Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Oranjewoud, Haalbaarheidsstudie toegangsweg haven in Beira Mozambique.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 15/06/2017 11:02
Antea Group voert een haalbaarheidsstudie uit naar een toegangsweg met een lengte van circa 15 kilometer voor de ontsluiting van de haven in Beira te Mozambique. Dit project wordt gefinancierd door de Nederlandse regering via het Develop2Build (D2B) programma. Antea Group, in consortium met Waterwys, Consultec, MOVE Mobility en IP3 Europe kijkt daarbij onder meer naar verschillende wegalternatieven, belangen van stakeholders, PPP-financieringsmodellen, verkeersstromen en de fysische gesteldheid van de ondergrond en de omgeving. Daarnaast worden er kostenramingen, een voorlopige milieu- en sociale effectenbeoordeling (ESIA), een kostenbaten- en institutionele analyse uitgevoerd.

Beira is een belangrijke havenstad voor Mozambique. Hiervandaan wordt een grote regio bediend: naast het binnenland van Mozambique ook Zimbabwe, Malawi en Zambia. De toegangsweg is erg belangrijk voor het verbeteren van de ontsluiting, de verkeersveiligheid en de levensomstandigheden in Beira. Verder is de verwachting dat deze verbeterde ontsluiting beleggers zal aantrekken, de industriële en economische ontwikkeling stimuleren en ook de samenwerking tussen de havenautoriteit en de gemeente Beira verbeteren.

Voor de ontwikkeling van de Beira Port Access Road hebben de gemeente Beira en de Nederlandse overheid een memorandum van overeenstemming ondertekend (MOU). Deze MOU is gebaseerd op het Masterplan Beira 2035, dat voorziet in duurzame ontwikkeling in Beira. De bouw van de toegangsweg naar de haven is één van de prioriteiten in het masterplan en wordt beschouwd als een 'no regret project'. Dit betekent dat het project een bijdrage zal moeten leveren aan de duurzame en langetermijnontwikkeling van de stad. Door middel van het Develop2Build (D2B) programma helpt de Nederlandse overheid de gemeente Beira bij de ontwikkeling van het project en het voorbereiden van tenderdocumenten voor de uitvoering van het project.

Dit project is een cruciale stap in de sociaaleconomische ontwikkeling van de stedelijke regio Beira, Mozambique en zuidelijk Afrika. De wegaanleg is een eerste fase van de ontwikkeling van het haven- en industriegebied waarbij de doelstelling is om een gebied met een oppervlakte van 3,400 hectare te ontsluiten voor nieuwe bedrijvigheid. Dit moet veel nieuwe investeringen, economische groei en werkgelegenheid opleveren. Bijkomend voordeel is, dat al het vrachtverkeer wordt omgeleid van het dichtbevolkte centrum van Beira, waarmee deze nieuwe weg de leefomstandigheden en veiligheid voor de burgers aanzienlijk verbetert.

Een eerste projectbezoek heeft plaatsgevonden in april. In de komende maanden vinden er nog verschillende missies en veldonderzoeken plaats zodat wij in het najaar met een eindrapportage kunnen komen. Mits er een financieel en technisch haalbaar alternatief blijkt te bestaan, wordt in 2018 gestart met de 2e fase van de planvoorbereiding, de voorbereidingen voor de aanbesteding, inclusief aantrekken van financiering, institutionele afbakening en de definitieve milieu- en sociale effectenbeoordeling. Het ligt in de verwachting dat de weg in 2019 is uitgevoerd.


AVA Oranjewoud
Nog steeds geen nieuwe datum AVA op de website van Oranjewoud.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL