Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Strukton realiseert extra 380 kV-aansluiting Borssele en meer berichten

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 10/02/2017 17:07
De kerncentrale in Borssele krijgt een extra 380 kV-aansluiting op het elektriciteitsnet. Strukton tekende een EPC-contract voor de uitvoering, die in een krappe tijd tot stand moet komen.

“De kerncentrale in Borssele heeft ieder jaar een korte periode waarin de splijtstof wordt gewisseld. Wanneer je aanpassingen aan de elektrische systemen wilt doen, moet het dán gebeuren. Je kunt niet zeggen: sorry, het wordt een weekje later.”
Helmut Eder, projectleider Strukton Systems
Toen Strukton in januari 2016, na een traject van creatief meedenken met opdrachtgever N.V. Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) de aanbesteding won, wist het dus dat naast veiligheid een zeer strakke beheersing van de planning voorop stond.

Zware klus
Dit in de wetenschap dat er ongeveer een jaar staat voor de levering van een transformator, het centrale apparaat in de installatie, welke een vermogen van 40 MVA aan kan. De transformator wordt aan het 380 kV-net van TenneT (de hoogste spanning in het Nederlandse elektriciteitsnet) gekoppeld en zet de spanning vanuit dit net om in een spanning van 6 kV, welke het aan de kerncentrale van EPZ levert.

In mei vorig jaar werd begonnen met de civiele werkzaamheden, in samenwerking met aannemers uit de regio. De installatie moest aangebouwd worden tegen een bestaand verdeelstation van netbeheerder TenneT. Een kabeltracé van 700 m lengte verbindt haar met de centrale.

Vrijdag 20 januari werd de uit Duitsland afkomstige transformator van de boot getild en naar zijn fundament gehesen. Een zware klus.


“Deze transformator heeft een transportgewicht van ongeveer 70 ton.

Maar als de componenten in elkaar gezet zijn en hij met isolerende olie is gevuld, weegt hij 120 ton. ”
Helmut Eder, projectleider Strukton SystemsKoppeling
Strukton heeft veel ervaring met het uitbreiden van hoogspanningsinstallaties. Op dit moment loopt in opdracht van TenneT bijvoorbeeld ook een project om 110/220/380 kV-spoelvelden te realiseren in Eemshaven en Vierverlaten (Groningen). Die moeten zorgen voor verhoogde transportcapaciteit in verband met de aansluiting van windcentrales in het noorden van Nederland en Duitsland.

Die ervaring leidde tot een plan van aanpak op basis waarvan EPZ Strukton niet alleen de uitvoering van het Borssele-project toevertrouwde, maar ook de technische coördinatie met derden, zoals TenneT. De netbeheerder heeft immers ook een interne planning en stelt kwaliteitseisen aan de aansluitingen.

Altijd uitdagend’

“Een situatie als deze, waarbij je nieuwe technologie moet integreren in bestaande systemen, is altijd uitdagend. Je kunt immers niet uitgebreid ‘droog’ testen voordat het geheel operationeel wordt. Wanneer je bij een test op een onverwacht probleem stuit, zit er meteen een grote tijdsdruk op om een oplossing te vinden.”
Helmut Eder, projectleider Strukton Systems
De kritieke fase begint in de loop van het voorjaar, als de centrale wordt uitgeschakeld en de splijtstofwisselperiode begint. Dan hebben Eder en zijn mensen een paar weken de tijd om de koppeling tot stand te brengen en te testen. Medio juni moet de nieuwe verbinding operationeel zijn.

Dit nieuwsbericht is gebaseerd op het bericht van het Technisch Weekblad.

Met dank voor de tip van 1 lezer. Wij kunnen ook niet alles weten/volgen.

Samenwerken aan predictive maintenance voor gebouwen

10 februari 2017
Strukton en Semiotic Labs intensiveren hun samenwerking op het gebied van predictive maintenance. Zo ontstaat een unieke samenwerking om ook installaties in gebouwen slimmer te maken en datagestuurd onderhoud toe te passen. Hogere beschikbaarheid als gevolg van minder verstoringen voor gebouwgebruikers is het resultaat, dankzij de online integrale analyseomgeving van Strukton PULSE: Analytics.

Semiotic Labs levert sensoren en algoritmes die data omzetten in informatie over wanneer en waarom elektromotoren falen. Strukton Worksphere integreert deze data in het platform Strukton PULSE en brengt zijn vakinhoudelijke kennis en serviceorganisatie in. De combinatie van big data, algoritmes en vakkennis voorkomt verstoringen in installaties en geeft inzicht in het werkelijk benodigde onderhoud. Vastgoedeigenaren kunnen zo een comfortabele, veilige en duurzame locatie bieden aan hun gebruikers.

Strukton PULSE kijkt integraal naar een gebouw vanuit gebruikscomfort, energie en onderhoud.


“Door de kennis van Semiotic Labs toe te voegen aan ons integrale online analyseplatform Strukton PULSE komen we steeds weer een stap verder in predictive maintenance. Uiteindelijk willen wij er met Strukton PULSE voor zorgen dat beheer en onderhoud van alle gebouwinstallaties optimaal, duurzaam en proactief wordt gedaan. ”
Maikel Nabuurs, manager Monitoring en Datamanagement Strukton Worksphere

Voorspellend voor beschikbaarheid en duurzaamheid

Deze nieuwe en vooruitstrevende manier van onderhoud is kostenbesparend en komt de beschikbaarheid en duurzaamheid van gebouwen en installaties ten goede. Preventief onderhoud wordt gerichter uitgevoerd en storingen worden voorkomen. Met zelflerende algoritmes worden bijvoorbeeld afwijkingen in het stroomverbruik gedetecteerd, gerapporteerd en weergegeven in een dashboard. Strukton Worksphere krijgt op deze manier inzicht in de conditie van installaties en kan proactief beslissen wanneer een installatie gepland in onderhoud kan. Zonder verstoringen voor de vastgoedbeheerder.


“Het Strukton PULSE platform groeit hard door de kennis te bundelen van onze eigen specialisten met die van unieke partijen in de markt, zoals Semiotic Labs. Alleen door samen te werken kan PULSE voorop blijven lopen en een integrale analyse- en monitoringomgeving bieden voor zowel beschikbaarheid, comfort, energie en datagestuurd onderhoud.”
Patrick van Geffen, programmamanager Strukton PULSE
In september 2016 tekenden Semiotic Labs en Strukton Rail een overeenkomst voor de ontwikkeling van een Smart Condition Monitoring Systeem voor door elektromotoren aangedreven assets. Nu wordt een volgende stap gezet naar de gebouwgebonden omgeving.


“Strukton is voor ons de ideale partner: Ze beschikken over domeinkennis, werken al op diverse vlakken aan datagedreven onderhoud én investeren nadrukkelijk in het ontwikkelen van vooruitstrevende producten en diensten op het snijvlak van onderhoud en het Internet of Things. ”

Simon Jagers, founder van Semiotic Labs


De gemeente Nijmegen heeft maandag 6 februari De Nederlandse Bouwprijs 2017 gewonnen in de categorie Civiele Kunstwerken voor het Rivierpark Nijmegen. Antea Group is al sinds lange tijd vanuit meerdere disciplines betrokken bij het Waterveiligheidsproject Ruimte voor de Waal.

Businesslijnen: Infra,
Ruimte en Water

Tags: waterveiligheid,
ruimte voor de rivier,
kunstwerken

Bij dit project is de dijk 350 meter landinwaarts gelegd en een nevengeul gegraven, waardoor Nijmegen beter beschermd is tegen hoogwater.

"We zijn zo trots! Naast de International Waterfront Award voor het plan, de Nationale Bouwpluim voor de samenwerking, een Red Dot Award voor de communicatie en de Betonprijs voor de verlengde Waalbrug, nu ook de Nederlandse Bouwprijs 2017 voor de uitvoering! We hebben met heel veel plezier meegewerkt aan dit project en feliciteren de Gemeente Nijmegen van harte met deze prijs!" aldus Jan Gerritsma, expert van Antea Group en één van de vele adviseurs en ingenieurs die van uit Antea Group betrokken was bij dit project.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL