Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Oranjewoud, HAALBAARHEIDSSTUDIE EN WEGONTWERP INTERCONTINENTALE SNELWEG IN GEORGIË

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 13/04/2017 11:43
Antea Group heeft een Wereld Bank opdracht gewonnen in Georgië voor een wegontwerp van een snelweg tussen de hoofdstad Tbilisi en de grensovergangen van Azerbeidzjan en Armenië. Dit project maakt onderdeel uit van de intercontinentale snelweg E60 die als nieuwe verbindingsroute het economisch transport tussen Centraal Azië enerzijds en Turkije met Europa anderzijds moet versterken.

Vanaf 1 maart is een expertteam van Antea Group afgereisd naar Tbilisi. Het Departement Wegen van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Infrastructuur van Georgië ‘Roads Department of the Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia’ heeft opdracht verleend aan Antea Group om een haalbaarheidsstudie en definitief ontwerp voor de uitbereiding van de wegtracés Rustavi-Red Bridge en Rustavi-Sadakhlo in Georgië uit te voeren. Dit project wordt uitgevoerd door Antea Group in consortium met het dochterbedrijf Unihorn India en de Georgische partners PMCG en Sakgzametsniereba.

Het project is gefinancierd door de Wereld Bank en heeft een doorlooptijd van bijna een jaar. De studie bestaat uit een haalbaarheidsstudie om te komen tot een voorkeursvariant voor de genoemde tracés. Alle vakdisciplines zijn vertegenwoordigt bij het opstellen van de haalbaarheidsstudie door het ruwe landschap van Georgië. Twee ongetemde rivieren en een berggebied zullen doorkruist moeten worden op een onstabiele ondergrond. Nieuwe verkeersonderzoeken en de laatste technieken voor het vervaardigen van een digitaal terrein model worden toegepast om de economisch meest geschikte route te bepalen waarbij ook gekeken wordt naar milieu aspecten en sociaal economische invloeden. Als de economisch meest geschikte route eind juli is vastgesteld door de opdrachtgever, zal ons team starten met de uitwerking van het definitieve ontwerp en het opstellen van de FIDIC aanbestedingsdocumenten. Separaat aan de uitwerking van de aanbestedingsdocumenten wordt door ons team ook de grondaankopen en eventueel te doorlopen onteigeningsprocedure opgestart.

Energiemodule Strukton PULSE voor DUO²
Op de eerste dag van het driedaagse innovatie-event ‘(Re)Building the future’ tekenden Robert Pet namens DUO² en Maikel Nabuurs namens Strukton Worksphere een intentieverklaring om de energiemodule van Strukton PULSE toe te voegen aan de bestaande onderhoudsdienstverlening. Een belangrijke stap naar verdere verduurzaming van het al met vier sterren BREEAM-NL In-Use bekroonde gebouw.

DUO² is verantwoordelijk voor alle facilitaire diensten van het kantoor in Groningen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Belastingdienst (47.000 m²) voor een periode van 20 jaar. DUO² maakt voor het beheer en onderhoud gebruik van de technische en bouwkundige diensten van Strukton Worksphere.
Energiemodule Strukton PULSE
De energiemodule van Strukton PULSE zal DUO² een beter inzicht in het energieverbruik van het gebouw bieden. De energiegegevens zullen helder en overzichtelijk in grafiek- en tabelweergave gepresenteerd worden. Met handige doorsnedes is het mogelijk diverse analyses te maken. Ook voor energiebesparingstrajecten is deze energiemodule het aangewezen hulpmiddel om besparingen inzichtelijk te maken en gestelde doelstellingen te bewaken. De energiemodule van Strukton PULSE zal zo ook bijdragen aan het verder professionaliseren van het beheer en onderhoud van DUO².
4 Sterren BREEAM-NL In Use
Begin 2017 ontving DUO² van de Dutch Green Building Council (DGBC) de vier sterren score BREEAM-NL In Use. De energiemodule Strukon PULSE is hierop een mooie aanvulling die DUO² in staat stelt om verder te werken aan haar duurzaamheidsambities. Deze stap sluit daarnaast goed aan op het lopende programma Assetmanagement van DUO², waarbij de ambitie is om in 2018 het ISO 55001 certificaat te behalen.

De ondertekening van de intentieverklaring op het innovatieve event Building Holland van het platform Duurzaam Gebouwd onderstreept de duurzame ambities van DUO² en Strukton Worksphere.
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL