Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Kas Bank, herstel van resultaat in H2; strategische initiatieven op schema.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 02/03/2017 07:56
Netto operationeel resultaat in 2016 is EUR 8,2 miljoen (H2: EUR 7,3 miljoen en H1: EUR 0,9 miljoen). Totaal netto resultaat is EUR 14,9 miljoen (H2: EUR 14,0 miljoen en H1: EUR 0,9 miljoen; 2015: EUR 15,3 miljoen).
De bedrijfslasten zijn met 7% en baten met 8% gedaald.
De strategische focus heeft geresulteerd in voortgang richting onze ambitie om de beste administratiebank te worden.
Assets under Administration zijn gestegen met 9% van EUR 464 miljard in 2015 tot EUR 504 miljard in 2016.
Gemiddelde solvabiliteit (kapitaalratio) (26%) en liquiditeitsratio (225%) blijven op een hoog niveau.
Fitch Ratings erkent onze financiële robuustheid met een bevestiging van de A- rating met een stabiele outlook.
Dividend van EUR 0,64 is in lijn met voorgaande jaren; dividendrendement van 7,6% (2015: 6,0%).


Quote van de voorzitter
“Het jaar 2016 was een bewogen jaar met uitdagingen, teleurstellingen en successen. De marktomstandigheden bleven uitdagend, met aanhoudende lage rentes en politieke onzekerheden. In de eerste helft van het jaar hebben we te maken gehad met een teleurstellende daling van de winstgevendheid waardoor er geen interim-dividend is uitgekeerd. In de tweede helft van 2016 zijn de resultaten hersteld en over het geheel heeft KAS BANK een stabiel batenniveau gehaald in haar kerndiensten en haar kosten substantieel verlaagd” aldus Sikko van Katwijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van KAS BANK. “Wij
blijven ons continu inspannen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de klanttevredenheid te verhogen. Het is onze ambitie om een modern en veilig beleggersplatform voor institutionele beleggers te ontwikkelen, zodat wij ten behoeve van onze klanten kunnen acteren als de vertrouwde custodian van klantdata.”
Eerste resultaten van de strategische focus zichtbaar
De strategische transformatie is gericht op onze focus en ambitie om de beste
administratiebank te worden om zo onze klanten te ondersteunen om zich aan te passen aan veranderende markten en wensen door veilige en betrouwbare diensten te leveren. KAS BANK’s strategisch plan is er op gericht om hogere financiële prestaties te realiseren, processen efficiënter te maken en de kwaliteit van dienstverlening te verhogen. In 2016 heeft KAS BANK geïnvesteerd in continu verbeteren (LEAN). Deze initiatieven hebben geleid tot een
verhoogde efficiëntie van processen, de eerste resultaten van kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening en een reductie van personeelskosten en andere kosten.
De strategische focus wordt ondersteund door het verwelkomen van nieuwe klanten in al onze thuis markten (Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). De acquisitie van nieuwe klanten heeft een positief resultaat op de stijging van onze Assets under Administration naar EUR 504 miljard. De gemiddelde kapitaal- en liquiditeitsratio’s blijven op een hoog niveau van respectievelijk 26% en 225%.
In de zomer is KAS BANK een partnerschap aangegaan met Atos, deze IT provider kan met zijn schaal de IT-infrastructuur van KAS BANK ondersteunen. Daarnaast is KAS BANK verschillende technologische en procesgeoriënteerde initiatieven gestart om de efficiëntie te verhogen, de risico’s te verlagen en de kwaliteit voor onze klanten te verhogen.

Bevestiging van de rating
In december heeft Fitch Ratings haar rapport over KAS BANK gepubliceerd. Fitch bevestigt
KAS BANK’s A- lange termijn status. De outlook is stabiel. Fitch verwacht dat KAS BANK voldoende volume blijft behouden in haar kernactiviteiten gericht op
administratiewerkzaamheden. KAS BANK’s kennis van lokale vereisten op het gebied van rapportages en regelgeving zorgt ervoor dat zij maatwerkoplossingen kan bieden die waarde toevoegen voor haar klanten.

Financiële performance
De financiële performance van 2016 kenmerkt zich door een reductie van de kosten. Dit
benadrukt het succes van onze kostenreductieplannen. De baten laten in 2016 een
verschuiving zien van de traditionele producten zoals custody, clearing en settlement naar
meer value-added diensten als fund accounting en rapportages voor toezichthouders. Onze
strategie met een focus op meer value-added diensten werpt haar vruchten af.
In 2016 zijn de baten met 8% gedaald, vooral door de uitdagende omstandigheden in de rente en securities lending markt.
De kapitaal- en liquiditeitsratio’s blijven op een hoog niveau en onderstrepen de solide positie en het lage risicoprofiel van de bank.

Kerncijfers
In EUR 2016 2015 verschil
Resultaat 14,9 miljoen 15,3 miljoen -3%
Operationeel resultaat1
8,2 miljoen 11,1 miljoen -26%
Baten 106,0 miljoen 115,5 miljoen -8%
Kosten 95,8 miljoen 103,2 miljoen -7%
Assets under administration 504 miljard 464 miljard 9%
Winst per aandeel 1,01 1,04 -3%
Dividend per aandeel 0,64 0,64
Kapitaalratio (gemiddeld) 26% 20%
Efficiency ratio 85% 85%
1
Het operationeel resultaat is exclusief in 2015: Lehman claim en in 2016: Verkoop pand (netto EUR 15,9 miljoen),
IT outsourcing en reorganisatievoorziening (netto EUR 9,2 miljoen))

lees verder op
https://www.kasbank.com/~/media/Files/Persberichten/KAS_BANK_Persbericht_2_maart_2017.ashx

tijd 09.32
Enkele uitschieters en daar moeten we het meedoen
Kas bank EUR 9,25 +57ct vol. 52.183

Wij zijn niet kapot van de cijfers.
De nettowinst over heel 2016 bedroeg 14,9 miljoen euro. Een boekwinst van 21,2 miljoen op de verkoop van het hoofdkantoor compenseerde voor hoge kosten voor een reorganisatie en uitbesteding van IT, waaronder een extra voorziening van 9,3 miljoen euro in het vierde kwartaal. De bedrijfslasten daalden met 7 procent tot 95,8 miljoen euro, terwijl de omzet met 8 procent daalde tot 106,0 miljoen euro.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL