Het rekensommetje van de verwachte omzet Qurius in 2008 ziet er als volgt uit:

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Lezers Schrijven 15/03/2008 19:10
In 2007 heeft Qurius voor € 36,7 miljoen aan omzet gekocht d.m.v. de overnames van Ibitec (€ 6,5 mil), ICM (€ 2,5 mil), Cedilla (€ 4,0 mil) Wilhelm + Zeller (€ 7,6 mil) en Cabus (€ 16,1 mil) Dit zijn omzet cijfers van 2006.

I.p.v. op maand basis de geconsolideerde omzet per overgenomen bedrijf apart te berekenen, kan ook de totale in 2007 geconsolideerde omzet van de bedrijven samen als volgt worden berekend:

Omzet Qurius 2007.................€ 112,9 miljoen
Af: Autonome groei 9%.................9,3
Subtotaal:...................................103,6
Af: Omzet Watermark 2006........55,4
Af: Omzet Qurius 2006...............38,6
Geconsol. omzet overnames........€ 9,6 miljoen

Van de € 36,7 miljoen gekochte omzet is dus slechts € 9,6 miljoen meegeteld in 2007. In 2008 kan er dus € 27,1 miljoen (= 36,7 - 9,6) worden bij geteld, echter gecorrigeerd voor een autonome groei van 9% ( in 2007) komt er in 2008 zo wie zo € 29,5 miljoen bij voor de genoemde overnames.

De omzet in 2008 wordt dan als volgt berekend:
Omzet Qurius 2007............................€ 112,9 miljoen
Nog niet Gecons.Omzet overnames...€ 29,5 miljoen
Subtotaal.............................................€ 142,4 miljoen
10% Verwachte Omzet groei..............€ 14,24
Verwachte Omzet Qurius 2008...........€ 156,6 miljoen.

Zelfs zonder overnames kan de omzet in 2008 met een verwachte autonome groei al uit komen op € 156,6 miljoen!!!!

Met een oorlogskas van € 10 miljoen kan Qurius nog € 15 - € 16 miljoen aan omzet bijkopen om eind 2008 uit te komen op € 172 miljoen.

Zelfs zonder verdere acquisities kan deze omzet door groeien naar € 208 miljoen eind 2010.

Bedenk tevens dat een omzet van € 156 - € 172 miljoen in 2008 ook nog een Ebit van € 10 - €12 miljoen op kan leveren (conservatief gerekend met 7% Ebit marge). Ook van dit bedrag kan weer additionele omzet worden bijgekocht. En het zelfde geldt natuurlijk ook voor de winsten in 2009 en 2010.

Kortom Qurius is hard op weg om door te groeien naar een bedrijf met een omzet van € 250 - € 300 miljoen. En dan te bedenken dat de omzet in 2006 slechts € 38,6 miljoen bedroeg.

Inderdaad Qurius groeit als Kool...!!!

Groeten,

G,Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL