Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Royal Delft Group groeit in 2016 ruim 4%

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 22/03/2017 08:14
De omzet van Royal Delft Group in het boekjaar 2016 steeg met ruim 4% naar € 24,5 miljoen. Dat blijkt uit de jaarcijfers die vandaag zijn gepubliceerd. De grootste omzetstijging is gerealiseerd bij BK Cookware, met name in de segmenten Online, Grootwinkelbedrijf en Spaaracties. Deze groei werd deels bereikt door flink hogere uitgaven voor marketing en verkoop. Deze eenmalige extra uitgaven trokken een wissel op de nettowinst van Royal Delft Group. Mede daardoor daalde de nettowinst van €169.000,- in 2015 tot €24.000,- in 2016.
Henk Schouten, CEO Royal Delft Group: “Wij zijn erg blij met deze stijging van de omzet, die mede gerealiseerd is door grotere marketinginzet vanwege het 165-jarig jubileum van BK Cookware en de gestegen marketinginspanning richting het grootwinkelbedrijf. De omzet van Delfts Blauw blijft stijgen door toenemende orders vanuit business-to-business markt.”

De Porceleyne Fles / Royal Delft In 2016 liet de Royal Delft Experience een lichte omzetdaling zien. De terrorismedreiging in West-Europa zorgde voor een dalend aantal buitenlandse bezoekers in het hoogseizoen. Later in het jaar trad herstel op. Zowel de omzet vanuit business to business als retail nam toe.
BK Cookware De omzet van BK Cookware is in het jubileumjaar 2016 gestegen met 1,7 miljoen tot 18,5 miljoen, ondanks het verdwijnen van de omzet van V&D. De omzetstijging manifesteerde zich positief in bijna alle segmenten. Een punt van aandacht is de ontwikkeling van de omzet in China.
Royal Leerdam Crystal Door het ontbreken van gelegenheidsprojecten in 2016, zoals een Oranjevaasje, daalde de omzet ten opzichte van 2015 tot €662.000,- (2015: €1.003.000,-).

Van Kempen & Begeer
De omzet van de merken Keltum en Van Kempen & Begeer steeg met 1,7%. De totale omzet van Van Kempen & Beheer is in 2016 nam verder af als gevolg van de afbouw van het merk Royal VKB.

Omzet, EBITDA en nettoresultaat geconsolideerd:
Totaal in duizenden euro
2016 2015
Netto-omzet 24.499 23.408
EBITDA 1.166 1.516
Bedrijfsresultaat 201 395
Nettoresultaat (na belasting) 24 169
Per aandeel in euro’s
Nettoresultaat 0,03 0,22

Vooruitblik 2017
De vooruitzichten voor de Royal Delft Group zijn positief. Daarnaast blijven we op zoek naar investeringen in nieuwe activiteiten die verdere groei mogelijk maken. Royal Delft Group kan echter, vanwege de blijvende onzekerheid op zowel de toeristische markt als de retailmarkt, geen verwachting met betrekking tot het resultaat van 2017 uitspreken.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL