Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

TMG creëert level playing field

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 01/02/2017 07:15
Onder verwijzing naar het persbericht van 23 januari jl. maakt de Telegraaf Media Groep (TMG) bekend dat zij, naar aanleiding van het ongevraagd, niet-bindend, voorwaardelijk voorstel dat zij heeft ontvangen van Talpa Holding (Talpa), heeft besloten ook Talpa toegang te geven tot de informatie die van belang is voor de waardering van de onderneming, zoals die eerder is verstrekt aan Mediahuis en VP Exploitatie.

Door Talpa toegang tot de informatie te geven, creëren de Raad van Commissarissen (de RvC) en de Raad van Bestuur (de RvB) van TMG een gelijk speelveld voor beide partijen die overwegen een bieding uit te brengen op de uitgegeven en uitstaande certificaten van de onderneming. In lijn met hun fiduciaire verplichtingen zijn de RvC en de RvB van mening dat het in het belang van TMG, haar onderneming en alle betrokkenen is om een transparant proces te voeren met betrekking tot beide alternatieven.

TMG is met Talpa en Mediahuis/VP Exploitatie in gesprek over onder andere de financiële voorwaarden, strategische aspecten, dealzekerheid en mededinging clearance, financiering en transactiestructuur, alsook over garanties ten aanzien van de voortzetting van de strategie van TMG in het algemeen en de borging daarin van de redactionele vrijheid van de journalistiek in het bijzonder. Talpa en Mediahuis/VP Exploitatie voeren thans een due diligence onderzoek uit.

De RvC en RvB overwegen en beoordelen beide voorstellen zorgvuldig, tezamen met hun financiële en juridische adviseurs. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de belangen van alle stakeholders van TMG, inclusief de aandeelhouders.

In de tussentijd blijven de RvC en RvB zich richten op de uitvoering van de zelfstandige strategie van TMG in het belang van TMG, de betrokken onderneming en alle stakeholders, inclusief de aandeelhouders.

Verdere mededelingen zullen worden gedaan indien van toepassing.

Dit is een openbare aankondiging van Telegraaf Media Groep N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen offerte, noch een uitnodiging tot het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in Telegraaf Media Groep N.V.

reactie XEA.nl
Toch wel gezamenlijk de handen in en slaan. Verstandig, maar dat hadden zij eerder moeten doen.

tijd 12.07 d.d. 1 febr. 2017
TMG EUR keert terug naar een normale handel EUR 5,921 -1.4ct vol. 1.939Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL