Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Corbion Interim Management Statement Q1 2017

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 25/04/2017 07:16
Corbion boekte in het eerste kwartaal van 2017 een omzet van € 229,9 miljoen, een toename van 0,7%. De autonome omzetgroei was -2,3%, voornamelijk als gevolg van een volumedaling bij Food, deels gecompenseerd door een toename bij Biochemicals. De EBITDA exclusief eenmalige posten nam met 9,4% toe tot € 47,8 miljoen.

"De start van het jaar was bemoedigend in alle segmenten behalve Bakery, dat achterbleef bij onze verwachtingen. De winstgevendheid overtrof de verwachtingen doordat verbeteringen in de mix de onderliggende marges bleven opstuwen. De PLA-joint-venture met Total is operationeel sinds begin maart", aldus Tjerk de Ruiter, CEO, in een toelichting op de cijfers.

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste kwartaal 2017

De autonome groei van de netto-omzet was -2,3%; de volumegroei was -2,9%
De EBITDA vóór eenmalige posten bedroeg € 47,8 miljoen, een autonome toename van 9,4%
De EBITDA-marge vóór eenmalige posten was 20,8%
Positieve eenmalige posten ten bedrage van € 5,3 miljoen samenhangend met de oprichting van de PLA-joint-venture met Total
Het bedrijfsresultaat bedroeg € 41,0 miljoen, een autonome toename van 28,6%
Kerncijfers

x € miljoen KW1 2017 KW1 2016 Totale

groei Autonome groei
Netto-omzet 229,9 228,3 0,7% -2,3%
EBITDA exclusief eenmalige posten 47,8 43,7 9,4% 5,1%
EBITDA-marge exclusief eenmalige posten 20,8% 19,1%
Bedrijfsresultaat 41,0 30,8 33,1% 28,6%

Gang van zaken per segment
Biobased Ingredients
De netto-omzet van Biobased Ingredients, waaronder Food, Biochemicals en de centrale kosten vallen, nam met 1,6% toe, voornamelijk als gevolg van een positieve valutabijdrage van 3,8%, die
deels teniet werd gedaan door een autonome afname met 1,5%. De EBITDA-marge exclusief eenmalige posten nam toe van 19,6% tot 21,9%, aangezien zowel Food als Biochemicals erin slaagde de marges te verbeteren, voornamelijk dankzij positieve portfoliomix-effecten en lagere
inputkosten.

Business segment Food
De netto-omzet daalde autonoom met 3,5%. Een daling van de omzet was voorzien voor het eerste kwartaal aangezien er vanaf het tweede kwartaal van 2016 sprake was van volumeverlies in de meer ‘gecommoditiseerde’ delen van de Amerikaanse markt in Meat, en we de klanten- en
SKU-portfolio in Bakery optimaliseerden. De omzetdaling was echter geprononceerder dan verwacht door verliezen bij vriesdeeg, en uitdagingen in de uitvoering van onze verkoopkanaalstrategie in Bakery. Om die redenen versnellen we de herstructurering van de commerciële organisatie van Bakery en werken we aan verbetering van de klantenserviceniveaus. Meat herwon in de VS een deel van het vorig jaar verloren volume, maar
nog belangrijker: de verschuiving in de portfoliomix naar natuurlijke conserveringsoplossingen blijft een steun voor margeverbeteringen. De omzetgroei van Meat buiten de VS was voornamelijk te danken aan Latijns-Amerika. De omzet van de overige markten (Beverages,
Confectionery, Dairy) nam licht toe. De EBITDA-marge nam toe van 20,3% tot 22,2% als gevolg van mixverbeteringen en lagere inputkosten.
Business segment Biochemicals
De netto-omzet nam autonoom toe met 5,3%. Alle markten lieten groei zien behalve
diergezondheid, waar sprake was van een kleine daling. Agrochemicals wist weer matige groei te realiseren na een erg moeilijk 2016. Een substantieel deel van de omzetgroei bij Biochemicals
was te danken aan een uitstekend kwartaal van medical/pharma, geholpen door fasering. De sterke omzetgroei bij medical/pharma verklaart ook grotendeels de toename van de EBITDAmarge van 26,3% tot 28,8% als gevolg van een positief mixeffect.

Biobased Innovations
Sinds 2 maart is de PLA-joint-venture met Total operationeel. Omzet behaald uit de verkoop van lactide en PLA wordt voortaan niet meer geboekt onder Biobased Innovations maar in deze joint
venture. De joint venture blijft de markt voorzien van testvolumes.

Vooruitzichten FY2017
We verwachten dat de kwartaalomzet van Biobased Ingredients zal aantrekken in de loop van 2017. Maar aangezien het verlies van klanten bij Bakery een dempend effect zal hebben op de groei, verwachten we nu dat de omzetgroei van Biobased Ingredients zal uitkomen onder de meerjaren-richtbandbreedte van 2-4% (was: binnen deze bandbreedte). Desalniettemin, gezien de positieve portfoliomix-ontwikkelingen in de eerste maanden van het jaar, blijven we bij onze verwachting dat onze totale EBITDA exclusief eenmalige posten in 2017 licht onder die van 2016 (€ 170,1 miljoen) zal uitkomen.

Financiële resultaten
x € miljoen KW1 2017 KW1 2016 Groei
Netto-omzet
Biobased Ingredients 226,0 222,4 1,6%
- Food 167,4 168,1 -0,4%
- Biochemicals 58,6 54,3 7,9%
Biobased Innovations 3,9 5,9 -33,9%
Totaal netto-omzet 229,9 228,3 0,7%
EBITDA exclusief eenmalige posten
Biobased Ingredients 49,4 43,6 13,3%
- Food 37,2 34,1 9,1%
- Biochemicals 16,9 14,3 18,2%
- Centrale kosten (4,7) (4,8) (2,1%)
Biobased Innovations (1,6) 0,1 N/M
Totaal EBITDA exclusief eenmalige posten 47,8 43,7 9,4%
Eenmalige posten 5,3 (1,0)
Totaal EBITDA 53,1 42,7 24,4%
Afschrijving/amortisatie/(terugboeking van) bijzondere
waardevermindering (im)materiële vaste activa (12,1) (11,9) 1,7%
Totaal bedrijfsresultaat 41,0 30,8 33,1%
EBITDA-marge exclusief eenmalige posten
Biobased Ingredients 21,9% 19,6%
- Food 22,2% 20,3%
- Biochemicals 28,8% 26,3%

Biobased Innovations N/M 1,7%
Totaal EBITDA-marge exclusief eenmalige posten 20,8% 19,1%
Totaal EBITDA exclusief eenmalige posten en acquisities bij
constante valuta’s 45,9 43,4 5,8%
Groei netto-omzet KW1 2017 vergeleken met KW1 2016
Totale groei Valuta’s Totale groei bij constante valuta’s
Acquisities Autonoom Prijs/mix Volume
Biobased Ingredients 1,6% 3,8% -2,2% -0,7% -1,5% 1,7% -3,2%
- Food -0,4% 4,1% -4,5% -1,0% -3,5% 1,3% -4,8%
- Biochemicals 7,9% 2,6% 5,3% 0,0% 5,3% 2,4% 2,9%
Biobased Innovations* -33,9% 2,1% -36,0% 0,0% -36,0% -28,9% -6,6%
Totaal 0,7% 3,7% -3,0% -0,7% -2,3% 0,6% -2,9%
*Ingaande 2 maart 2017 wordt de omzet behaald uit de verkoop van lactide/PLA niet meer geboekt onder Biobased
Innovations.

tijd 09.34
Corbion EUR 25,14 -93,5ct vol. 77.728
De cijfers moesten misschien wel wat vlak blijven i.v.m. overname van Corbion t.z.t.
Dat hebben wij in de afgelopen 55 jaar wel meer gezien. Rustige cijfers en daarna een overname en waarom wordt het contract van de CEO de Ruiter bij Corbion slechts met 2 jaar verlengd? Dat geeft toch te denken. Meestal voor 4 jaar!!
Pak je kans op goedkoop inkopen doen.

AVA van 15 mei a.s.
TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 7
De Raad van Commissarissen doet in overeenstemming met artikel 12 lid 3 van de statuten een voordracht voor de herbenoeming van de heer De Ruiter tot lid van de Raad van Bestuur (in de functie van Chief Executive Officer).
De huidige benoemingstermijn van de heer De Ruiter loopt af in 2018. Voorgesteld wordt de heer De Ruiter te benoemen voor een termijn ingaande op de dag waarop de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden in 2018 en eindigend op de dag na de dag waarop de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden in 2020.

tijd 13.18
Corbion EUR 26,12 +4,5ct vol. 174.435
Zo leiden systeemhandel U als belegger om de tuin en hebben zij afgeroomd en kunnen nu weer winst maken.
Te Amsterdam Kan & mag HEEl veel!!
Corbion is geld voor de investeerders, dit jaar(2016) totaal dividend EUR 1 p.a.

tijd 17.16
Corbion leeft weer op naar EUR 26,68 +60,5ct vol. 418.504
Angsthazen eruit en de slimmeriken hebben HUN stukken gekocht.
Er worden weer aandelen NU ingekocht en daardoor weer minder dividend uit te betalen.

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
24 april EUR 26,065 141.441 1.314 EUR 26,075 172.040 1.370 17.35.27
25 april EUR 26,845 455.757 3.485 EUR 26,835 522.010 3.554 17.35.13
26 april EUR 27,28 419.642 3.056 EUR 27,305 458.442 3.138 17.35.13
27 april EUR 28,23 509.907 3.694 EUR 28,295 571.234 3.774 17.35.10
28 april EUR 28,45 515.609 3.655 EUR 28,50 582.684 3.758 17.35.20

Inkoop eigen aandelen. Corbion
24-Apr-2017 5.000 € 25,9415 € 129.707,50
25-Apr-2017 3.000 € 25,1067 € 75.320,00
26-Apr-2017 8.200 € 27,2384 € 223.355,00
27-Apr-2017 5.000 € 27,6831 € 138.415,47
28-Apr-2017 43.500 € 28,5601 € 1.242.366,35
Total 89.614 € 27,362740 € 2.452.084,54

Active as of 25 Apr 2017 17:15 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
3 210 26,67 26,675 71 1
1 111 26,665 26,68 207 2
1 110 26,66 26,685 465 6
2 121 26,65 26,69 208 2
Aan dit boekje kun je zien dat systeemhandel de prijsvorming beheerst.
Zoals wij vandaag al beschreven, de cijfers mogen niet te MOOI zijn, dat schaadt de samenwerkingen van de overname kandidaten. Misschien heeft Corbion vanmorgen wel ingekocht.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL