Wiki en workshop informatievaardigheden

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 27/08/2019 09:35
De nieuwe wiki Informatievaardigheden van Groen kennisnet laat zien hoe je bronnen zoekt en gebruikt. Er is aandacht voor auteursrecht, bronvermelding en het gebruik van open materialen. Aanvullend verzorgt Groen Kennisnet ook een gratis workshop.

Met de uitgebreide collectie van kennisbronnen voor voedsel en groen, is Groen Kennisnet een goede kennisbasis voor het groen onderwijs. Je kunt zo het onderwijs actualiseren, opdrachten maken of je eigen kennis opfrissen. Maar hoe gebruik je Groen Kennisnet? Hoe zoek je? En mag je de bronnen zo maar gebruiken? Hoe zit het met auteursrechten bijvoorbeeld?

Auteursrecht
De nieuwe wiki informatievaardigheden kan je er bij helpen. De wiki laat verschillende manieren zien om te zoeken naar bronnen. Hoe kun de je de bronnen beoordelen op betrouwbaarheid? Hoe gebruik je de bronnen in je lesmateriaal? Hoe moet je bronnen in je werk vermelden? Het hoofdstuk over 'Delen en auteursrechten' geeft informatie over de regelingen die getroffen zijn voor het onderwijs en over Creative Commons en het gebruik van ‘open materialen’.

FAQ's
De wiki is tot stand gekomen naar aanleiding van zowel een enquête die Groen Kennisnet in 2017 onder docenten gehouden heeft, opmerkingen tijdens de relatiedag in 2018 en workshops over het gebruik van Groen Kennisnet. Bij de opzet van de wiki hebben docenten uit mbo en hbo meegedacht. De wiki heeft een logische opbouw en kan van begin tot eind doorlopen worden als een korte cursus informatievaardigheden. Het hoofdstuk ‘Frequently Asked Questions’ (FAQs) leidt je rechtstreeks naar specifieke informatie in de wiki.

Workshop
Wil je hulp bij je zoektocht naar kennisbronnen? Dat kan! Medewerkers van Groen Kennisnet verzorgen op verzoek een workshop voor docenten op locatie. Voor die workshop rekent Groen Kennisnet géén kosten. Onderwijslocaties (AOC, HAO), docentengroepen, studentengroepen HAO, CIV- of COE-teams of samenwerkingsverbanden kunnen een workshop aanvragen. De workshop duurt ongeveer 2,5 uur en wordt op locatie verzorgd. De deelnemersgroep voor zo'n workshop bestaat uit minimaal 7 personen.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Groen Kennisnet.
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL