Toch uitkering bij KLM, ondanks verlies

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 04/06/2002 07:45
Op de AVA te Amstelveen op 26 juni a.s. zal er toch een goedkeuringsvoorstel zijn van EUR 0,20 contant. Dit voorstel is voor de gewone aandelen, en de houders van cumulatief preferente aandelen A en C en zullen ten laste van de Overige reserve geschieden.
Dit is een teken van kracht en een signaal dat de toekomst er weer beter uitziet.
KLM heeft ook haar sanenwerking met Continental Airlines weer verlengd tot eind mei 2003.
Ook heeft de Heer Leo van Wijk een pleidooi gehouden voor meer samenwerking met de Overheden, dit i.v.m. met de "veiligheid" in de luchtvaart. Het is niet alleen een probleem van de luchtvaartmaatschappijen, maar van beide.
Hier zal dan gezamelijk tegen opgetreden moeten worden en wat heel belangrijk is, de kosten zullen ook gezamelijk gedragen moeten worden. Ook op verzekeringsgebied zullen er gezamelijke afspraken moeten komen, want anders is het niet mogelijk tegen acties van groepen, op een goede manier op te treden/ te voorkomen. De veiligheidsnormen worden anders onbetaalbaar en dan zullen maar weinig luchtvaartmaatschappijen overblijven.

Een goed teken dat de handen in een geslagen worden voor een veilig en gezond vliegverkeer.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL