KBC Ancora Halfjaarlijks financieel verslag 2017/2018.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 26/01/2018 17:52
In het eerste halfjaar van boekjaar 2017/2018 realiseerde KBC Ancora een winst van 68,8 miljoen euro ten opzichte van een winst van 67,2 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar. Deze toename van het resultaat met 1,6 miljoen euro is hoofdzakelijk het gevolg van een daling van de interestlasten met 1,7 miljoen euro.
Verkorte financiële overzichten en toelichting 1
Resultaten over de eerste helft van boekjaar 2017/2018
1H boekjaar (in 000 euro)
2017/2018 p.a. (in euro) 1H boekjaar (in 000 euro) 2016/2017 p.a. (in euro)
Opbrengsten 77.595 0,99 77.567 0,99
Dividenden uit financiële vaste activa 77.516 0,99 77.516 0,99
Andere opbrengsten 79 0,00 51 0,00
Kosten -8.777 -0,11 -10.379 -0,13
Kosten van schulden -7.576 -0,10 -9.274 -0,12
Diensten en diverse goederen -1.200 -0,02 -1.104 -0,01
Andere kosten 0 0,00 0 0,00
Resultaat na belastingen 68.818 0,88 67.189 0,86
Aantal aandelen uitgegeven* 78.301.314 78.301.314
* Er zijn geen instrumenten die tot verwatering kunnen leiden.

KBC Ancora realiseerde in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar een positief resultaat van 68,8 miljoen euro, of 0,88 euro per aandeel, ten opzichte van een winst van 67,2 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar.
De resultaatscomponenten bestonden hoofdzakelijk uit het interim-dividend van KBC Groep (77,5 miljoen euro), rentekosten op schulden (7,6 miljoen euro) en operationele werkingskosten (1,2 miljoen euro).
1 KBC Ancora rapporteert volgens de Belgische boekhoudnormen (Belgian GAAP). Voor een uitgebreide balans en resultatenrekening: zie bijlage.

Balans per 31.12.2017 (in 000 euro) 31.12.2017 *30.06.2017
BALANSTOTAAL 3.174.630 3.098.303
Activa
Vaste activa 3.088.253 3.088.253
Financieel vast actief 3.088.253 3.088.253
Vlottende activa 86.378 10.050
Passiva
Eigen vermogen 2.790.450 2.721.632
Geplaatst kapitaal 2.021.871 2.021.871
Wettelijke reserve 48.693 48.693
Onbeschikbare reserves 650.117 650.117
Overgedragen resultaat 950 950
Resultaat van de periode 68.818 0
Schulden 384.180 376.671
Schulden > 1 jaar 375.000 375.000
Schulden < 1 jaar 179 239
Overlopende rekeningen 9.001 1.432

* De balans per 30.06.2017 is een balans na resultaatverwerking.
Het balanstotaal bedroeg 3,17 miljard euro, 76,3 miljoen euro meer dan per einde boekjaar 2016/2017.
Het aantal aandelen dat KBC Ancora aanhoudt in KBC Groep bleef ongewijzigd op 77.516.380.

Het eigen vermogen steeg met 68,8 miljoen euro, i.e. het positief resultaat van de eerste zes maanden van het lopende boekjaar. De schulden namen met 7,5 miljoen euro toe, door proratering van interestlasten gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar.

Tussentijds verslag over de eerste 6 maanden van het lopende boekjaar 2017/2018
Toelichting over de eerste helft van het lopende boekjaar 2017/2018
Resultaat over de eerste 6 maanden van boekjaar 2017/2018
KBC Ancora realiseerde in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar een positief resultaat van 68,8 miljoen euro, ten opzichte van een winst van 67,2 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar.
Dit resultaat werd in hoofdzaak beïnvloed door volgende elementen:
• dividendinkomsten voor een bedrag van 77,5 miljoen euro. KBC Groep keerde in november 2017 een interim-dividend uit van 1 euro per KBC Groep-aandeel.
• interestlasten ten belope van 7,6 miljoen euro. Doordat een lening van 175 miljoen euro, die in mei 2017 op vervaldag zou komen, in 2015 anticipatief werd verlengd voor een periode van twee jaar aan een lagere rentevoet, daalden de interestlasten met 1,7 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode van het vorige boekjaar.
• operationele werkingskosten, die 1,2 miljoen euro bedroegen, 0,1 miljoen euro meer dan in dezelfde periode van het vorige boekjaar. De recurrente werkingskosten bestonden in hoofdzaak uit de kosten gemaakt binnen de kostendelende overeenkomst met Cera (0,9 miljoen euro). Daarnaast werden gebruikelijke kosten gemaakt in het kader van ondermeer de beursnotering (0,1 miljoen euro) en het zaakvoerderschap (0,1 miljoen euro).
Participatie in KBC Groep, netto-schuldpositie en intrinsieke waarde
Het aantal KBC Groep-aandelen in portefeuille bleef onveranderd in de afgelopen zes maanden (77.516.380 KBC Groep-aandelen). KBC Ancora bezit 0,99 KBC Groep-aandeel per uitstaand KBC Ancora-aandeel. De gemiddelde boekwaarde van de KBC Groep-aandelen bedraagt 39,84 euro per aandeel.
De netto-schuld van KBC Ancora bedroeg 3,80 euro per aandeel op 31 december 2017, een daling van 0,88 euro per aandeel ten opzichte van 30 juni 2017. Deze daling van de netto-schuld is hoofdzakelijk het gevolg van het interim-dividend dat KBC Groep uitkeerde in november 2017. Gegeven de intentie van KBC Ancora om een (interim-)dividend uit te keren begin juni 2018, zal de netto-schuld in de tweede jaarhelft opnieuw toenemen.
De intrinsieke waarde van één KBC Ancora-aandeel kwam op 31 december 2017 dus overeen met de beurskoers van 0,99 KBC Groep-aandeel minus 3,80 euro.
Op basis van de slotkoers van het KBC Groep-aandeel op 31 december 2017 (71,11 euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 66,59 euro en noteerde het KBC Ancora-aandeel (52,49 euro) met een discount van 21,2% ten opzichte van de intrinsieke waarde.

zie verder op
http://www.kbcancora.be/nl/Nieuwsberichten/2018/20180126_halfjaarlijks_financieel_verslagBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL