Strukton bouwt nieuw hoofdkantoor Fokker en Start bouw nieuwe huisvesting RIVM en CBG in september 2017

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 05/09/2017 10:40
Het nieuwe hoofdkantoor voor Fokker, producent van vliegtuigonderdelen, in Papendrecht zal ruimte bieden aan 250 medewerkers. Gemeente Papendrecht, Fokker en Strukton Worksphere tekenden voor de realisatie van de nieuwbouw in het gebied Slobbengors.

Woensdag 30 augustus hebben burgemeester Aart-Jan Moerkerke en CEO Evert Lemmen van Strukton Worksphere gezamenlijk de aanneemovereenkomst voor het nieuwe hoofdkantoor van Fokker getekend. Tegelijkertijd hebben de gemeente en vice-president Steven Soederhuizen van Fokker Aerostructures de handtekening gezet onder de afspraken om in een samenwerkingsconstructie de bouw te begeleiden en het eigendom van het kantoor te krijgen. De nieuwbouw vervangt het huidige kantoor van Fokker dat al in gebruik is sinds 1962 én het wordt het nieuwe hoofdkantoor voor Fokker.

Anouk van Eekelen, wethouder van Papendrecht is trots op deze mooie samenwerking.


“Dat zo'n mooi innovatief technologiebedrijf in Papendrecht blijft, daar hechten we veel belang aan. We investeren via een zorgvuldige samenwerkings- constructie met Fokker in een nieuw hoofdkantoor, zodat wij langdurig verbonden blijven aan elkaar. Dat is goed voor de werkgelegenheid in Papendrecht en binnen de regio. Fokker is belangrijk voor onze lokale economie en levert ook een bijdrage aan het lokaal techniek onderwijs.”
Anouk van Eekelen, wethouder van Papendrecht
Omdat de gemeente participeert in de samenwerkingsconstructie voor de bouw van het kantoor, heeft de gemeente de aannemingsopdracht via een Europese aanbestedingsprocedure in de markt gezet. Strukton Worksphere heeft de opdracht voor de bouw van het kantoor gewonnen. Het wordt een markant gebouw van circa 6.500 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) dat is ontworpen met duurzaamheid en gebruikersbeleving als uitgangspunten. Duurzaamheid komt bijvoorbeeld tot uiting in het toepassen van een warmte- en koudepomp; gebruikersbeleving in ruime daglichttoetreding en de flexibele indeelbaarheid van het kantoor.


In deze integrale opdracht worden bouwkundige, installatietechnische en infrastructurele elementen gecombineerd tot een prettige verblijfsomgeving. Het ontwerp en het installatieconcept dragen niet alleen bij aan duurzaamheidsdoelstellingen; het borgt bovenal een prettige en comfortabele werkomgeving voor de gebruikers.”
Evert Lemmen, CEO Strukton Worksphere
De bouw van het nieuwe hoofdkantoor in Papendrecht symboliseert dat Nederland van groot belang blijft voor Fokker, dat sinds 2015 onderdeel is van GKN Aerospace. Het is daarmee één van de grootste mondiale toeleveranciers in de luchtvaart met 18.000 medewerkers en 54 productielocaties in 14 landen.


“Deze overeenkomst is opnieuw een uitstekend voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen de lokale overheid en het bedrijfsleven. Wij kijken er naar uit om samen met de gemeente Papendrecht en Strukton een mooi nieuw hoofdkantoor voor ons bedrijf te realiseren en daarmee onze meerjarige groeiambitie te ondersteunen.”
Steven Soederhuizen, Fokker
De werkzaamheden starten dit najaar en de oplevering is voorzien eind 2019.


Start bouw nieuwe huisvesting RIVM en CBG in september 2017
In de week van 4 september starten de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe huisvesting voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Gestart wordt met heiwerkzaamheden van betonpalen. Deze eerste heiwerkzaamheden duren circa vijf weken. De totale bouwtijd is ongeveer vier jaar. De beschikbaarheid van de nieuwbouw wordt verwacht in het najaar van 2021.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft eerder dit jaar het Aanvangscertificaat (AC) afgegeven voor de bouw van de nieuwe huisvesting voor het RIVM en het CBG. Het AC bevestigt dat bouwconsortium StruktonHurksHeijmans (SHH) het ontwerp voor de nieuwbouw voldoende heeft uitgewerkt en de nieuwe huisvesting voor het RIVM en het CBG conform de gestelde eisen kan gaan bouwen. De gemeente Utrecht heeft inmiddels de aangepaste omgevingsvergunning verleend. Over de financiële gevolgen van het trillingenvraagstuk hebben het RVB en SHH onlangs overeenstemming bereikt. Hierbij is gebruik gemaakt van de geschillenprocedure van de DBFMO-overeenkomst (Design, Build, Finance, Maintain en Operate). Het RVB en SHH ronden deze procedure binnenkort contractueel af.
Trillingenvraagstuk
Het RIVM werkt met hoogwaardige laboratoriumapparatuur. Deze is zeer gevoelig voor trillingen. Het is dus van belang dat het nieuwe gebouw zó wordt gebouwd dat trillingen de werking van laboratoriumapparatuur niet verstoren. Eind 2015 werd duidelijk dat het oorspronkelijke ontwerp niet voldeed aan de gestelde trillingseis voor laboratoriumruimten. Het vinden van de oplossing voor dit vraagstuk bleek complex en heeft daardoor veel tijd gekost. Zorgvuldigheid ging hierbij boven snelheid. SHH heeft uiteindelijk verschillende maatregelen ingepast in het ontwerp om het trillingenvraagstuk op te lossen. Denk hierbij aan het gebruik van grotere en langere funderingspalen en het aanbrengen van luchtspouwen in de bodem rondom het gebouw. Ook verschuiven de toren en de vleugel met specifieke laboratoria 20 meter zuidwaarts ten opzichte van het vorige ontwerp. Door deze aanpassingen start de bouw twee jaar later dan gepland en zal de bouw één jaar langer duren. De beschikbaarheid van de
nieuwbouw is nu voorzien in het najaar van 2021. Dit betekent dat het RIVM langer op het Utrecht Science Park/Bilthoven gehuisvest blijft. Ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen blijft langer op de Graadt van Roggenweg in Utrecht gehuisvest.Voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG ) wordt nieuwe huisvesting gebouwd op het Utrecht Science Park. De glazen toren van 18 verdiepingen met kantoren en laboratoria, omgeven door een groen begroeide plint met verschillende functies, wordt gebouwd aan de Weg tot de Wetenschap. Het consortium Strukton Hurks Heijmans (SHH) ontwerpt, bouwt, financiert, onderhoudt en exploiteert de nieuwbouw voor de duur van 25 jaar in nauwe samenwerking met de Rijksoverheid (publiek-private samenwerking, PPS). Het ontwerp voor de nieuwbouw heeft de hoogste score behaald op het gebied van duurzaamheid (BREEAM niveau Outstanding). De nieuwbouw wordt in het najaar van 2021 opgeleverd.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL