Het nieuwe Qurius door M.B.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Lezers Schrijven 02/12/2009 11:18
Qurius heeft een ronduit teleurstellende periode achter de rug.
De in 2006 met veel bombarie aangekondigde fusie met Watermark bleek achteraf niet de juiste weg om uit te groeien tot een Europese speler van formaat. De aanwezigheid van Watermark in vele Europese landen was een van de belangrijkste redenen voor Qurius om de fusie aan te gaan. Deze (beperkte) aanwezigheid in vele landen blijkt achteraf als een molensteen om de nek van Qurius te bungelen. Het is in een aantal landen niet gelukt om voldoende schaalgrootte te verkrijgen om de activiteiten rendabel te kunnen exploiteren.

In verband met de aanhoudende verliezen heeft Qurius de activiteiten in Zweden en Denemarken het afgelopen jaar beëindigd. Daarnaast besloot men een aantal niet-kernactiviteiten af te stoten. Het gaat om activiteiten die niets met Microsoft-bedrijfssoftware te maken hebben, zoals “Baan-diensten” en de scheepswervensoftware van Multiplus. E.e.a. resulteerde in de verkoop van Multiplus Solutions. De Baan-klanten worden nu nog in Duitsland, Italie en Spanje bediend. De contracten hiervoor lopen in 2010 af. Het ligt derhalve voor de hand om deze contracten dan over te dragen aan een andere partij.

Onlangs presenteerde Qurius de cijfers over Q3 2009. Er werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de prestaties van de voortgezette activiteiten en de prestaties van de inmiddels beëindigde activiteiten. Hierdoor werd inzichtelijk hoe het “nieuwe” Qurius er momenteel voorstaat.
Het is duidelijk dat Qurius ook qua voortgezette activiteiten nog in zwaar weer verkeert. Tot en met Q3 was men nog € 909.000 kwijt aan reorganisatiekosten, bovendien worden verdere maatregelen niet uitgesloten.
De omzet staat onder druk. (-6%) Echter opvallend is dat juist de omzet services, die ongeveer 64% van de totale omzet bedraagt, slechts met 1% is gedaald. De daling van de omzet valt met name te verklaren door de tegenvallende verkoop van licenties (-25%) en onderhoud (-11%).
Exclusief reorganisatiekosten behaalde het “nieuwe” Qurius tot en met Q3 een Ebit van € 1.225.000. De in Q3 sterk gedaalde financieringslasten bedroegen tot en met Q3 € 884.000.
Met een doorgaans sterk Q4 in het verschiet weten de voortgezette activiteiten, ondanks crisis, tot en met Q3 dus een resultaat voor belastingen van € 341.000 te realiseren. Op basis van H1 moet Qurius in staat worden geacht in Q4 hier nog ongeveer een miljoen aan toe te voegen. Bij aantrekkende licentieverkopen (hoge marge) zelfs meer.

Bij de rapportage over Q3 is geen balans gepresenteerd. Uit de tekst blijkt dat Qurius op kwartaaleinde Q3 € 10,8 miljoen in kas had. Er werd gebruik gemaakt van een kredietfaciliteit van € 16 miljoen waarvan € 2,5 miljoen per ultimo 2009 moet worden voldaan.

Met voldoende geld in kas en een winstgevende “nieuwe” organisatie lijkt Qurius uitstekend gepositioneerd om als een van de eersten te profiteren van een aantrekkende markt. Met name in Duitsland lijkt veel te winnen. De omzet steeg zelfs met bijna 5% en Qurius denkt dat de marges verder zullen verbeteren. De Nederlandse operaties continueerden hun goede prestaties en toonden gezonde marges.

De cijfers over Q4 2009 moeten uitwijzen of Qurius de juiste weg is ingeslagen.
Als Q4 werkelijk substantieel gaat bijdragen aan het resultaat voor belastingen, is ook de fantasie voor het aandeel Qurius terug. Momenteel is dit aandeel voor minder dan drie dubbeltjes te verkrijgen, afgestraft als gevolg van de voortdurende stroom aan slecht nieuws. Met een sterkere focus op kosten en marges zou de nieuwe organisatie in 2010 al in staat moeten zijn om het resultaat van 2006 ruim te overtreffen (netto winst € 3,2 miljoen) De door Qurius beoogde EBIT-marge van 9% is dan nog lang niet in het vizier, maar het biedt wel ruimte om de fantasie in dit aandeel nieuw leven in te blazen.

Disclaimer: Auteur bezit op het moment van schrijven aandelen QuriusBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL