Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

TRADING UPDATE EERSTE KWARTAAL 2017 SLIGRO FOOD GROUP.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 20/04/2017 07:35
Sligro Food Group N.V. realiseerde over het eerste kwartaal (13 weken) van 2017 een omzet van € 669 miljoen, een toename van € 36 miljoen of 5,8% ten opzichte van de omzet van € 633 miljoen in 2016. Exclusief het effect van overnames
nam de omzet toe met 2,5%.
Vorig jaar vielen de Paasweken in het eerste kwartaal, dit jaar in het tweede kwartaal. Hierdoor verschuift circa € 5 miljoen omzet van het eerste naar het tweede kwartaal.
De totale omzet in het eerste kwartaal kan
als volgt worden verdeeld:
(x € miljoen) Q1 - 2017 Q1 - 2016
Foodretail 203 204
Foodservice 466 429
Totaal 669 633

Foodservice
De omzet van Foodservice nam in het eerste kwartaal met 8,6% toe. Exclusief het effect van overnames nam de omzet toe met 3,8%.
De overnames van Java en De Kweker uit 2016 voegden in de eerste twee maanden van dit jaar nog € 20 miljoen niet autonome omzet toe. De eerder aangekondigde overnames van Tintelingen en ISPC zullen naar verwachting in het tweede
kwartaal van dit jaar worden afgerond.

Foodretail
De omzet van Foodretail nam in het eerste kwartaal met 0,2% af. De identieke consumentenomzet van de EMTÉ supermarkten nam in het eerste kwartaal af met 1,2%.
De winkels onder EMTÉ 3.0 tonen een betere omzetontwikkeling dan de winkels onder het 2.0 format, maar blijven nog achter bij onze verwachtingen. In het tweede kwartaal zullen wij de ontwikkelingen bij Foodretail evalueren en daar bij de halfjaarcijfers nader over berichten.
Wij onthouden ons van een concrete voorspelling van de halfjaarresultaten. De halfjaarcijfers zullen op 20 juli worden gepubliceerd.
Sligro Food Group bestaat uit foodretail- en foodservicebedrijven, die zich direct en indirect richten op de markt van de etende mens. Dit geschiedt bij Foodservice als groothandel en bij Foodretail als groothandel en detaillist.
Sligro Food
Group streeft ernaar een constant en beheerst groeiende kwaliteitsonderneming te zijn voor al haar stakeholders. Over het jaar 2016 is een omzet gerealiseerd van € 2,8 miljard met een nettowinst van € 73 miljoen. Het gemiddeld aantal
personeelsleden op fulltime basis bedroeg 6.600.
Veghel, 20 april 2017Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL