Resultaten PostNL Q3 2018

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 06/11/2018 11:38
Vertrouwen in behalen verwachting voor onderliggende cash bedrijfsresultaat 2018
Financiële highlights 3e kwartaal 2018
(opmerking: Nexive en Postcon worden gerapporteerd als niet-voortgezette bedrijfsactiviteiten, resulterend in aangepaste segment informatie. Alle cijfers zijn gebaseerd op voortgezette bedrijfsactiviteiten tenzij anders aangegeven)
• Omzet €638 miljoen (Q3 2017: €630 miljoen)
• Omzet gerelateerd aan e-commerce activiteiten YTD steeg naar 49% (YTD 2017: 44%)
• Onderliggend cash bedrijfsresultaat €23 miljoen (Q3 2017: €35 miljoen)
• Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten op €19 miljoen (Q3 2017: €25 miljoen)
• Nettokasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten op €(42) miljoen (Q3 2017: €(9) miljoen)
Operationele highlights 3e kwartaal 2018
• Volume pakketten steeg met 20% door een sterke groei van e-commerce
• Volume geadresseerde post daalde met 11,9% (YTD: 10,8%)
• Bezorgkwaliteit 95%
• Trend kostenbesparingen verbeterd naar €16 miljoen (YTD: €34 miljoen)
Positieve bijstelling verwacht effect aanzienlijke marktmacht (AMM)
• Verwachte financiële impact gerelateerd aan ACM-maatregelen aangepast naar €40 miljoen tot €45 miljoen, (eerder: €50 miljoen - €70 miljoen), volledig zichtbaar in 2020
• Positief effect op winstgevendheid van Mail in Nederland (naar de toekomst, bij ongewijzigde omstandigheden)
• Gebaseerd op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in september en de huidige situatie

Verkoopproces Nexive en Postcon
• Op koers, tekenen verkoopovereenkomsten verwacht in het eerste halfjaar van 2019
Outlook UCOI 2018 bevestigd
• Onderliggende cash bedrijfsresultaat (UCOI) voor 2018 tussen €160 miljoen en €190 miljoen
• Voornemen om progressief dividend uit te keren
Verklaring van de CEO
Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Met tevredenheid kunnen we melden dat de resultaten in het derde kwartaal in lijn zijn met onze verwachtingen. Wij blijven goede voortgang boeken met onze transformatie naar dè postale & logistieke dienstverlener in de Benelux. 49% van onze omzet is nu e-commerce gerelateerd, ook door het besluit in augustus om Nexive en Postcon te gaan verkopen.
Bij Pakketten was de volumegroei weer sterk. De omzet (inclusief Spring) groeide met dubbele cijfers, wat onze solide positie in de e-commerce logistiekmarkt in de Benelux onderstreept. We hebben drie nieuwe pakketsorteercentra geopend, op tijd voor het piekseizoen. De volumedaling bij Mail in Nederland was 11,9%. Dit kwam vooral door substitutie. De eerste verbetering in de trend van onze kostenbesparingen is nu zichtbaar. Wij bereiden ons voor op de piekperiode en hebben vertrouwen in het realiseren van onze verwachting voor het onderliggende cash bedrijfsresultaat voor heel 2018.
Zoals eerder gezegd beschouwen wij consolidatie van netwerken als de beste oplossing om de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de postbezorging voor iedereen in Nederland voor de komende jaren veilig te stellen. De brede steun van de Tweede Kamer voor de conclusies van de staatssecretaris van Economische Zaken na de postdialoog is van cruciaal belang. De weg naar consolidatie is complex door de mededingingswetgeving en door de betrokkenheid van verschillende stakeholders. De voorbereiding, die is gestart, zal tijd kosten.”

Kern Cijfers
in € miljo enen, tenzij anders aangegeven 3e kw. 2017 3e kw. 2018 9 mnd 2017 9 mnd 2018
Omzet 630 638 1.943 1.978
Bedrijfsresultaat 41 31 170 92
Onderliggend bedrijfsresultaat 48 29 183 110
Onderliggende operationele marge 7,6% 4,5% 9,4% 5,6%
Wijzigingen in pensioenverplichtingen (4) 2 (9) 9
Wijzigingen in voorzieningen (9) (8) (37) (31)
Onderliggend cash bedrijfsresultaat 35 23 137 88
Onderliggende cash operationele marge 5,6% 3,6% 7,1% 4,4%
Winst / (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 25 19 107 51
Nettokasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten (9) (42) (63) (76)

Voetnoot: onderliggende cijfers zijn exclusief eenmalige posten in Q3 2018 (€ (3) miljoen voor reorganisaties, € 2 miljoen projectkosten en € (1) miljoen consolidatieeffect met niet-voortgezette bedrijfsactiviteiten) en in Q3 2017 (€ 9 miljoen voor reorganisaties en € (2) miljoen voor consolidatie-effect met niet-voortgezette bedrijfsactiviteiten).

Aanmerkelijke marktmacht (AMM)
PostNL verwachtte dat de financiële impact van de ACM-maatregelen, inclusief AMM, tussen de € 50 miljoen en € 70 miljoen zou bedragen op jaarbasis, waarbij het effect volledig zichtbaar zou zijn in het boekjaar 2020. De financiële impact is zichtbaar sinds begin 2016. Sindsdien hebben postvervoerders hun marktaandeel aanzienlijk kunnen uitbreiden. Dit heeft geleid tot verdere volumedaling voor PostNL, bovenop de structurele volumedaling van de markt.
Een deel van de financiële impact voor PostNL is daarom onomkeerbaar.
In september leidde de vernietiging van het Aanmerkelijke Marktmacht (AMM) besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) ertoe dat de verplichtingen die de ACM aan PostNL had opgelegd voor het verlenen van netwerktoegang aan de postvervoerders, zijn vervallen. Deze verplichtingen werden van kracht per 1 augustus 2017. In vervolg op deze uitspraak hebben we zorgvuldig gekeken naar de nieuwe situatie, met inachtneming van de belangen van onze stakeholders, de postvervoerders en de postsector in het geheel.
Op 31 oktober 2018 hebben we bekend gemaakt dat alle postvervoerders vanaf 1 januari 2019 netwerktoegang krijgen op basis van de PostNL-voorwaarden en -tarieven. Als gevolg daarvan past PostNL de verwachte financiële impact van de ACM- maatregelen aan naar een bedrag tussen de € 40 miljoen en € 45 miljoen op jaarbasis, met het effect volledig zichtbaar in het boekjaar 2020. Deze verwachting gaat uit van de uitspraak van het CBb in september en de huidige situatie.
Daarnaast zal PostNL de postvervoerders het verschil tussen de AMM- en de PostNL-tarieven over de periode augustus 2017 tot januari 2019 in rekening brengen. Daarbij zullen we zorgen voor een soepele overgang voor postvervoerders naar de nieuwe situatie. Naar verwachting leidt de verrekening met postvervoerders in totaal tot een verhoging van het onderliggende cash bedrijfsresultaat van PostNL van ongeveer € 7,5 miljoen in het vierde kwartaal van 2018.
Bij ongewijzigde overige omstandigheden zal de uitspraak van het CBb een positief effect naar de toekomst op de winstgevendheid van Mail in Nederland hebben.

zie meer op
https://www.postnl.nl/Images/persbericht-postnl-q3-2018_tcm10-138493.pdf?version=1

tijd 11.42
PostNL EUR 2,527 +5,2ct vol 1,7 milj.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL