Koninklijke BAM Groep nv plaatst succesvol €125 miljoen achtergestelde ongezekerde converteerbare obligaties

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 06/06/2016 17:51
Bunnik, 6 juni 2016 – Koninklijke BAM Groep N.V., de beursgenoteerde Europese bouwgroep, die actief is in vijf thuismarkten en wereldwijd binnen de sectoren Bouw en techniek, Infra, Vastgoed en Publiek-Private samenwerking (Amsterdam: Koninklijke BAM Groep N.V., “BAM” of de “Vennootschap”), kondigt vandaag de succesvolle plaatsing aan (de "Uitgifte"), van achtergestelde en ongezekerde converteerbare obligaties (de “Obligaties”) van €125 miljoen, met een vervaldatum in 2021.

De opbrengst van de Uitgifte zal worden gebruikt om de bestaande achtergestelde kredietlijn van de Vennootschap af te lossen en voor algemene bedrijfsdoeleinden. De Uitgifte is in lijn met BAM’s financieringsstrategie om zijn balans te versterken door het verlengen van de looptijd en het verbreden van zijn financieringsbronnen. De Uitgifte zal BAM’s commerciële positie versterken en bijdragen aan de uitvoering van haar strategie ‘Building the present, creating the future’.

De Obligaties zijn converteerbaar in gewone aandelen van BAM (de “Aandelen”), elk met een nominale waarde van €0,10. In een faillissementssituatie zijn de vorderingen van houders van de Obligaties op de Vennootschap achtergesteld ten opzichte van de senior betalingsverplichtingen van de Vennootschap. De Obligaties hebben een jaarlijkse coupon van 3,50%, die halfjaarlijks achteraf betaald zal worden op 13 juni en 13 december en een conversieprijs van €5,2245 overeenkomend met 32,5% premie op de volume-gewogen gemiddelde prijs van de Aandelen op Euronext in Amsterdam tussen het moment van beursopening op 6 juni 2016 en het moment van prijsbepaling.

De Obligaties zullen worden uitgegeven tegen 100% van de nominale waarde en zullen, tenzij ze eerder worden afgelost, geconverteerd of ingekocht en ingetrokken, worden terugbetaald tegen de nominale waarde op of rond 13 juni 2021. Bij uitoefening van hun conversierechten zullen houders Aandelen ontvangen tegen de dan geldende conversieprijs. Met ingang van 28 juni 2019 heeft de Vennootschap het uitoefeningsrecht om het volledige aantal, maar niet een gedeelte, van de uitstaande Obligaties terug te kopen tegen nominale waarde plus nog te ontvangen maar niet reeds betaalde rente, wanneer de waarde van de aandelen onderliggend aan een Obligatie groter is dan €130,000 gedurende een vastgestelde periode.

De Obligaties zullen naar verwachting worden uitgegeven en afgewikkeld op of rond 13 juni 2016. Binnen 30 dagen na de datum van uitgifte zal een aanvraag worden gedaan voor de Obligaties om toegelaten te worden tot de handel op de Open Markt (Freiverkehr) van de Frankfurt Stock Exchange.

Société Générale Corporate & Investment Banking en UBS Investment Bank traden op als Global Coordinators en Joint Bookrunners voor de Uitgifte, samen met ABN AMRO en ING als Joint Bookrunners.

6 juni 2016 - Interbuild nv
Interbuild verwerft opdracht voor omvangrijk stadsontwikkelingsproject Turnhout
Bunnik, 6 juni 2016 - Interbuild nv - werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv, actief in Vlaanderen en Brussel voor utiliteitsbouw- en appartementenprojecten – heeft de opdracht verworven voor de bouw van de tweede fase van het stadsontwikkelingproject Turnova in Turnhout. De opdrachtsom bedraagt € 40 miljoen.

Turnova is gelegen in het centrum van Turnhout, vlakbij de Grote Markt. In opdracht van Armada projectontwikkeling (onderdeel van Heeren Group) verrijst hier een ondergrondse parkeergarage voor 400 openbare en 250 private parkeerplaatsen, een winkelstrip van 15.000 m2 en een 72 meter hoge woontoren met 49 appartementen met bovenin een restaurant. De publieke ruimte in Turnova is autovrij, kindvriendelijk en drempelvrij. De werkzaamheden starten op 1 augustus 2016 en duren 26 maanden.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL