Strukton, Unieke integratie leidt tot comfortabele en energiezuinige werkomgeving

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

07/12/2017 11:44
Strukton Worksphere en Ahrend tekenden in juli dit jaar een overeenkomst om twee onafhankelijke innovaties, te weten Strukton PULSE en de Ahrend Comfortwerkplek, aan elkaar te koppelen. De verwachting van de koppeling is een hogere comfortbeleving van zowel de werkplek als de werkomgeving en daarnaast een lager energieverbruik. Hoe verloopt de proof-of-concept?

Pilot gestart
De koppeling tussen de innovaties is gemaakt, waardoor het digitaal meten van de werkplek en werkomgeving officieel is gestart. Zo wordt er bijvoorbeeld aan de hand van sensoren gemeten welke invloed de klimaatinstelling van een Comfortwerkplek heeft op het algehele klimaat en op het energieverbruik. Het gebruik van de werkplekken en de energieconsumptie is zichtbaar in Strukton PULSE.

Daarnaast worden er dagelijks enquêtes afgenomen onder gebruikers. Deze enquêtes geven inzicht in onder welke klimaatomstandigheden de werkplekken als comfortabel worden ervaren. Deze data worden vergeleken met data uit andere pilots. Al deze data samen geven inzicht in de daadwerkelijke effecten van de Comfortwerkplek, waarmee de toegevoegde waarde gevalideerd kan worden.
Data geven inzicht
Inzicht in de werkelijke effecten van de Comfortwerkplek in het gebouw helpt om de verwachtingen op het gebied van comfortverbetering en energiebesparing aan te tonen. Op basis van alle verzamelde data uit het proof-of-concept is het mogelijk om een energierekening te maken voor het hele gebouw. De proof-of-concept loopt tot eind 2017.

Koppeling Comfortwerkplek en Strukton PULSE
De doelstelling van de gezamenlijke innovatie is het verhogen van de comfortbeleving en het verlagen van het energieverbruik. Op langere termijn is de doelstelling een eenvoudiger installatieconcept en een besparing op (vervangings-)onderhoud.

+
Help! In de periode 2020-2025 staat er een enorme vervangingsopgave van de openbare ruimte te wachten. Veel infrastructuur en kunstwerken zijn rond de jaren 60 van de vorige eeuw aangelegd en naderen het einde van hun (technische) levensduur. Voor assetmanagers en domein beheerders van kapitaalgoederen speelt nu de vraag: Wat moet er vervangen worden en hoe?

Antea Group organiseerde een themamiddag ‘Vervangingsopgave’ voor gemeenten, waarin dr. ir. Geert Roovers en ir. Theus van den Broek vertelden over hoe deze opgave aangepakt kan worden.

Met inzichten uit een voor Rijkswaterstaat ontwikkelde werkwijze werd een case aangepakt. Allereerst werd met een basisvervangingsanalyse in de tijd de vervangingsopgave in kaart gebracht. Relevante (toekomstige) ontwikkelingen zijn meegenomen in de uiteenzetting. Bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptie en smart mobility. Alle informatie werd inzichtelijk gemaakt in een adaptief schema, waarin alle belangrijke beslismomenten zijn opgenomen. Hieruit kunnen mogelijke strategieën worden afgeleid. Rekken we vervangingen met levensverlengend onderhoud? Halen we de hele wijk tegelijktijdig met de vervanging van de riolering van het gas af?

Tijdens de themamiddag is duidelijk geworden dat bewustwording van onomkeerbare beslismomenten helpt in de strategische besluitvorming. Daarnaast werd duidelijk dat er verder gekeken moet worden dan de eigen (afdelings)grenzen om integraal af te kunnen stemmen. Kansen en ontwikkelingen voor een betere inrichting moet hierbij mee worden gewogen. De aanpak geeft de assetmanager en/of beheerder een centralere positie in de vervangingsopgave.
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL