Succesvolle Claimemissie New Sources Energy NV

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 05/08/2019 08:38
New Sources Energy N.V. ("NSE" of de "Onderneming") kondigt een succesvolle kapitaalsverhoging aan van circa EUR 896.220,- en zal een totaal van 9.958.000 nieuwe gewone aandelen (de Claimemissie) uitgeven tegen een prijs van EUR 0,09 per gewoon aandeel (de Uitgifteprijs).

De opbrengst van de Claimemissie zal als volgt worden aangewend:
een bedrag van EUR 544.000 zal worden gebruikt ter aflossing van een lening die NSE heeft ontvangen van Stichting tot Behoud Beursnoteringen in Europa (“SBBE”) met dien verstaande dat deze aflossing bekostigd zal worden met de opbrengsten die NSE onder deze claimemissie ontvangt van SBBE;
een bedrag van EUR 32.500 zal worden aangewend voor de kosten die gepaard gaan met de emissie van de aandelen;
een bedrag van EUR 40.000 zal worden gebruikt ter aflossing van kortlopende schulden van NSE; en
het resterende bedrag van de opbrengsten zal worden gebruikt te versterking van het werkkapitaal en ter investering in nieuwe bedrijfsactiviteiten..
De Claimemissie is afgerond met een acceptatie percentage van 91,3 % van de gewone aandelen die aangeboden werden (de Aangeboden Aandelen), die in totaal 45.458.259 van de gewone aandelen vertegenwoordigen.

De Stichting tot Behoud Beursnoteringen in Europa (SBBE) houdt 14.442.570 aandelen in het kapitaal van NSE en heeft alle inschrijfrechten die aan haar door middel van deze claimemissie zijn toegekend, uitgeoefend

De niet uitgeoefende claims zijn aangeboden aan SBBE, die zich ingeschreven heeft voor de resterende Aandelen tegen de Uitgifteprijs, waardoor, samen met de opbrengsten van de Aangeboden Aandelen, een kapitaal van EUR 896.220,- voor NSE is opgehaald.
Na voltooiing van de Claimemissie bedraagt het uitstaande aandelenkapitaal van de Onderneming 59.751.066 stuks.

Uitgifte, betaling en levering van de Aangeboden Aandelen wordt verwacht op of rondom 7 augustus 2019. De Onderneming verwacht dat de Aangeboden Aandelen tevens rondom deze datum 7 genoteerd en verhandeld zullen worden op Euronext Amsterdam.

Na terugbetaling van de lening aan SBBE en betaling van de kosten voor de Claimemissie zal het Eigen Vermogen van NSE positief ca. EUR 290.000 zijn, bedraagt de cash positie ca. EUR 300.000 en het werkkapitaal positief ca. EUR 290.000.

Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL