Corbion reported sales of € 728.9 million in the first nine months of 2019, an increase of 9.4% compared to the first nine months of 2018. Organic sal

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 01/11/2019 07:02
"Quarter three is my first quarter as CEO, and I am happy to see a combination of organic sales growth in excess of 6% and healthy EBITDA growth. Growth was driven by continued improvements in Food, particularly by natural preservation solutions in Meat, and strong momentum in PLA-related sales. However, in Biochemicals we continued to see weakness in Electronics, and Algae Ingredients are behind our expectation despite significant growth in the quarter. As a consequence, we have to slightly downward adjust our full-year net sales outlook. In the past few months I have visited all the Corbion locations and met most of our people around the world. This further strengthened my excitement about the future of our company", commented Olivier Rigaud, CEO.

Key financial highlights first nine months of 2019

Net sales organic growth YTD was 2.8%
Adjusted EBITDA YTD was € 112.1 million, an organic increase of 5.8%
Adjusted EBITDA margin YTD was 15.4%
One-off items at EBITDA level of € 3.0 million
Operating result YTD was € 71.4 million, an organic increase of 2.3%
€ million YTD 2019 YTD 2018 Total growth Organic growth
Net sales 728.9 666.4 9.4% 2.8%
Adjusted EBITDA 112.1 104.4 7.4% 5.8%
Adjusted EBITDA margin 15.4% 15.7%
Operating result 71.4 72.5 -1.5% 2.3%

Background information:
Corbion is the global market leader in lactic acid, lactic acid derivatives, and a leading company in emulsifiers, functional enzyme blends, minerals, vitamins and algae ingredients. We develop sustainable ingredient solutions to improve the quality of life for people today and for future generations. For over 100 years, we have been uncompromising in our commitment to safety, quality, innovation and performance. Drawing on our deep application and product knowledge, we work side-by-side with customers to make our cutting edge technologies work for them. Our solutions help differentiate products in markets such as food, home & personal care, animal nutrition, pharmaceuticals, medical devices, and bioplastics. In 2018, Corbion generated annual sales of € 897.2 million and had a workforce of 2,040 FTE. Corbion is listed on Euronext Amsterdam. For more information: www.corbion.com

Segment information
Ingredient Solutions
Net sales in the first nine months in Ingredient Solutions, which encompasses Food and Biochemicals, increased by 7.0%, mostly driven by a positive currency effect of 4.6% and organic net sales growth of 0.9%. The adjusted EBITDA margin increased from 19.7% to 20.3%.

Business segment Food
Net sales in the first nine months increased organically by 2.5%. Bakery, the largest segment in Food, continued its net sales growth path YTD and in Q3. In Meat we saw the shift in the portfolio mix towards natural preservation solutions continuing, which translated into aboveaverage growth rates. In Q3, growth in our Meat segment was the highest of the year. In other markets (Beverages, Confectionery, Dairy) sales were stable compared to last year in the first nine months, and increased slightly in Q3. The adjusted EBITDA margin YTD increased from 17.5% to 17.8%.

Business segment Biochemicals
Net sales in the first nine months decreased organically by 3.5%. All markets were in decline except for Medical/Pharma. The biggest declines YTD were in the Electronics segment due to a slowdown in semiconductor markets, and in the Agrochemicals segment in anticipation of a regulatory phase-out of a category of actives by our customers. In Q3, most segments grew.
However, due to adverse market conditions in Electronics overall Biochemicals net sales declined for the quarter. The adjusted EBITDA margin YTD in Biochemicals continued to be significantly ahead of last year (28.0% vs 25.6%) mostly due to positive mix effects.

Innovation Platforms
Net sales in the first nine months organically increased by 37%, mostly driven by increased lactic acid sales to the Total Corbion PLA joint venture. The PLA joint venture continues to develop beyond our expectations. Q3 was the best quarter for Algae Ingredients thus far, primarily driven by the seasonal pattern in aquaculture, which is reflected in the lower Q3 EBITDA loss for Innovation Platforms. However, overall net sales growth in Algae Ingredients remains below our earlier expectations.
Outlook 2019
For Ingredient Solutions we expect organic full-year net sales growth to be in the 0-1% range (was: 1-2%) as Biochemicals sales performance has further weakened in Electronics. For Food we expect organic net sales growth to accelerate into the second half of 2019 (unchanged; H1 2019:
2.0%). We expect a full-year Biochemicals sales decline but expect Biochemicals H2 organic sales growth performance to improve compared to (or versus) H1 (unchanged; H1 2019: -3.9%).
We expect the EBITDA margin for Ingredient Solutions to improve versus 2018, reconfirming our guidance of >19%. The Q4 EBITDA margin in Ingredient Solutions is typically the weakest of the year and will be additionally adversely impacted by ERP go-live costs.

PRESS RELEASE
Registered, Amsterdam no. 33006580
For Innovation Platforms in 2019 we reconfirm our expectations of >20% organic net sales
growth. Q4 sales growth will be adversely impacted by a planned temporary shutdown in
Thailand in relation to the lactic acid capacity expansion. We expect a higher net sales level in H2
versus H1 (unchanged), driven by both our PLA-related lactic acid sales and the Algae Ingredients
sales. For 2019, the EBITDA loss is expected to be around € -35 million (unchanged).
In aggregate, we expect organic 2019 net sales growth for Corbion to be below the target 3-6%
growth guidance range (was: near the low end of the target 3-6% growth guidance range.).
Financial results
Net sales Total
growth Currency
Total
growth at
constant
currency
Acquisitions Organic
ggrowth Price/Mix Volume
YTD 2019 vs 2018
Ingredient Solutions 7.0% 4.6% 2.4% 1.5% 0.9% 1.2% -0.3%
- Food 9.5% 5.0% 4.5% 2.0% 2.5% 1.7% 0.8%
- Biochemicals -0.1% 3.4% -3.5% 0.0% -3.5% 0.4% -3.9%
Innovation Platforms 54.8% 9.7% 45.1% 7.7% 37.4% -15.5% 62.6%
Total 9.4% 4.8% 4.6% 1.8% 2.8% -1.6% 4.4%
Q3 2019 vs Q3 2018
Ingredient Solutions 8.4% 4.0% 4.4% 2.5% 1.9% 0.9% 1.0%
- Food 11.1% 4.4% 6.7% 3.4% 3.3% 1.7% 1.6%
- Biochemicals 0.2% 2.8% -2.6% 0.0% -2.6% -1.3% -1.3%
Innovation Platforms 99.2% 13.9% 85.3% 0.0% 85.3% -14.9% 116.9%
Total 13.1% 4.5% 8.6% 2.4% 6.2% -3.3% 9.5%


€ million YTD
2019 YTD 2018 Q3 2019 Q3 2018 Growth YTD Net sales
Ingredient Solutions 676.9 632.8 233.3 215.3 7.0%
- Food 509.6 465.4 178.8 160.9 9.5%
- Biochemicals 167.3 167.4 54.5 54.4 -0.1%
Innovation Platforms 52.0 33.6 23.7 11.9 54.8%
Total net sales 728.9 666.4 257.0 227.2 9.4%
Adjusted EBITDA
Ingredient Solutions 137.3 124.4 46.5 39.6 10.4%
- Food 90.5 81.5 31.0 26.8 11.0%
- Biochemicals 46.8 42.9 15.5 12.8 9.1%
Innovation Platforms (25.2) (20.0) (5.8) (6.7) 25.9%
Total Adjusted EBITDA 112.1 104.4 40.7 32.9 7.4%
Adjustments 3.0 (1.7) (0.4) 0.0
Total EBITDA 115.1 102.7 40.3 32.9 12.1%
Depreciation/amortization/ (reversal of)
impairment (in)tangibles (43.7) (30.2) (15.3) (10.6) 44.7%
Total Operating Result 71.4 72.5 25.0 22.3 -1.5%
Adjusted EBITDA margin
Ingredient Solutions 20.3% 19.7% 19.9% 18.4%
- Food 17.8% 17.5% 17.3% 16.7%
- Biochemicals 28.0% 25.6% 28.4% 23.5%
Innovation Platforms -48.5% -59.5% -24.5% -56.3%
Total Adjusted EBITDA margin 15.4% 15.7% 15.8% 14.5%
Total Adjusted EBITDA excl.
acquisitions/divestments, at constant
currencies
110.5 104.4 38.6 32.9 5.8%

see & read more on
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/502a4dcd-620c-48c5-944c-c2afd469325f


Corbion boekte in de eerste negen maanden van 2019 een omzet van € 728,9 miljoen, een toename van 9,4% vergeleken met dezelfde periode in 2018. De autonome omzetgroei was 2,8%. De aangepaste EBITDA nam in de eerste negen maanden autonoom toe met 5,8% tot € 112,1 miljoen.

"Het derde kwartaal is mijn eerste kwartaal als CEO, en ik constateer met genoegen dat we zowel een autonome omzetgroei met ruim 6% en een gezonde EBITDA groei hebben gerealiseerd. De groei werd gedreven door voortschrijdende verbeteringen in Food, vooral door natuurlijke conserveringsoplossingen in Meat en door sterk momentum in PLA-gerelateerde verkopen. Echter, in Biochemicals zien we aanhoudende zwakte in Electronics, en Algae Ingredients liggen achter op onze verwachtingen ondanks aanzienlijk groei in het kwartaal. Als gevolg daarvan moeten we onze vooruitzichten voor de netto-omzet voor 2019 licht neerwaarts bijstellen. In de afgelopen paar maanden heb ik alle Corbion-locaties wereldwijd bezocht en kennisgemaakt met de meeste van onze mensen. Dit versterkte mijn enthousiasme over de toekomst van ons bedrijf", aldus Olivier Rigaud, CEO van Corbion.

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste negen maanden 2019

De autonome groei van de netto-omzet in de eerste negen maanden was 2,8%
De aangepaste EBITDA bedroeg € 112,1 miljoen, een autonome groei van 5,8%
De aangepaste EBITDA-marge was 15,4%
De eenmalige posten op EBITDA-niveau beliepen € 3,0 miljoen
Het bedrijfsresultaat over de eerste negen maanden kwam uit op € 71,4 miljoen, een autonome toename met 2,3%
x € miljoen Cumulatief 2019 Cumulatief 2018 Totale groei Autonome groei
Netto-omzet 728,9 666,4 9,4% 2,8%
Aangepaste EBITDA 112,1 104,4 7,4% 5,8%
Aangepaste EBITDA-marge 15,4% 15,7%
Bedrijfsresultaat 71,4 72,5 -1,5% 2,3%
Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.Achtergrondinformatie

Corbion is de wereldwijde marktleider op het gebied van melkzuur en melkzuurderivaten en een vooraanstaand leverancier van emulgatoren, functionele enzymenmixen, mineralen, vitamines en uit algen gewonnen ingrediënten. Wij ontwikkelen duurzame ingrediëntoplossingen om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen nu én voor toekomstige generaties. Al meer dan honderd jaar committeren wij ons sterk aan veiligheid, kwaliteit, innovatie en performance. Gebruikmakend van onze diepgaande kennis van toepassingen en producten werken we nauw samen met klanten om ervoor te zorgen dat onze geavanceerde technologieën doen wat onze klanten ervan verwachten. Onze oplossingen voegen onderscheidende functionaliteiten toe aan producten in markten zoals voeding, huishoudelijke producten, persoonlijke verzorging, diervoeding, geneesmiddelen, medische implantaten en bioplastics. In 2018 behaalde Corbion een jaaromzet van € 897,2 miljoen met een personeelsbestand van 2.040 FTE’s. Corbion is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Voor meer informatie: www.corbion.com

Gang van zaken per segment
Ingredient Solutions
De netto-omzet van Ingredient Solutions, bestaande uit Food en Biochemicals, nam in de eerste negen maanden van 2019 toe met 7,0%, voornamelijk als gevolg van een positief valuta-effect van 4,6% en een autonome groei van de netto-omzet met 0,9%. De aangepaste EBITDA-marge steeg van 19,7% naar 20,3%.

Business segment Food
De netto-omzet van het business segment Food nam in de eerste negen maanden autonoom toe met 2,5%. Bakery, het grootste segment van Food, ging voort op de weg van netto-omzetgroei, zowel over de eerste negen maanden als in het derde kwartaal. Bij Meat houdt de verschuiving van de portfoliomix naar natuurlijke conserveringsoplossingen aan, wat zich vertaalt in bovengemiddelde groei. Ons segment Meat liet in het derde kwartaal de sterkste groei van dit jaar optekenen. In de overige markten (Beverages, Confectionery, Dairy) was de omzet stabiel vergeleken met vorig jaar over de eerste negen maanden, en nam licht toe in het derde kwartaal.
De aangepaste EBITDA-marge nam in de eerste negen maanden toe van 17,5% tot 17,8%.

Business segment Biochemicals
De netto-omzet van het business segment Biochemicals nam in de eerste negen maanden autonoom af met 3,5%. Alle markten lieten een daling zien behalve Medical/Pharma. De grootste dalingen in de eerste negen maanden waren in het segment Electronics, als gevolg van de neergang in de halfgeleidermarkt, en in het segment Agrochemicals, waar onze klanten in afwachting zijn van een wettelijke uitfasering van een categorie ‘actives’. In het derde kwartaal was de daling bij met name Electronics sterk. De aangepaste EBITDA-marge van Biochemicals over de eerste negen maanden is nog altijd significant hoger dan vorig jaar (28,0% tegenover 25,6%), voornamelijk als gevolg van positieve mixeffecten.

Innovation Platforms
De netto-omzet van Innovation Platforms nam in de eerste negen maanden autonoom toe met 37%, voornamelijk dankzij hogere melkzuurverkopen aan de joint venture Total Corbion PLA. De PLA joint venture blijft zich boven verwachting ontwikkelen. Het derde kwartaal was voor Algae Ingredients het beste kwartaal tot dusverre, vooral door het seizoenspatroon in de aquacultuur, wat ook tot uiting komt in het lagere EBITDA-verlies van Innovation Platforms in het derde kwartaal. Niettemin blijft de totale groei van de netto-omzet van Algae Ingredients onder de eerder uitgesproken verwachtingen.

Vooruitzichten 2019
Voor Ingredient Solutions verwachten we in 2019 een autonome groei van de netto-omzet in de bandbreedte van 0-1% (was: 1-2%), aangezien de verwachtingen voor Biochemicals in Electronics zijn verslechterd. Voor Food verwachten we dat de autonome groei van de netto-omzet zal versnellen in het tweede halfjaar van 2019 (ongewijzigd; H1 2019: 2,0%). We verwachten weliswaar een omzetdaling bij Biochemicals over heel 2019, maar de autonome omzetgroei zal naar verwachting in het tweede halfjaar verbeteren ten opzichte van die in het eerste halfjaar (ongewijzigd; H1 2019: -3,9%).

We verwachten dat de EBITDA-marge van Ingredient Solutions een verbetering te zien zal geven tegenover 2018, waarmee onze doelstelling van >19% wordt bevestigd. In het vierde kwartaal is de EBITDA-marge van Ingredient Solutions doorgaans het zwakst en zal dit jaar bovendien negatief worden beïnvloed door kosten samenhangend met de "go-live" van ons nieuwe ERPsysteem.
Voor Innovation Platforms bevestigen we onze verwachting dat de autonome groei van de nettoomzet >20% zal bedragen in 2019. De omzetgroei in het vierde kwartaal zal negatief worden beïnvloed door een geplande tijdelijke sluiting in verband met uitbreiding van de melkzuurcapaciteit in Thailand. We verwachten een hogere netto-omzet in het tweede halfjaar dan in het eerste (ongewijzigd), gestuwd door zowel onze PLA-gerelateerde melkzuurverkopen als de afzet van Algae Ingredients. In 2019 zal het EBITDA-verlies naar verwachting op circa € -35 miljoen uitkomen (ongewijzigd).
Al met al verwachten we dat de autonome groei van de netto-omzet van Corbion in 2019 zal uitkomen onder de aangegeven bandbreedte van 3-6% groei (was: dicht bij de onderkant van de aangegeven bandbreedte van 3-6% groei).

Financiële resultaten
Netto-omzetTotalegroei Valuta’sTotale groeibij constante valuta’s Acquisities Autonome groei Prijs/mix Volume Cumulatief 2019 vs 2018
Ingredient Solutions 7,0% 4,6% 2,4% 1,5% 0,9% 1,2% -0,3%
- Food 9,5% 5,0% 4,5% 2,0% 2,5% 1,7% 0,8%
- Biochemicals -0,1% 3,4% -3,5% 0,0% -3,5% 0,4% -3,9%
Innovation Platforms 54,8% 9,7% 45,1% 7,7% 37,4% -15,5% 62,6%
Totaal 9,4% 4,8% 4,6% 1,8% 2,8% -1,6% 4,4%
Kw3 2019 vs Kw3 2018
Ingredient Solutions 8,4% 4,0% 4,4% 2,5% 1,9% 0,9% 1,0%
- Food 11,1% 4,4% 6,7% 3,4% 3,3% 1,7% 1,6%
- Biochemicals 0,2% 2,8% -2,6% 0,0% -2,6% -1,3% -1,3%
Innovation Platforms 99,2% 13,9% 85,3% 0,0% 85,3% -14,9% 116,9%
Totaal 13,1% 4,5% 8,6% 2,4% 6,2% -3,3% 9,5%

x € miljoen Cumulatief
2019Cumulatief2018Kw32019Kw32018GroeicumulatiefNetto-omzet
Ingredient Solutions 676,9 632,8 233,3 215,3 7,0%
- Food 509,6 465,4 178,8 160,9 9,5%
- Biochemicals 167,3 167,4 54,5 54,4 -0,1%
Innovation Platforms 52,0 33,6 23,7 11,9 54,8%
Totaal netto-omzet 728,9 666,4 257,0 227,2 9,4%
Aangepaste EBITDA
Ingredient Solutions 137,3 124,4 46,5 39,6 10,4%
- Food 90,5 81,5 31,0 26,8 11,0%
- Biochemicals 46,8 42,9 15,5 12,8 9,1%
Innovation Platforms (25,2) (20,0) (5,8) (6,7) 25,9%
Totaal aangepaste EBITDA 112,1 104,4 40,7 32,9 7,4%
Correcties 3,0 (1,7) (0,4) 0,0
Totaal EBITDA 115,1 102,7 40,3 32,9 12,1%
Afschrijving/amortisatie/(terugboeking
van) bijzondere waardevermindering
(im)materiële vaste activa
(43,7) (30,2) (15,3) (10,6) 44,7%
Totaal bedrijfsresultaat 71,4 72,5 25,0 22,3 -1,5%
Aangepaste EBITDA-marge
Ingredient Solutions 20,3% 19,7% 19,9% 18,4%
- Food 17,8% 17,5% 17,3% 16,7%
- Biochemicals 28,0% 25,6% 28,4% 23,5%
Innovation Platforms -48,5% -59,5% -24,5% -56,3%
Totaal aangepaste EBITDA-marge 15,4% 15,7% 15,8% 14,5%
Totaal aangepaste EBITDA exclusief
acquisities/desinvesteringen bij
constante valuta’s
110,5 104,4 38,6 32,9 5,8%


Smerige spelletjes worden er gespeeld, vlak voor de opening enkele seconden EUR 23,96 openen op EUR 24 en nu tijd 09.14 EUR 25,72 -18ct vol. 30.072

Zulke smerige spelletjes en dat kan & mag allemaal.
Als er een beurs weer zou komen, waar dit verboden zou zijn, dan loopt EURONEXT geheel LEEG! Wat wij nu zien is BEURS onwaardig.


Waar is GB & GL.
Toezicht is er nauwelijks.

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
4 nov. EUR 27,18 31.163 319 EUR 27,22 42.746 388 17.35.33
5 nov. EUR 27,40 28.655 278 EUR 27,48 42.768 346 17.35.01
6 nov. EUR 27.60 57.251 484 EUR 27,60 85.544 579 17.35.00
7 nov. EUR 27,96 53.782 455 EUR 28,04 67.431 536 17.35.13
Wat ons steeds meer opvalt is, dat Binck het slotaantal transacties aanzienlijk minder aangeeft, dan Euronext. Vandaag 31 verschil in aantal(lager).
8 nov. EUR 28,86 96.660 717 EUR 28,90 112.722 786 17.35.17

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
11 nov. EUR 29,38 88.959 725 EUR 29,30 106.598 794 17.35.10
12 nov. EUR 29,04 25.459 313 EUR 29,04 37.000* 372 17.35.06
* wat een MOOI rond aantal, TOEVAL. Dat bestaat bij ons niet meer.
13 nov. EUR 29,08 26.285 258 EUR 29,10 33.390 317 17.35.05
14 nov. EUR 28.72 22.435 297 EUR 28,74 31.873 352 17.35.14
15 nov. EUR 28,70 18.976 269 EUR 28,80 29.907 331 17.35.14
Om 17.34.15 uur EUR 28,88Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL