Lagere milieubelasting door fokkerij

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 25/09/2019 06:49
Nederlandse veefokkers verminderen de milieubelasting van dierlijke producten met 1% per jaar door zich te richten op algehele efficiëntie. Zo vermindert de emissie van broeikasgassen en verbetert de stikstof- en fosfaatefficiëntie.

Door fokkerij daalt de milieubelasting van dierlijke producten jaarlijks met ongeveer 1% per jaar, zo blijkt uit een onderzoek van Wageningen University & Research. Bij het onderzoek is gekeken naar de vier belangrijkste diersoorten in de veehouderij: vleeskuikens, legkippen, varkens en melkkoeien.

Broeikasgassen
De veehouderij is wereldwijd verantwoordelijk voor 14,5% van de totale door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies, aldus een bericht van KennisOnline. Ongeveer de helft van deze emissies komt direct uit de veehouderij. De andere helft van die emissie vindt zijn oorsprong in de voerproductie. De fokkerij heeft als doel om de veehouderij te verbeteren en een efficiënt gebruik van grondstoffen te bevorderen. Het gevolg is dat de milieubelasting afneemt.

Fokkerij
Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben in een onderzoek - een combinatie van literatuurstudie en kwantitatieve analyse - een schatting gemaakt van de afname van de milieubelasting. Bij kippenvlees, eieren en varkensvlees hebben ze vooral gekeken naar de broeikasgasemissies en stikstof- en fosfaatefficiëntie. En bij melkvee keken de onderzoekers naar de methaanemissie vanuit de koe.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat door fokkerij de milieubelasting van dierlijke producten met ongeveer 1% per jaar daalt. Dit wordt behaald zonder specifiek op milieukenmerken te selecteren, maar is vooral een gevolg van selectie op (voer-)efficiëntie.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL