SHURGARD KONDIGT DE LANCERING AAN VAN ZIJN BEURSINTRODUCTIE TER WAARDE VAN MAXIMAAL €575 MILJOEN EN VAN ZIJN NOTERING OP EURONEXT BRUSSEL.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 01/10/2018 08:14
Munsbach, Luxemburg, 1 oktober 2018 - Shurgard Self Storage SA (“Shurgard” of de “Vennootschap”), de grootste eigenaar en uitbater van self-storagecentra in Europa, maakt vandaag de voorwaarden bekend van zijn beursintroductie via een aanbod van nieuwe aandelen (het “Aanbod”). Er werd eveneens een aanvraag ingediend voor een toelating tot verhandeling van alle aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. Shurgard is georganiseerd volgens de wetten van het Groothertogdom Luxemburg.

Krachtlijnen van het Aanbod
Het Aanbod gebeurt onder de vorm van een private plaatsing van maximaal 575 miljoen euro nieuw uitgegeven gewone aandelen (de “Aangeboden Aandelen”) van de Vennootschap. De private plaatsing is inclusief een overtoewijzingsoptie van maximaal 75 miljoen euro.
Het Aanbod zal bestaan uit (i) een private plaatsing in de Verenigde Staten aan personen die redelijkerwijze geacht worden (a) "gekwalificeerde institutionele kopers" ("QIB's") te zijn (zoals gedefinieerd in Regel 144A ("Rule 144A") onder de U.S. Securities Act van 1933 (de "U.S. Securities Act")) of (b) "geaccrediteerde beleggers" zoals gedefinieerd in Rule 501(a) onder de U.S. Securities Act, in overeenstemming met Rule 144A of een andere toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de U.S. Securities Act; en (ii) private plaatsingen bij institutionele investeerders in de rest van de wereld in overeenstemming met Regulation S onder de U.S. Securities Act ("Regulation S"). De Aangeboden Aandelen worden in geen enkele lidstaat van de Europese Economische Ruimte ("EER") (een "Lidstaat") of enig ander rechtsgebied in verband met het Aanbod voor het publiek beschikbaar gesteld.
De prijsvork van het Aanbod is vastgesteld op 23 euro tot 28 euro per Aangeboden Aandeel.
Op basis van de prijsvork zal het Aanbod van maximaal 575 miljoen euro neerkomen op 20,5 tot 25,0 miljoen Aangeboden Aandelen en de impliciete marktkapitalisatie van Shurgard zal variëren tussen 2,0 miljard euro en 2,4 miljard euro, ervan uitgaande dat de volledige overtoewijzingingsoptie wordt uitgeoefend.
Tijdschema: de Aanbiedingsperiode begint op 1 oktober 2018 en wordt verwacht te eindigen op 11 oktober 2018. De intekenprijs en het aantal geplaatste Aangeboden Aandelen zullen naar verwachting openbaar worden gemaakt op of rond 12 oktober 2018, onder voorbehoud van vervroegde afsluiting. Er werd een aanvraag ingediend om alle aandelen van de Vennootschap (de “Aandelen”) op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel te noteren onder de ticker “SHUR”. De verhandeling van de Aandelen op Euronext Brussel zal naar verwachting beginnen op een "if-and-when-issued" basis, op of rond 15 oktober 2018 (de “Noteringsdatum”). De betaling en levering van de verkochte Aangeboden Aandelen in het Aanbod zullen naar verwachting plaatsvinden op of rond 16 oktober 2018 (de “Voltooiingsdatum”). De onvoorwaardelijke handel zal naar verwachting starten op 17 oktober. Voorafgaand aan de private plaatsing was er geen publieke markt voor de Aandelen.
Overtoewijzingsoptie: met betrekking tot het Aanbod treedt J.P. Morgan Securities plc op als stabilisatiemanager namens de Underwriters. De stabilisatiemanager kan voor stabilisatiedoeleinden, Aangeboden Aandelen verwerven tot maximaal 75 miljoen euro en dit gedurende een periode van 30 kalenderdagen na de Noteringsdatum om de marktprijs van de Aandelen te ondersteunen op een hoger niveau dan anders zou worden bereikt. Dergelijke transacties kunnen worden uitgevoerd op Euronext Brussel, op de ‘over-the-counter’ markten of op een andere manier. De stabilisatie manager is niet verplicht deel te nemen in enige van deze activiteiten en bijgevolg is er geen garantie dat deze activiteiten zullen plaatsvinden. Indien ze toch plaatsvinden, mag de stabilisatie manager iedere activiteit op ieder moment stopzetten. De verwerving van de Aangeboden Aandelen door de stabilisatiemanager kan leiden tot de terugkoop van deze aandelen door de Vennootschap in het kader van een putoptie die naar verwachting door de Vennootschap aan de stabilisatiemanager zal worden toegekend, indien de putoptie door de stabilisatiemanager wordt uitgeoefend. De putoptie is uitoefenbaar gedurende een periode van 30 dagen na de Noteringsdatum. De Vennootschap zal de Aandelen die zij in het kader van de putoptie koopt, aanhouden als eigen aandelen.
Lock-up: de Vennootschap zal akkoord gaan met een lock-up regeling voor een periode die begint op 11 oktober 2018 en eindigt 180 dagen na de bepaling van de aanbiedingsprijs van het Aanbod, onder voorbehoud van bepaalde carve-outs en uitzonderingen. Zowel Shurgard European Holdings LCC als Public Storage zullen akkoord gaan met een lock-up regeling die begint op 11 oktober 2018 en eindigt 180 dagen na de Voltooiingsdatum, onder voorbehoud van bepaalde carve-outs. Ieder lid van van het Senior Management zal akkoord gaan met gelijkaardige lock-up verplichtingen gedurende een periode die begint op 11 oktober 2018 en eindigt 360 dagen na de Voltooiingsdatum, onder voorbehoud van bepaalde carve-outs.
BNP PARIBAS, J.P. Morgan Securities plc en Société Générale treden op als joint global coordinators en joint bookrunners voor het Aanbod en de beursnotering, en HSBC Bank plc en Kempen & Co N.V. treden op als joint bookrunners (samen met de joint global coordinators, de “joint bookrunners” of de “underwriters”).Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL