Q1 Cijfers 2018: Ctac continueert opgaande lijn in omzet en resultaat

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 09/05/2018 07:58
Hoofdpunten eerste kwartaal 2018
•Omzet stijgt met 2,7% naar € 21,3 miljoen
•Bedrijfsresultaat stijgt met 8,6% naar € 0,7 miljoen
•IP investeringen € 0,4 miljoen drukken groei bedrijfsresultaat met € 0,2 miljoen
•Netto resultaat stijgt met 14,4% van € 451k naar € 516k
•Verwachting gehandhaafd: Bijzondere exogene omstandigheden voorbehouden verwacht Ctac in 2018 een hoger resultaat te realiseren dan in 2017

Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac:
“Ctac is in 2018 positief van start gegaan. De stijging van het bedrijfsresultaat bedraagt 8,6%. Het netto resultaat steeg met 14,4% naar euro 0,5 miljoen. In het eerste kwartaal van 2018 is - zoals eerder aangegeven - geïnvesteerd in onze IP producten. De hieraan gerelateerde factureerbare omzet bedroeg euro 0,6 miljoen, waarvan euro 0,4 miljoen onder immateriële vaste activa is geactiveerd. Hierdoor wordt de verbetering van het resultaat met euro 0,2 miljoen gedrukt. Een positieve bijdrage van de IP productontwikkeling aan de omzet en het resultaat wordt in het derde kwartaal van dit jaar verwacht.

Nederland droeg positief bij aan de resultaatverbetering. Hetzelfde geldt voor Frankrijk waar het resultaat verbeterde maar in het eerste kwartaal nog wel negatief was.

Op basis van de orderportefeuille, de vorig jaar gerealiseerde versterking van het projectmanagement en de verdere toename van het omzetaandeel van onze Cloud-activiteiten, handhaven we onze eerder uitgesproken verwachting dat, bijzondere exogene omstandigheden voorbehouden, in 2018 een hoger resultaat zal worden behaald dan in 2017.”

Omzet en resultaat
Over het eerste kwartaal 2018 heeft Ctac N.V. (Ctac) een omzet gerealiseerd van € 21,3 miljoen (Q1 2017: € 20,7 miljoen). Dit is een stijging van 2,7% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Bij een vergelijking met de cijfers van het vierde kwartaal vorig jaar dient het reguliere seizoenspatroon in aanmerking te worden genomen. Mede door een actieve beheersing van de kosten steeg uiteindelijk het resultaat met 14,4% naar € 0,5 miljoen.

Financiële positie
Het eigen vermogen is gestegen van € 17,9 miljoen per 31 december 2017 tot € 18,4 miljoen per 31 maart 2018 door de toevoeging van het netto resultaat over het eerste kwartaal van 2018 (€ 0,5 miljoen). Het regulier seizoenspatroon zorgde voor een lichte afname van de solvabiliteit per 31 maart 2018 tot 41,3% (31 december 2017: 45,1%).

Kerncijfers
€ mln (tenzij anders vermeld)
Q1 2018 Q1 2017 Afwijking % (*)
Omzet 21,3 20,7 +2,7
Bedrijfsresultaat 0,7 0,6 +8,6
Netto resultaat 0,5 0,5 +14,4
Aantal medewerkers ultimo (headcount) 454 457
(*) percentage wordt – zoals altijd - berekend over getallen afgerond op duizend
-------------------------------------------------------------------------------------------------
reactie XEA.nl
Wanneer is Frankrijk boven WATER?

tijd 09.40
CTAC EUR 3,43 +5ct vol. 1.337
Vanavond weer lager sluiten? De gebruikelijke manier!

Het resultaat kan in het derde kwartaal 2018 in een versnelling komen, dan kan Frankrijk omslaan en de o,2 miljoen negatief kan omslaan in een winst toevoeging (lees extra). Nu was 't een last in het 1ste kw. 2018Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL