Crucell in de overgang.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Lezers Schrijven 31/05/2008 09:01
Wij bezochten gisteren de jaarvergadering van Crucell, hebben geen vragen gesteld, maar getracht scherp te observeren, of en hoe de overgang van een researchorganisatie naar een volledig bedrijf had plaatsgevonden. Een volledig verslag zal ik hier niet maken; ik beperk mij tot enkele impressies.
In 2006 nam Crucell BernaBiotech over. De verwachtingen van de markt was hoog en ook de Raad van Bestuur van Crucell gaf blijk van lyrische opgewektheid. Ook door hen werden wel eens waarschuwende geluiden afgegeven,maar vervolgens werd de plaat met hooggestemde muziek weer te voorschijn gehaald. De deal op zich heeft een geweldige potentie, maar het vraagt andere vaardigheden van het management, dan een researchorganisatie nodig heeft. De koers steeg tot een astronomische hoogte van € 25.
Het management bleef praten over cash burn en geld in kas, terwijl de markt vroeg om omzet, marge en winst. Toen hierop onvoldoende werd ingespeeld door het Bestuur van Crucell, enkele producten in ontwikkeling moesten worden gestopt en in het algemeen het beursklimaat dat voor biotech verslechterde, brokkelde de koers stap voor stap af en wordt vandaag nog nauwelijks de € 12 gehaald. Analisten verwachtingen lopen uiteen van € 11,50 tot 17,50 en de adviezen variëren van sell tot koop.
De sfeer van de vergadering bij de beantwoording van vele vragen was open en positief, fouten werden onverbloemd toegegeven, veel informatie werd verstrekt, inzicht gegeven in de problemen die men soms ervaart etc. Overtrokken uitspraken als ”crucell : het microsoft van de biotech” waren niet meer te bespeuren; kortom meer bescheidenheid en realisme. Maar uit alles bleek gelukkig nog wel het geloof en de passie.
De meest materiele verandering vond ik het aantreden sinds september 2007 van Cees de Jong als Chief Operational Officer (COO). Ondanks zijn jonge leeftijd een veteraan in biotech, voormalig directielid van Gist Brocades en Quest (door ICI verkocht aan Giveaudon), met een artsen opleiding en MBA Rotterdam. De rollen van Brus, Goudsmit en Kruimer worden niet gewijzigd en blijven dus vooral gericht op de externe kant. De COO is nu als nieuw lid van het Bestuur verantwoordelijk voor de gehele interne organisatie. In pikorde staat hij direct achter Brus, zoals ook blijkt uit de aantallen opties die hem zijn verstrekt. Nu maakt een vogel nog geen lente, maar deze COO is wel een voortrekker een peoplemanager. Kan hij de organisatie mee krijgen? Hij krijgt in ieder geval wel de ruimte van de andere bestuursleden. In de beantwoording van de vragen draaide hij volledig mee. Enthousiast, met kennis van de details en realistisch. Ik heb na afloop nog een tijdje met hem staan praten en mijn indrukken werden alleen maar bevestigd. De cijfers over het eerste kwartaal van 2008 van Crucell laten al een verbetering van de marge zien van 23% naar 40%, op jaarbasis een besparing van € 30 miljoen op een totale omzet van € 200 miljoen.
Dit wil natuurlijk nog niet zeggen, dat Crucell er al is. Er is alleen een goed begin. Er moet nog veel gebeuren, vele neuzen moeten nog de zakelijke kant opgezet worden. Met name denk ik, dat er nog een toppositie voor marketing and sales. Houdt de kwartaal resultaten in de gaten. Hoe ontwikkelen de verkopen en de marge zich? Hoe gaat het met de licentie inkomsten. Het bestuur heeft aangegeven de afgelopen twee jaar meer in eigen research gestopt te hebben en vervolgens tegen hogere bedragen te gaan uitlicentieren. Ook dat moeten wij in 2008 al kunnen zien. Hoe ontwikkelt zich de pijplijn van nieuwe medicijnen? Schrik niet als er een uitvalt, dat is te verwachten!
Mijn conclusie: houdt Crucell in de gaten de komende maanden. Er is een gerede kans dat Crucell zich positief ontwikkelt.


Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL