Financiële resultaten van de Proximus Groep - Eerste kwartaal 2018

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 04/05/2018 17:57
De Proximus Groep rapporteert goede financiële resultaten in het begin van het jaar, met een aanhoudende groei van de klantenbasis en een stijging van de omzet op de thuismarkten en van de groepsebitda
Waardecreërende strategie met toenemende omzet per gezin door de groei van 4-play, met een solide vooruitgang van Tuttimus en Bizz All-In, die 404.000 abonnees telden aan het einde van maart 2018
Aanhoudende nettoklantenaangroei in het Consumer- en Enterprise-segment, met behoud van solide marktaandelen in een omgeving met toegenomen concurrentie
BICS goed ondersteund door TeleSign, dat synergieën levert in lijn met de verwachtingen
Vooruitzichten voor het volledige jaar bevestigd, met resultaten voor het eerste kwartaal in lijn met de verwachtingen: onderliggende omzet op de thuismarkten +0,9% en onderliggende groepsebitda +1,1%

Proximus blijft klanten aantrekken voor internet, tv en mobiele postpaid, onder impuls van zijn convergente aanbiedingen en tweemerkenstrategie, en versterkt tegelijk zijn positie op de Enterprise-marktProximus breidde zijn klantenbestand voor zijn belangrijkste producten verder uit, mede dankzij het succes van Tuttimus/Bizz All-In. Eind maart 2018 was de klantenbasis voor deze aanbiedingen aangegroeid tot 404.000 klanten. Tegelijkertijd bevestigde Scarlet, het lagekostenmerk van Proximus, zijn concurrentiële positie in het segment van prijsbewuste klanten.

In het Consumer-segment werden de vaste diensten gestimuleerd door een groeiend klantenbestand voor tv en internet, zowel voor Proximus als voor Scarlet. Het aantal klanten voor mobiele postpaid groeide met 3,3% in vergelijking met vorig jaar, terwijl het nettokaartenverlies op de krimpende mobiele prepaidmarkt in het eerste kwartaal van 2018 beperkt bleef tot ongeveer de helft van het jaar voordien.

De omzet in het Enterprise-segment steeg door de hogere inkomsten uit ICT, met een betere mix van producten en diensten vergeleken met vorig jaar, een groei van de Advanced Business Services en hoge inkomsten uit mobiele toestellen.

Proximus bevestigde zijn competitieve positie in België, en sloot het eerste kwartaal van 2018 af met een marktaandeel van 46,6% voor breedband en 42,7% voor mobiele postpaiddiensten. Het marktaandeel van Proximus steeg tot 39,1% voor totaal mobiel en tot 36,9% voor digitale tv.
Het aantal unieke tv-klanten bedroeg 1.575.000, met 14.000 nieuwe abonnementen in het eerste kwartaal van 2018 (+3,9% op jaarbasis).
Eind maart was het totale klantenbestand voor vast internet aangegroeid tot 1.996.000 klanten, een toename met 14.000 vaste internetlijnen over het eerste kwartaal (+2,7% op jaarbasis).
Voor vaste spraak telde Proximus in totaal 2.595.000 lijnen, een daling met 29.000 lijnen in het eerste kwartaal van 2018 (-3,2% op jaarbasis).
Het aantal klanten voor mobiele postpaid groeide over het eerste kwartaal aan met 25.000 kaarten (+3,3% op jaarbasis), tot een totaal van 3.907.000. Het totale aantal prepaidkaarten bedroeg 924,000 (-32.000 op jaarbasis), en sinds het begin van 2018 kwamen er netto 14.000 M2M-kaarten bij (+3,6% op jaarbasis).
Aan het einde van het eerste kwartaal waren er 1.444.000 gezinnen en kleine ondernemingen met 3- en 4-play1, goed voor 49,2% van het totale klantenbestand, met een aangroei van 13.000 nieuwe klanten in de eerste drie maanden van het jaar (+3,9% op jaarbasis).
57,2% van de gezinnen en kleine ondernemingen zijn convergent, een stijging met 1,6 p.p. op jaarbasis.

Sterke financiële prestaties op de thuismarkten, met een stijging van de omzet en ebitda

Proximus rapporteerde een onderliggende omzet op de thuismarkten2 van 1.121 miljoen EUR voor het eerste kwartaal van 2018, 0,9% hoger dan dezelfde periode in 2017. Dit is te danken aan een omzetstijging voor vaste data en tv, die de gestaag afnemende omzet uit vaste spraak compenseert. De omzet uit mobiele postpaiddiensten bleef stabiel, waarbij de druk op de tarieven door 'Roam-like-at-Home' grotendeels gecompenseerd werd door het grotere klantenbestand voor mobiele postpaid. Op een krimpende prepaidmarkt bleef de omzet uit mobiele prepaid de impact ondervinden van de versnelde daling van het aantal klanten in 2017, als gevolg van de wetgeving inzake de prepaididentificatie.

Voor zijn activiteiten op de thuismarkten rapporteerde Proximus voor het eerste kwartaal van 2018 een directe marge van 840 miljoen EUR, 0,8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, ondanks een daling ten opzichte van een opvallend hoog eerste kwartaal in 2017 voor het Wholesale-segment, en de impact van 'Roam-like-at-Home’.

De uitgaven van Proximus op de thuismarkten lagen 0,8% hoger in vergelijking met het eerste kwartaal van 2017, waarbij de niet-personeelsgebonden uitgaven, zoals verwacht, meer commerciële middelen omvatten, maar daarnaast ook een negatieve netto-impact van eenmalige uitgaven omvatten.

Als gevolg van de hogere marge in het eerste kwartaal van 2018 rapporteerde Proximus een stijging met 0,8% van de onderliggende ebitda op de thuismarkten, die 420 miljoen EUR bedroeg. Hierin is een netto-impact van -15 miljoen EUR door regelgeving al inbegrepen. Zonder deze impact groeide de ebitda op de thuismarkten in het eerste kwartaal van 2018 met 4,3%.

BICS verhoogt zijn directe marge en ebitda, goed ondersteund door TeleSign, dat synergieën in lijn met de verwachtingen oplevert

Over het eerste kwartaal van 2018 rapporteerde BICS een directe marge van 77 miljoen EUR, een stijging op jaarbasis met 18,8%, inclusief de bijdrage van TeleSign³. De hogere directe marge was het gevolg van de sterke groei van de Application-to-Person-berichtenvolumes en de synergieën met betrekking tot de directe kosten.

BICS rapporteerde over het eerste kwartaal van 2018 een ebitda van 35 miljoen EUR, een stijging op jaarbasis met 5,1%.

Aanhoudende onderliggende ebitdagroei op groepsniveau

De Proximus Groep sloot het eerste kwartaal van 2018 af met een relatief stabiele onderliggende omzet van 1.441 miljoen EUR, 0,2% lager dan vorig jaar. De onderliggende omzet op de thuismarkten is op jaarbasis met 0,9% gestegen, terwijl BICS een omzet over het eerste kwartaal rapporteerde die 3,9% lager lag dan over dezelfde periode in 2017.

In het eerste kwartaal van 2018 groeide de onderliggende directe marge van de Proximus Groep met 2,1% tot 917 miljoen EUR.

De onderliggende bedrijfsuitgaven zijn in het eerste kwartaal van 2018 met 3,0% gestegen. Dit is vooral het gevolg van hogere kosten bij BICS, inclusief de consolidering van TeleSign.

De onderliggende ebitda van de Proximus Groep voor het eerste kwartaal van 2018 bedroeg 454 miljoen EUR, een stijging met 1,1% in vergelijking met dezelfde periode in 2017, of +4,3% zonder het verlies als gevolg van de regelgeving.

De vrije kasstroom van Proximus in het eerste kwartaal van 2018 bedroeg 78 miljoen EUR. De daling in vergelijking met de 173 miljoen EUR voor dezelfde periode in 2017 is vooral het gevolg van de hogere cash betaald voor capex (effect van de overdracht van 2017) en hogere behoeften aan bedrijfskapitaal, voornamelijk een timingeffect. Dit werd deels gecompenseerd door de groei van de onderliggende ebitda en de lagere inkomstenbelastingen.

Belangrijke investeringen in lijn met de strategie, waaronder de lopende uitrol van Glasvezel voor België en de voortdurende verbetering van de mobiele netwerken

Proximus investeerde 221 miljoen EUR in het eerste kwartaal van 2018, in lijn met het bedrag van vorig jaar, en volledig op koers om de vooropgestelde capex van ca. 1 miljard EUR voor het volledige jaar 2018 te bereiken. Proximus zette zijn strategie voort om uitgebreid te investeren in de optimalisering van zijn netwerken en de globale klantenervaring te verbeteren. Dit omvat zowel de verdere uitrol van glasvezel als aanhoudende investeringen in de mobiele netwerken om hoge kwaliteitsstandaarden te handhaven terwijl de volumes van het dataverkeer sterk toenemen.

Jaarverwachtingen voor 2018 bevestigd

Na afloop van het eerste kwartaal van 2018 zit Proximus goed op koers om zijn verwachtingen voor het volledige jaar 2018, met name een licht stijgende groepsebitda en een vrijwel stabiele omzet op de thuismarkten, waar te maken, ondanks de negatieve impact van de regelgeving en de sterk concurrentiële markt.

Afgezien van eventuele spectrumveilingen zal de capex in 2018 naar verwachting ca. 1 miljard EUR bedragen, inclusief de voortzetting van het Glasvezel voor België-project van Proximus.

CEO
Dominique Leroy
Ik ben trots op de goede resultaten die Proximus voor dit eerste kwartaal heeft opgetekend, met een groei van het aantal klanten, de omzet op de thuismarkten en de groepsebitda, ondanks een meer competitieve omgeving.

We zijn het jaar goed gestart: we realiseerden een verdere klantenaangroei voor onze belangrijkste producten (tv, internet, mobiele postpaid) in een intense concurrentiële context. Dit resultaat werd eens te meer ondersteund door het succes van onze all-inaanbiedingen Tuttimus en Bizz All-in, die 404.000 abonnees telden aan het einde van maart 2018. Ons lagekostenmerk Scarlet kende een sterk kwartaal op het vlak van klantenaangroei, en bekleedt een goede positie in het segment voor prijsbewuste klanten.

Hoewel we te kampen hadden met felle tegenwind van de concurrentie, hebben we ook ons aantal klanten voor mobiele postpaid met 25.000 kunnen laten groeien, terwijl het prepaidklantenbestand verder afnam in een krimpende markt.
Ons Enterprise-segment behield zijn sterke marktpositie, met een stevige groei van het mobiele klantenbestand, en haalde voordeel uit de betere mix van producten en diensten in ICT en de aanhoudende groei inzake Smart Mobility en convergente bedrijfsoplossingen, wat de druk op de traditionele producten compenseerde.

Zoals we verwachtten, bleef de impact van roaming en van de regelgeving in het eerste kwartaal hoog, met een nettoverlies van 15 miljoen EUR aan directe marge tot gevolg. Toch slaagden we erin om de ebitda op onze thuismarkten te laten groeien met 0,8%, of 4,3% als we de impact van roaming en van de regelgeving buiten beschouwing laten.

BICS sloot een solide eerste kwartaal af, met een stijgende directe marge en ebitda, ondersteund door de bijdrage van TeleSign. Het samengaan met TeleSign heeft de strategische ambities van BICS op de groeiende Application-to-Person-markt zichtbaar kracht bijgezet, met synergieën in lijn met de verwachtingen.

Globaal ging de groepsebitda voor het eerste kwartaal 1,1% hoger dan in de vergelijkbare periode in 2017. We blijven dus goed op koers om het jaar af te sluiten met een licht groeiende groepsebitda. Om hierin te slagen, zullen we ons transformatietraject voortzetten om Proximus om te vormen tot een meer klantgerichte en wendbare organisatie. Daarbij zullen we focussen op efficiëntie en vereenvoudiging om onze kosten verder structureel te drukken en onze transformatie tot leverancier van digitale diensten verder te zetten.

De recente publicatie van de marktanalyse van de regelgever heeft ons gerustgesteld en heeft bevestigd dat we de juiste netwerktopologie hebben gekozen voor onze glasvezeluitrol in België. Ons glasvezelproject kan dus verder verlopen volgens plan. We rollen momenteel een open glasvezelnetwerk uit en we zijn blij dat we al een groeiend aantal wholesaleklanten mochten verwelkomen. Gezien ons engagement om onze netwerken open te houden en gezien het succes waarmee we commerciële overeenkomsten sluiten, zien we geen noodzaak om ons fibernetwerk te reguleren.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL