Corbion Interim Management Statement Q3 2017

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 27/10/2017 07:19
Corbion boekte een omzet van € 680,5 miljoen in de eerste negen maanden van 2017, een afname van 0,7% vergeleken met dezelfde periode in 2016, terwijl de autonome omzetgroei 0,0% was in Q3. De EBITDA exclusief eenmalige posten daalde in de eerste negen maanden met 3,6% naar € 129,9 miljoen.

"Ik ben tevreden met het positieve momentum en een terugkeer naar autonome omzetgroei bij Biobased Ingredients in het derde kwartaal. We blijven gefocust op omzetherstel bij Bakery en verwachten een verdere geleidelijke verbetering van onze autonome omzetgroei in Biobased Ingredients. De winstgevendheid blijft ruim boven ons streefniveau van 18%, zelfs met de hogere suikergerelateerde inputkosten", aldus Tjerk de Ruiter, CEO.

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste negen maanden 2017
De autonome groei van de netto-omzet in de eerste negen maanden was -0,6%; de volumegroei was -1,3%
De EBITDA exclusief eenmalige posten over de eerste negen maanden bedroeg € 129,9 miljoen, een autonome daling van 6,0%
De EBITDA-marge exclusief eenmalige posten was 19,1% in de eerste negen maanden
Eenmalige posten op EBITDA-niveau van € 5,5 miljoen, voornamelijk in verband met de nieuw opgerichte joint venture Total Corbion PLA
Het bedrijfsresultaat over de eerste negen maanden was € 102,5 miljoen, een autonome toename van 7,7%
Het aandelen-inkoopprogramma ten bedrage van € 25 miljoen is op 18 september 2017 afgerond
Acquisitie van de meeste activa van TerraVia afgerond op 29 september 2017

x € miljoen Cumulatief 2017 Cumulatief 2016 Totale groei Autonome groei
Netto-omzet 680,5 685,2 -0,7% -0,6%
EBITDA exclusief eenmalige posten 129,9 134,8 -3,6% -6,0%
EBITDA-marge exclusief eenmalige posten 19,1% 19,7%
Bedrijfsresultaat 102,5 93,1 10,1% 7,7%

Gang van zaken per segment
Biobased Ingredients
De netto-omzet van Biobased Ingredients, waarvan de beide business segmenten Food en Biochemicals en de centrale kosten deel uitmaken, gaf een autonome omzetdaling van 0,6% te zien in de eerste negen maanden, voornamelijk als gevolg van lagere volumes. De EBITDA-marge exclusief eenmalige posten daalde van 20,6% naar 20,2%, voornamelijk door hogere inputkosten.
Business segment Food
De netto-omzet van het business segment Food vertoonde een autonome groei van -2,2% in de eerste negen maanden. De omzetgroei bij Bakery was negatief als gevolg van tegenslag bij de uitvoering van onze strategie voor het bakkerijkanaal en door het verlies van klanten in het vriesdeegsegment. Meat zag de omzet in de eerste negen maanden toenemen, doordat de verschuiving naar natuurlijke conserveringsoplossingen nog steeds aan momentum wint in de VS. Buiten de VS ontwikkelden de markten van Meat zich gunstig, voornamelijk in Latijns-Amerika. De overige markten (Beverages, Confectionery, Dairy) zagen hun omzet licht dalen in de eerste negen maanden. De EBITDA-marge in de eerste negen maanden daalde van 21,8% naar 21,2%, hoofdzakelijk vanwege hogere inputkosten.
Business segment Biochemicals
De netto-omzet van het business segment Biochemicals nam in de eerste negen maanden autonoom toe met 4,1%. Alle markten gaven groei te zien, behalve Animal Health. De EBITDA-marge in de eerste negen maanden daalde licht van 25,8% naar 25,2%, voornamelijk vanwege hogere inputkosten samenhangend met de stijging van de suikerprijzen.
Biobased Innovations
De netto-omzet van Biobased Innovations liet in de eerste negen maanden een autonome daling van 1,5% zien, voornamelijk het gevolg van hogere melkzuur volumes die aan de Total Corbion PLA joint venture worden geleverd, gepaard gaande met een negatieve prijs/mix-effect. Dit negatieve prijs/mix-effect hangt samen met het feit dat het melkzuur dat aan Total Corbion PLA wordt verkocht, tegen een lagere prijs per kg wordt verkocht dan lactide en/of PLA. De bouw van de Total Corbion PLA fabriek in Thailand ligt op schema, maar vereist wel een tijdelijke sluiting van de lactide productiefaciliteit in het vierde kwartaal; daardoor zullen de verkopen aan de joint venture Total Corbion PLA in dat kwartaal negatief worden beïnvloed.
Vooruitzichten 2017
Onze vooruitzichten voor 2017 zijn ongewijzigd. We verwachten nog altijd dat de autonome groei van de netto-omzet van Biobased Ingredients in 2017 zal uitkomen onder de meerjaren-richtbandbreedte van 2-4%. We verwachten dat de autonome omzetgroei van Biobased Ingredients in het tweede halfjaar van 2017 een verbetering zal laten zien ten opzichte van de eerste jaarhelft. Ondanks de negatieve impact van hogere inputkosten vergeleken met vorig jaar, verwachten we nog altijd dat de totale EBITDA van Corbion, exclusief eenmalige posten en exclusief de negatieve impact van de acquisitie van TerraVia, in 2017 licht lager uitvalt dan in 2016 (€ 170,1 miljoen). We schatten dat de acquisitie van TerraVia in het vierde kwartaal van 2017 een EBITDA-impact heeft in een bandbreedte van USD -7mln tot -12mln.

Financiële resultaten
x € miljoen Cumulatief 2017 Cumulatief 2016 Kw3 2017 Kw3 2016 Groei cumulatief Netto-omzet Biobased Ingredients 662,9 667,7 213,0 223,2 -0,7% - Food 495,6 507,1 159,2 170,3 -2,3% - Biochemicals 167,3 160,6 53,8 52,9 4,2% Biobased Innovations 17,6 17,5 5,6 6,3 0,6% Totaal netto-omzet 680,5 685,2 218,6 229,5 -0,7% EBITDA exclusief eenmalige posten Biobased Ingredients 134,1 137,6 42,9 45,5 -2,5% - Food 105,2 110,3 33,6 37,7 -4,6% - Biochemicals 42,2 41,5 13,1 13,1 1,7% - Centrale kosten (13,4) (14,2) (3,8) (5,3) -5,6% Biobased Innovations (4,2) (2,8) (1,3) (0,5) 48,9% Totaal EBITDA exclusief eenmalige posten 129,9 134,8 41,6 45,0 -3,6% Eenmalige posten 5,5 (4,4) (0,5) (2,1) Totaal EBITDA 135,4 130,4 41,1 42,9 3,8% Afschrijving/amortisatie/(terugboeking van) bijzondere waardevermindering van (im)materiële activa (32,9) (37,3) (11,7) (13,2) -11,8% Totaal bedrijfsresultaat 102,5 93,1 29,4 29,7 10,1% EBITDA-marge exclusief eenmalige posten Biobased Ingredients 20,2% 20,6% 20,1% 20,4% - Food 21,2% 21,8% 21,1% 22,1% - Biochemicals 25,2% 25,8% 24,3% 24,8% Biobased Innovations -23,9% -16,0% -23,2% -7,9% Totaal EBITDA-marge exclusief eenmalige posten 19,1% 19,7% 19,0% 19,6% Totaal EBITDA exclusief eenmalige posten en acquisities bij constante valuta’s 126,6 134,8 42,3 45,0 -6,0%

Netto omzetgroei eerste negen maanden en derde kwartaal
Totale groei Valuta’s Totale groei bij constante valuta’s Acquisities Autonoom Prijs/mix Volume 2017 vs 2016 (cumulatief) Biobased Ingredients -0,7% 0,6% -1,3% -0,7% -0,6% 1,6% -2,2% - Food -2,3% 0,8% -3,1% -0,9% -2,2% 1,6% -3,8% - Biochemicals 4,2% 0,1% 4,1% 0,0% 4,1% 0,2% 3,9% Biobased Innovations 0,6% 2,1% -1,5% 0,0% -1,5% -24,5% 33,1% Totaal -0,7% 0,6% -1,3% -0,7% -0,6% 0,7% -1,3% Kw3 2017 vs Kw3 2016 Biobased Ingredients -4,6% -4,3% -0,3% -0,6% 0,3% 1,4% -1,1% - Food -6,5% -4,5% -2,0% -0,7% -1,3% 1,5% -2,8% - Biochemicals 1,7% -3,8% 5,5% 0,0% 5,5% 0,2% 5,3% Biobased Innovations -11,1% -0,6% -10,5% 0,0% -10,5% -20,6% 11,2% Totaal -4,7% -4,2% -0,5% -0,5% 0,0% 0,7% -0,7%
Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

of zie en lees op
http://hugin.info/160089/R/2145123/822228.pdf

tijd 09.13
Corbion EUR 27,7905 -29ct vol. 16.277

tijd 17.18
Corbion EUR 28,555 +55,5ct vol. 244.012Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL