Strukton, Partnering to further improve smart maintenance

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

13/06/2018 14:35
Siemens and Strukton Rail are partnering to optimally use the opportunities of the IoT in smart maintenance and asset management. Together, the companies are developing an application that automatically recognises incipient malfunctions on rail tracks before they actually occur based on automatic video recognition. The application combines profound expertise of Siemens in data analytics and artificial intelligence based on Railigent together with Strukton’s video monitoring system and extensive domain knowledge in the area of rail maintenance.

Railway managers and operators are increasingly urged to improve the availability of their assets while at the same time lower the cost. They also wish to have insight into the condition of their assets. New technologies like remote sensing and big data processing provide opportunities to improve safety, availability and reduce cost. It is the integration of these technologies and domain knowledge that makes these opportunities really powerful.


“The Railigent application suite enables Strukton Rail to actually combine desired architectures and artificial intelligence tools with proven best practices to realise an evolutionary approach of smart maintenance. This will help our customers worldwide to prevent failures, plan maintenance activities, reduce cost and improve availability of tracks”
Jacob Zeeman, CEO at Strukton Rail Nederland
Introduction
Strukton will premiere the new Railigent application at the InnoTrans 2018, along with other innovations and developments in the field of smart maintenance.

Partnership voor optimaal gebruik data in onderhoud

13 juni 2018

Siemens en Strukton Rail slaan de handen ineen om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van IoT in slim onderhoud en asset management. De bedrijven werken samen aan de ontwikkeling van een applicatie die aan de hand van automatische beeldherkenning beginnende storingen aan het spoor herkent voordat ze optreden. Hiermee combineren zij de diepgaande expertise van Siemens op het gebied van data-analyse en artificial intelligence op basis van het Railigent platform met het videomonitoringsysteem en de vergaande domeinkennis van Strukton op het gebied van spooronderhoud.

Steeds vaker wordt er bij spoorbeheerders en vervoerbedrijven op aangedrongen dat zij de beschikbaarheid van hun assets verbeteren en tegelijkertijd de kosten reduceren. Daarnaast hebben zij behoefte aan inzicht in de conditie van hun assets. Nieuwe technieken als remote sensing en het verwerken van big data bieden mogelijkheden om de veiligheid en beschikbaarheid te verbeteren en kosten te reduceren. Als je deze technieken integreert met domeinkennis kun je deze mogelijkheden optimaal benutten.


“Het Railigent platform stelt ons in staat om door de combinatie van de gewenste software-architectuur en artificial intelligence met bewezen werkmethodes en technieken een evolutionaire benadering van slim onderhoud te realiseren. Hiermee kunnen wij onze klanten wereldwijd helpen storingen te voorkomen, onderhoud vooruit te plannen, kosten te reduceren en de beschikbaarheid van het spoor te verbeteren”
Jacob Zeeman, directeur Strukton Rail Nederland

Introductie
Tijdens de InnoTrans 2018 in september in Berlijn zal Strukton de nieuwe Railigent toepassing en andere innovaties en ontwikkelingen op het gebied van slim onderhoud introduceren.

Helmond kiest driesporen-aanpak assetmanagement
12 juni 2018

Steeds meer gemeenten in Nederland kiezen voor assetmanagement. Dit helpt overheden bij het professioneel beheren van de openbare ruimte en infrastructuur. Maar de implementatie ervan is geen kwestie van één druk op de knop. De gemeente Helmond heeft daarom voor het driesporentraject van Antea Group gekozen. Deze aanpak legt een stevige basis voor assetmanagement en de toepassing ervan.


Businesslijnen: Contracten en Vergunningen

Tags: assetmanagement,
strategie,
gemeente,
implementatie,
openbare ruimte

Beheerbudgetten staan onder druk; de samenleving stelt hogere eisen aan gemeentelijke assets en de openbare ruimte. Net als veel andere Nederlandse gemeenten zoekt Helmond naar een optimale balans tussen kosten, risico’s en prestaties. Assetmanagement biedt dan een toekomstbestendig antwoord.

Een nieuwe manier van werken

De implementatie van assetmanagement in een organisatie is geen kwestie van één druk op de knop. Integendeel. Assetmanagement vraagt om een nieuwe manier van werken én denken. Het gaat over vakkennis, over integrale samenwerking en daarbij passende rol en bedrijfsvoering. Maar ook over de kernwaarden en de toekomstvisie die een gemeente heeft.

Strategisch Assetmanagement Plan

Het driesporentraject brengt deze aspecten samen. In het Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP) bouwen we een inhoudelijke basis. Hierin verbinden we strategische thema’s zoals bereikbaarheid, gezondheid, duurzaamheid en sociaal met de assets in de openbare ruimte. Het werkspoor Organisatie & Bedrijfsvoering gaat in op de P&C-cyclus, de beheerbudgetten en de rolverdeling. Het werkspoor Opleiden & Ontwikkelen besteedt aandacht aan de competenties, houding en gedrag van mensen.

Strategisch en praktisch
De werksporen zijn sterk verbonden met elkaar en tijdens het traject wordt al aangesloten op de manier van werken die assetmanagement vraagt. Met de aanpak wordt een stevige basis gelegd voor assetmanagement binnen de gemeente Helmond.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL