NLII beëindigt activiteiten en draagt kennis over aan partners

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 15/05/2018 09:13
- Met lancering 3 fondsen en een brede inventarisatie van financieringsvraagstukken heeft NLII haar opdracht voltooid -

Amsterdam, 15 mei 2018 – De Nederlandse Investeringsinstelling N.V. (NLII), in 2014 opgericht om institutionele beleggers in staat te stellen direct in de Nederlandse economie te investeren, zal de activiteiten gefaseerd beëindigen. NLII heeft over een breed terrein financieringsvraagstukken in Nederland in kaart gebracht en gezocht naar mogelijkheden deze financierbaar te maken voor institutionele beleggers. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van 3 fondsen waarmee EUR 1,2 miljard aan vermogen in MKB-financiering en zorgvastgoed door institutionele beleggers is toegezegd. Daarnaast hebben de onderzoeksresultaten een schat aan data en inzichten verschaft. Deze hebben tot een duidelijke visie geleid hoe de taakopdracht van NLII duurzaam bij haar partners kan worden geborgd om de investeringsagenda van institutionele beleggers in de Nederlandse economie actief te blijven stimuleren.

Tijdens het onderzoek naar de initieel in kaart gebrachte financieringsvraagstukken heeft NLII geconstateerd dat enerzijds veel projecten inmiddels weer goed financierbaar zijn omdat er voldoende aanbod vanuit de markt is. Daarnaast investeren institutionele beleggers vaak rechtstreeks in (infrastructurele) projecten of fondsen. Anderzijds blijken sommige projecten, ook na bundeling, te klein voor institutionele financiering. NLII voorziet op dit moment geen additionele financieringsvraagstukken waarin zij een rol kan spelen. Hiermee is de taak van NLII volbracht en ontstaat een natuurlijk moment om de opgedane kennis te borgen bij aandeelhouders en overige partners en in te brengen bij maatschappelijke opgaven, zoals financiering in het kader van het klimaatakkoord.

Loek Sibbing, directeur NLII licht toe: “Ik ben trots op wat het team van NLII in de afgelopen jaren heeft bereikt. NLII heeft ruim tweehonderd publieke en private financieringsvraagstukken onderzocht. Hierdoor hebben we een goed inzicht verkregen in de financieringsvraagstukken waarvoor wij in het leven waren geroepen. Met de lancering van de fondsen heeft NLII proposities ontwikkeld die kleinschalige financieringsvraagstukken investeerbaar maken voor institutionele beleggers Een groot deel van de grote (infrastructurele) projecten wordt effectief ingevuld door de markt. Met de ruim 345 miljard euro die door Nederlandse institutionele beleggers in Nederland wordt geïnvesteerd, spelen zij een belangrijke rol in de financiering van de Nederlandse economie. Ik ben vol vertrouwen dat onze aandeelhouders en partners onze gezamenlijke missie voort zullen zetten, en dat de stijging van institutionele investeringen in de Nederlandse economie wordt doorgezet.”

Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL