Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Verslag AVA CTAC.(beknopt)

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 11/05/2017 05:05
Om even na 14.00 uur opende de voorzitter H. Olde Hartman de AVA van CTAC. Het was de laatste zitting van hem na 17 jaar van de 25 jaar dat CTAC dit jaar een verblijf op de Beurs te Amsterdam.
Hij opent steenvast met o.a lieve dames en heren, dat zullen we missen bij zijn opvolger. Eigenlijk zien alle dames lief, tot je ze soms echt leert kennen.
Dat zal de nieuw benoemde Heer G. v.d. Weerdhof wel worden, die ook daadwerkelijk later werd benoemd in de AVA. Die stelde zich ook tijdens de AVA voor en maakte op ons een degelijke indruk, maar met zijn daden zal hij dat nog moeten laten blijken, v.d. Weerdhof heeft o.a. marketing en verkoopfuncties gedaan bij Procter & Gamble Benelux N.V..

Aanwezig was 52,51% van het geplaats kapitaal of wel 6.572.035
Het totaal aantal uitstaande aandelen is 12.515.497 en 1 prioriteits aandeel.
Van het totaal aantal aandelen zit ca. 64% bij 7 grootaandeelhouders.
De voorzitter nam de gebruikelijk zaken door o.a. dat er rechtsgeldige beslissingen konden worden genomen etc. etc.
Daarna kreeg de CEO Hilgerdenaar het woord en nam in vogelvlucht het 1ste kw. door.(lees dat elders op onze website dat nog eens door) De omzet kwam wat lager uit in het 1ste kw. 2017, er waren investeringen gedaan en die zullen later dit jaar hun vruchten moeten afwerpen.
We sparren met onze klanten en gaan samen aan tafel zitten en denken met hen mee en horen hun wensen aan. Zo lossen we gezamenlijke die in, daar investeren we in. De nieuwe manier om onze klanten te bedienen. Daar moeten wij ook het juiste personeel voor hebben en we doen onze best die ook aan te trekken. Op onze vraag hoe dan later in de AVA, vertelde de CEO dat zij de nieuwe medewerkers een stevige test lieten doen en die uitslag was mede bepalend voor aanname.
De CEO bleef erbij dat in dit jaar(2017) een aanzienlijk hoger resultaat te realiseren is dan in 2016. Aanzienlijk in de schaal van Mock is 30 tot 45% en onze inschatting is dan ook dat wpa bij Ctac ca. 30 tot 33 ct zal uitkomen.
Want het probleem in Frankrijk is gestopt, al zei de CFO later dat er misschien nog wat kleine betalingen kunnen volgen, maar dat is al in 2016 genomen en dat zal voldoende moeten zijn. Het resultaat Frankrijk zal daardoor een winst laten zien, daar doen wij nu alleen detachering (o.a. in SAP en Winshuttle). In België hebben wij ook de problemen die er waren opgelost en daar gaat de weg omhoog weer verder.
Ctac wil de klanten "ontzorgen" en dat doen wij als solutions provider = Business partner voor/van onze klanten met onze kennis/kwaliteit en systemen o.a. met cloud.
CTAC heeft haar portfolio uitgebreid met veel meer zaken en ook focussen wij ons samen met de klanten op de toekomst. Waardoor uit deze samenwerking(en) een proactieve vorm van werken komt, die meerwaarde voor de klanten oplevert.
CTAC heeft 3 domeinen t.w. consulting - Cloud Services (heel veel diensten uit clouds) - Resourcing.
Diversen diensten dus samen gevat in Business Inteligence. Veel specialisme in alle merken van onze sport!
En dat zijn er heel wat o.a.Cloud, Bisiness Productivity, e- Commerce, Office automation, application Management, Edication.
In 2016 hebben wij o.a. e Commence en Partnership Custom Connect in gevoerd. Daarmee zijn wij in de markt o.a. in samenwerking met Winshuttle en daar hebben wij ca. 70 klanten in dit verband.

Daarna kreeg de CFO D. v.d. Werf het woord, dankzij zij inzet(lees na zijn komst 4 jr geleden) en met de hand op de knip is de financiële situatie bij CTAC aan een duidelijk stijgende lijn begonnen.
Bankschuld per 31/12 2012 ging van EUR 4,5 milj. naar EUR 1,7 milj. 31/12/2016
Solvabiliteit 31/12/2012 17,5% --> 38,8% op 31/12/2016
Eigen Vermogen 31/12/2012 7 milj. --> 15,4 milj 31/12/2016 of wel EUR 1,23 p.a.
Daar mag je als CFO best trost op zijn en als alles meezit is eind dit jaar de bankschuld nihil, daar wordt tenminste wel aangewerkt door de CFO.
Petje af voor hem. Want ons doel is een omzet van EUR 100 miljoen en een EBIT van 8% en wij willen kwaliteit leveren.
Wij zijn over 2016 tevreden met de omzet, er is meer winst, de winstgevendheid gaat omhoog en we hebben een sterkere balans. Het dividend gaat van 6 --> 7 ct p.a.over 2016
We zijn totaal tevreden en niet ontevreden over onze investeringen die wij doen ten gunste van de klanten. Sommige investeringen bij klanten laten nog even op zich wachten, maar die zullen best wel los komen, de klanten zijn in deze tijd voorzichtig en terecht. Wij blijven innovatief meedenken met onze klanten.

De belasting druk, op onze vraag, ging van 23,8% (2015)naar 9% in 2016.
De Innovabox zorgde daarvoor zei hij en wat wordt die belastingdruk in 2017? De CFO zei dat CTAC door die Innovabox van 25 --> 21% zou gaan.

Daarna nam de CEO de strategie van CTA door. Wij willen werken aan versnelling van de omzetgroei door nog meer te sparren met onze klanten en nieuwe klanten binnen te halen. Door dat sparren met de klanten ontstaan er nieuwe ideeën voor/door de klant, dus meer werk en nog meer gericht op kwaliteit, wat per saldo dan weer goed uitpakt voor de klant en voor CTAc.
Waarom bent U naar Frankrijk gegaan en NIET naar Duitsland?
In Duitsland is het land van de SAP en daar zijn al "tig" bedrijven en bedrijfjes die daar werken, MOETEN wij ons dan daar tussen werken!
Frankrijk was een teleurstellende ervaring en foutieve inschatting. CTAC dacht daar een kleine Volkswagen te moeten leveren, maar wij moesten een grote Mercedes afleveren. Dat is een dure en goede les voor ons geweest.
In Accountant presenteerde zijn verslag over de (gedane) werkzaamheden en ook hun risico analyse. Wij van XEA.nl dachten dat de Accountant ook betrokken was bij de economische risico's van CTAC o.a. het debacle in Frankrijk, maar dat bleek niet zo te zijn. Dat vinden wij een gemis en ook dat er later geen ondersteuning in dat debacle is geweest van de Accountant. Misschien hebben wij CTAC op een idee gebracht dat in het vervolg wel samen te doen met de Accountant of zeker even te raadplegen.
Alle agenda punten werden goed gekeurd en om ca. 15.45 uur werd de Algemene Vergadering afgesloten met de woorden, CTAC is klaar voor de Toekomst.

Daarna was er gelegenheid voor bij/napraten met het management en andere aanwezigen.

In de wandelgangen vernamen wij dat de grote post in de dagomzet van
780.000 en er staan 12.515.497 uit
780.000 = 6,232%
Kwam van 1 partij die onder de gesloten periode viel.

Onze indruk is dan ook, CTAC is van ver gekomen, maar de weg naar boven heeft een stevige basis gekregen en zal een verdere verbetering laten zien.
Het zou ons niet verbazen als er t.z.t. aan de deur geklopt kan/gaat worden.
In de ICT wereld is veel gaande en je moet het wiel niet altijd zelf moeten/willen her uitvinden.


d.d. 18 mei 2017
Is dit handel
TRADE ID DATE AND TIME PRICE NUMBER OF SHARES TYPE
48 18/05/2017 17:24:48 CEST 3,732 11,00 Exchange Continuous
47 18/05/2017 17:24:48 CEST 3,732 10,00 Exchange Continuous
46 18/05/2017 17:18:10 CEST 3,732 11,00 Exchange Continuous
45 18/05/2017 17:18:10 CEST 3,732 10,00 Exchange Continuous
44 18/05/2017 17:11:26 CEST 3,72 10,00 Exchange Continuous
43 18/05/2017 17:11:26 CEST 3,72 5,00 Exchange Continuous
42 18/05/2017 17:10:54 CEST 3,72 5,00 Exchange Continuous
41 18/05/2017 17:00:54 CEST 3,72 10,00 Exchange Continuous
40 18/05/2017 17:00:54 CEST 3,72 10,00 Exchange Continuous
39 18/05/2017 16:54:44 CEST 3,72 10,00 Exchange Continuous
38 18/05/2017 16:54:44 CEST 3,72 10,00 Exchange Continuous
37 18/05/2017 16:48:58 CEST 3,72 10,00 Exchange Continuous
36 18/05/2017 16:48:58 CEST 3,72 10,00 Exchange Continuous
35 18/05/2017 16:23:48 CEST 3,72 11,00 Exchange Continuous
34 18/05/2017 16:23:48 CEST 3,72 10,00 Exchange Continuous
33 18/05/2017 16:14:40 CEST 3,72 10,00 Exchange Continuous
32 18/05/2017 16:14:40 CEST 3,72 10,00 Exchange Continuous
31 18/05/2017 15:47:01 CEST 3,72 12,00 Exchange Continuous
30 18/05/2017 15:47:01 CEST 3,72 10,00 Exchange Continuous
29 18/05/2017 15:28:23 CEST 3,699 122,00 Exchange Continuous
28 18/05/2017 15:28:23 CEST 3,699 12,00 Exchange Continuous
27 18/05/2017 13:46:48 CEST 3,72 12,00 Exchange Continuous
26 18/05/2017 13:46:48 CEST 3,72 10,00 Exchange Continuous
25 18/05/2017 13:39:04 CEST 3,72 12,00 Exchange Continuous
24 18/05/2017 13:39:04 CEST 3,72 10,00 Exchange Continuous
23 18/05/2017 13:39:04 CEST 3,65 50,00 Exchange Continuous
22 18/05/2017 12:56:53 CEST 3,615 250,00 Exchange Continuous
21 18/05/2017 12:56:53 CEST 3,615 10,00 Exchange Continuous
20 18/05/2017 12:56:53 CEST 3,615 10,00 Exchange Continuous
19 18/05/2017 12:34:31 CEST 3,718 10,00 Exchange Continuous
18 18/05/2017 12:34:31 CEST 3,718 10,00 Exchange Continuous
17 18/05/2017 12:03:52 CEST 3,65 239,00 Exchange Continuous
16 18/05/2017 12:00:08 CEST 3,605 105,00 Exchange Continuous
15 18/05/2017 12:00:08 CEST 3,605 10,00 Exchange Continuous
14 18/05/2017 12:00:08 CEST 3,65 500,00 Exchange Continuous
13 18/05/2017 12:00:08 CEST 3,68 141,00 Exchange Continuous
12 18/05/2017 12:00:08 CEST 3,682 120,00 Exchange Continuous
11 18/05/2017 11:49:48 CEST 3,68 88,00 Exchange Continuous
10 18/05/2017 11:49:48 CEST 3,681 393,00 Exchange Continuous
9 18/05/2017 11:49:48 CEST 3,681 14,00 Exchange Continuous
8 18/05/2017 11:06:23 CEST 3,681 986,00 Exchange Continuous
7 18/05/2017 11:06:23 CEST 3,681 14,00 Exchange Continuous
6 18/05/2017 09:56:43 CEST 3,727 20,00 Exchange Continuous
5 18/05/2017 09:56:43 CEST 3,727 10,00 Exchange Continuous
4 18/05/2017 09:11:39 CEST 3,728 20,00 Exchange Continuous
3 18/05/2017 09:10:30 CEST 3,728 30,00 Exchange Continuous
2 18/05/2017 09:10:30 CEST 3,728 20,00 Exchange Continuous
1 18/05/2017 09:00:24 CEST 3,681 1,00 Auction

Omzet 3.434 om 17.25 uur uur
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL