, als waar steeds over wordt gesproken. Dit op een vraag van Herr Dr. Christian Will over Lufthansa i.v.m. samenwerking. De schade die wij van 11 sept. hebben ondervonden, konden wij slechts over 4 dagen terugvorderen. Van de totale schade van EUR 50 miljoen hebben wij EUR 27,5 miljoen teruggekregen. Alles bijelkaar was het een bewogen en moeilijk jaar. Maar de markt hersteld zich, maar het zal niet meer zo worden, als voor die 11de september. Wij gaan ook over op een andere politiek van dividend betaling. Vroeger ging het schokgewijs (hoog en laag dividend), maar wij willen naar een "duurzaamheids" dividend. Dat geleidelijk qua hoogte is, op een opmerking uit de zaal; dat is ook beter voor beleggers (o.a. pensioenfondsen), want in statuten staat soms dat er niet belegd mag worden in fondsen, die geen dividend betalen. Hoeveel het uitbetalingspercentage wordt, is nog niet duidelijk, daar is KLM nog over in beraad. Wij verwachten dit lopende jaar toch wel weer een operationele winst te maken, maar hoeveel daar is het nog te vroeg voor. De planning was ca. 130 miljoen, maar na een opmerking van Herr Will, de Lufthansa zei EUR 400, ja, zei dhr. van Wijk, die hebben ook een anders lopend boekjaar dan wij. Die hebben al negen maanden achter de rug en wij beginnen pas. Vragen over de salarissen van het management en bestuurders kwamen er van de vertegenwoordigster van o.a. ABP en andere pensfds. Ook over de concessie met de NS van de HSL van EUR 150 miljoen. Daar doet KLM voor 10% mee en daar bepaald de overheid de prijs van het kaartje. Dus hogere concessieprijs duurder kaartje en omgekeerd. Met vragen over de niet juiste behandeling tijdens/na een vlucht kon men na de vergadering bij en speciale persoon van de KLM zich met de klacht melden, dat bespoedigde de AVA wel, want daar waren ook veelvuldig opmerkingen over in het verleden. Er was nog wat gesteggel over de (her) benoeming van de heer Mr. B. Geersing en de Heer K.Storm, maar dat was allemaal goed overwogen en als er toch nog problemen zouden zijn over de heer Storm bij Laurus, dan zullen wij in onderling overleg kijken hoe wij dat oplossen. Het dividend werd op EUR 0,20 per aandeel vastgesteld en de machtiging voor inkoop eigen aandelen liep er ook vlotjes door. Na de rondvraag, waar de bolletjeslikkers ter sprake kwamen met hun overlast, kon de voorzitter de vergadering om ca. 16.50 uur sluiten. Voor de vergadering waren wij al goed verzorgd met broodjes en drankje en na de vergadering mochten de restjes opgemaakt worden.
De AVA had minder belangstelling dan het jaar ervoor, toen waren er 402 aanwezigen.
Wij zien het aandeel KLM als een volksaandeel, maar nog niet als een echte belegging, misschien dat daar t.z.t. verandering zal komen.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL