CO2-behoefte glastuinbouw 2030

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 30/07/2019 07:49
Gewassen gebruiken CO2. Daarom is de gewenste CO2-concentratie in de kaslucht hoger dan de concentratie in de buitenlucht. Op dit moment wordt de CO2 uit de rookgassen van aardgas gebruikt. Door vermindering van aardgasverbruik ontstaat een externe CO2-behoefte bij de glastuinbouw.

De maatschappij en de glastuinbouw staan voor de uitdaging om de CO2-emissie in de toekomst te reduceren. Tussen de Nederlandse glastuinbouw en de Nederlandse overheid is de ambitie opgenomen van een glastuinbouw zonder CO2-emissie in 2050. Bij vervanging van fossiele energiebronnen (zoals aardgas) door bronnen zonder CO2-emissie valt de bron voor de eigen CO2-voorziening voor de glastuinbouw geheel of gedeeltelijk weg.

CO2-gebruik

Planten hebben voor de fotosynthese CO2 nodig en CO2 is daarmee essentieel voor de groei en optimale productie van de glastuinbouwgewassen. Het CO2-gebruik door de glastuinbouw is in de huidige situatie vooral afkomstig uit de rookgassen van de aardgasgestookte warmtekrachtkoppelingen en verwarmingsketels in de glastuinbouw. Ook wordt CO2 van partijen buiten de sector ingekocht.

Door vermindering van aardgasverbruik zal de CO2-productie afnemen waardoor een externe CO2-behoefte bij de glastuinbouw ontstaat. In opdracht van Kas als Energiebron en gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit heeft Wageningen Economic Research in een nieuw rapport een prognose gemaakt van de CO2-behoefte van de glastuinbouw in 2030.

Mogelijke scenario's in 2030

Prognoses voor CO2-behoefte in de glastuinbouw in 2030 lopen uiteen van 1,8 tot 3,0 Mton. Volgens de prognoses zou dit 67 tot 91% van de CO2-emissie van de glastuinbouw in 2030 zijn. Voor deze prognoses is uitgegaan van drie toekomstscenario's. Als de CO2-emissie na 2030 verder wordt terug gebracht kan de CO2-behoefte boven de CO2-emissie komen te liggen.

De grootste CO2-behoefte bevindt zich in en om de Randstad. Daar is immers de meeste glastuinbouw gevestigd. In de Randstad is er ook relatief meer industrie en afvalverwerking die CO2 als restproduct kunnen aanbieden. In de andere regio’s is de CO2-behoefte minder. Hier zijn meer mogelijkheden voor CO2-voorziening uit organisch materiaal als hout, mest, gewassen en gewasresten.

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke besparing op de CO2-behoefte is kennisontwikkeling over de relatie tussen CO2-dosering, de productie en de opbrengstprijzen nodig.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL