Corbion stelt voor Dessi Temperley te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 29/03/2021 07:48
Mevrouw Temperley (die de Bulgaarse en Britse nationaliteit heeft) brengt diepgaande financiële expertise en technische boekhoudkundige ervaring, commercieel inzicht en kennis van Europese markten met zich mee. Mevrouw Temperley was Group CFO van Beiersdorf. Eerder werkte ze 14 jaar bij Nestlé als CFO van Nestlé Zuidoost-Europa, CFO van Nestlé Purina EMENA en later als hoofd Investor Relations. Daarvoor bekleedde ze financiële functies bij Cable & Wireless in Rusland en het VK. Ze begon haar loopbaan bij Shell als managementaccountant.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Mathieu Vrijsen zei: "Namens de Raad van Commissarissen ben ik verheugd dat mevrouw Temperley onze financiële en audit expertise verder zal versterken en haar benoeming zal ook de diversiteit van de Raad verder vergroten".

Onder voorbehoud van goedkeuring door de AVA, zal de benoeming van mevrouw Temperley van kracht zijn vanaf het einde van de AVA die zal plaatsvinden op 19 mei 2021. De volledige details en agenda voor de AVA zullen in april 2021 worden gepubliceerd.

Corbion’s Supervisory Board announces it has nominated Dessi Temperley for appointment to the Supervisory Board for a term of four years as of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in May 2021.

Mrs. Temperley (who has the Bulgarian and British nationality) brings deep financial expertise and technical accounting experience, commercial insight and knowledge of European markets. Mrs. Temperley was Group CFO of Beiersdorf. She previously spent 14 years with Nestlé, serving as CFO of Nestle South East Europe, CFO of Nestle Purina EMENA and latterly as Head of Investor Relations. Prior to this, she held finance roles with Cable & Wireless in Russia and the UK. She began her career with Shell as a management accountant.
Chairman of the Supervisory Board Mathieu Vrijsen said: "On behalf of the Supervisory Board, I am pleased that Mrs. Temperley will further strengthen our financial and audit expertise and her appointment will also further enhance the diversity of the Board".

Subject to approval by the AGM, the appointment of Mrs. Temperley will be effective as of the end of the AGM that will be held on 19 May 2021. The full details and agenda for the AGM will be published in April 2021.
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL