ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 295 miljoen over eerste kwartaal

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 18/05/2022 07:09
- Nettowinst van EUR 295 miljoen; solide resultaat en groei kredietportefeuille

Kosten hoger door additionele AML-voorziening en regelgevingskosten; we blijven volledig gecommitteerd om onze kosten terug te brengen tot onder de EUR 4,7 miljard in 2024

Kredietkwaliteit blijft sterk; kredietvoorzieningen weerspiegelen zwakkere macro-economische vooruitzichten en potentiële tweede orde effecten van de oorlog in Oekraïne

Marktaandeel hypotheken toegenomen naar 17%; sterke operationele capaciteit in een concurrerende markt

Sterke kapitaalpositie; Basel III CET1 ratio van 15,7% (Basel IV circa 16%), inclusief een toevoeging aan de RWA van EUR 5 miljard voor modelaanpassingen en -herontwikkeling

Eerste inkoopprogramma eigen aandelen van EUR 500 miljoen afgerond

In het eerste kwartaal van 2022 was de nettowinst EUR 295 miljoen. De netto rentebaten bedroegen EUR 1.310 miljoen, onder invloed van lagere boetes voor het vervroegd aflossen van hypotheken en hogere hedgingkosten. De provisiebaten stegen met 10% vergeleken met Q1 2021 door hogere inkomsten uit vergoedingen voor vermogensbeheer en sterke resultaten bij Clearing. De kosten waren hoger door een additionele AML-voorziening van EUR 50 miljoen en hogere wettelijke heffingen. Onze strategische investeringen bleven aan het begin van het jaar verhoogd terwijl we ons blijven richten op de implementatie van ons nieuwe bedieningsmodel.

De kredietkwaliteit blijft sterk. In het eerste kwartaal bedroegen de kredietvoorzieningen EUR 62 miljoen door het updaten van onze macro-economische scenario’s. Een management overlay voor potentiële tweede orde effecten van de oorlog in Oekraïne werd gecompenseerd door het vrijvallen van management overlays voor Covid. De risicogewogen activa (RWA’s) namen met EUR 6,7 miljard toe, vooral door een toevoeging van EUR 5,0 miljard voor modelaanpassingen en -herontwikkeling. ABN AMRO’s kapitaalpositie blijft sterk, met een fully-loaded Basel III CET1 ratio van 15,7% en een Basel IV CET1 ratio van circa 16% - ruim boven de wettelijke kapitaalvereisten.

Robert Swaak, CEO:
‘Onze wereld is in het afgelopen kwartaal significant veranderd. De oorlog in Oekraïne heeft ons gevoel van veiligheid en stabiliteit sterk aangetast en veroorzaakt verdere economische onzekerheid en scherpe inflatie. We maken ons grote zorgen over dit conflict, dat een directe aanval is op de beginselen van democratie en vrijheid. Onze gedachten gaan uit naar iedereen die door deze oorlog wordt getroffen en we proberen waar mogelijk steun te bieden.

De directe blootstelling van ABN AMRO aan Rusland is zeer beperkt, maar we verwachten dat onze klanten mogelijk door tweede orde effecten zullen worden geraakt. We volgen de situatie nauwlettend en nemen proactief contact op met onze klanten.

Met het opheffen van de Covid-restricties in Nederland is de samenleving in het eerste kwartaal weer volledig opengegaan en zagen we de negatieve impact van de wereldwijde pandemie afnemen. De kredietvraag was goed en zowel hypotheken als de zakelijke kredietportefeuille groeiden. In het eerste kwartaal realiseerden we een solide resultaat.

We hebben ons eerste inkoopprogramma van eigen aandelen van EUR 500 miljoen vorige week afgerond en blijven gecommitteerd om kapitaal terug te geven aan onze aandeelhouders. We liggen goed op koers om onze doelstellingen voor 2024 te halen en blijven ons inspannen om een persoonlijke bank in de digitale tijd te zijn.’

tijd 09.04
Een stroeve start te Amsterdam.
ABN AMRO helemaal op EUR 11,00 -91ct vol. 892.500Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL