Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Q3 cijfers 2017: Ctac realiseert hoger resultaat bij lagere omzet

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 02/11/2017 07:59
Hoofdpunten eerste negen maanden 2017
- Omzet daalt met 6% naar € 59,5 miljoen
- Bedrijfsresultaat stijgt met € 0,1 miljoen (6%) naar € 2,1 miljoen
- Nettoresultaat stijgt met 14% van € 1,3 miljoen naar € 1,5 miljoen

Hoofdpunten derde kwartaal 2017
- Omzet daalt met 9% tot € 19,0 miljoen
- Bedrijfsresultaat stijgt met € 0,1 miljoen (6%) naar € 1,0 miljoen
- Nettoresultaat stijgt met 12% van € 0,6 miljoen naar € 0,7 miljoen

Vooruitzichten 2017
- Handhaving eerder uitgesproken verwachting: Met een voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden verwacht Ctac in 2017 een hoger resultaat te realiseren dan in 2016.

Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac:
Ook in het derde kwartaal is bij een dalende omzet de winstgevendheid van Ctac gestegen. Daarnaast zijn er het afgelopen kwartaal aanzienlijke commerciële successen behaald die impact zullen hebben op het vierde kwartaal van dit jaar en 2018. In dit kader blijft de schaarste aan gekwalificeerde ICT-ers in Nederland een punt van aandacht. De competitieve arbeidsmarkt maakt het uitdagender om (potentiële) werknemers aantrekkelijke en concurrerende arbeidsvoorwaarden te blijven bieden. Bij Ctac bieden we medewerkers de mogelijkheid om mee te werken aan innovatieve projecten op zowel technisch als functioneel gebied. We vinden het uitermate belangrijk om met uitdagende programma’s onze medewerkers te behouden en nieuwe medewerkers aan boord te krijgen. Deze krapte op de arbeidsmarkt zal zich dienen te vertalen in hogere uurtarieven.

Naar aanleiding van specifieke vragen uit de markt heeft Ctac ook in het derde kwartaal 2017 de ontwikkeling van innovatieve producten voor met name de retail en real estate markt doorgezet. De inspanningen die worden verricht om deze zogenaamde ‘templates’ te ontwikkelen en voor de klanten bedrijfsklaar te krijgen, worden tegen kostprijs geactiveerd. De afschrijving van deze post zal worden gekoppeld aan de toekomstige opbrengsten, die al in 2018 gegenereerd zullen worden. Naar aanleiding van continueren-de positieve signalen uit deze markten verwachten we veel van deze voor Ctac nieuwe aanpak.

In Frankrijk zien we dat een positieve ontwikkeling in de vorm van dalende verliezen is ingezet. Projectrisico’s worden in dit land niet meer aangegaan.

Resultaat derde kwartaal 2017
Het nettoresultaat over het derde kwartaal 2017 bedroeg € 0,7 miljoen (derde kwartaal 2016: € 0,6 miljoen). De stijging wordt veroorzaakt door lagere personeelskosten, als gevolg van een daling in het aantal medewerkers van 452 op 30 juni 2017 naar 443 per ultimo september.

Balans
Rekening houdend met de dividendbetaling over 2016 van € 0,4 miljoen, steeg het eigen vermogen naar € 16,6 miljoen (31 december 2016: € 15,4 miljoen). Met name door de toename van het eigen vermogen nam de solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) toe naar 42,8% (31 december 2016: 38,8%) per ultimo september 2017.

Kasstroom
De netto kasstroom in het derde kwartaal 2017 kwam uit op € 1,6 miljoen positief. Actieve sturing hierop sorteert effect. De verwachting is dat ook over het hele jaar 2017 een positieve netto kasstroom zal worden gerealiseerd.

Kerncijfers
(x € miljoen)
tenzij anders vermeld 2017 Q3 2016 Q3 2017 t/m Q3 2016 t/m Q3
Omzet 19,0 20,9 59,5 63,5
Bedrijfsresultaat (EBIT) 1,0 0,9 2,1 2,0
Nettoresultaat 0,7 0,6 1,5 1,3


JAAR 2016
Hoofdpunten eerste negen maanden 2016 • Omzet neemt toe met € 1,5 miljoen of 2,5% naar € 63,5 miljoen, autonome stijging van 9%
• Bedrijfsresultaat stabiel op € 2,0 miljoen, waarbij sterkere bijdrage Ctac Nederland en Ctac België weg valt tegen de negatieve bijdrage Ctac Frankrijk
• Nettoresultaat stijgt met 9% van € 1,2 miljoen naar € 1,3 miljoen

Onze berekening van aug. 2017
"CTAC
naar aanleiding van de cijfers vandaag en de toezeggingen over het tweede halfjaar 2017 hebben wij deze berekening gemaakt voor 2017

*berekening winst voor het tweede halfjaar 2017(zie de cijfers van CTAC elders op de website van XEA.nl)
2016 was kw. 1 +2 0,7 milj.
2016 kw. 3 0,6 milj.
2016 kw. 4 1,3 milj.
Totaal 2016 2,6 milj. = 21 ct per aandeel.

eerste halfjaar 2017 0,8 miljoen.
tweede halfjaar 2016 netto winst 1,9 miljoen.
aanzienlijk (schaal Mock 30-45%) meer dan in 2016 is (we nemen het gem. 37% van 1,9 miljoen = 703.000.

Per saldo zal de tweede halfjaarwinst 2017 op 2,6 miljoen moeten uitkomen.
De eerste halfjaarwinst was 0,8 miljoen = 3,4 miljoen over 2017
Totale jaarwinst 2017 wordt
EUR 3.403.000 : 12.655.648 (totaal aandelen CTAC) = 0,269 ct per aandeel.

Op zich geen slecht resultaat, mits 't uitkomt."

In het 4de kw. 2016 was de netto winst 1,3 miljoen.

tijd 09.11
CTAC EUR 3,471 -2,8ct vol. 1.501
Frankrijk blijft ons zorgen baren, twee jaar geleden was dat hoofdstuk afgesloten!! Wie heeft die klant & contract afgesloten?Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL