Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Bekaert, activiteitenverslag derde kwartaal 2017.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 10/11/2017 08:05
Bekaert realiseert 11% omzetgroei
Omzet1
Bekaert behaalde een geconsolideerde omzet van € 3 073 miljoen in de eerste negen maanden van 2017, een stijging van 11% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De geconsolideerde omzetgroei weerspiegelde een organische omzetstijging (+7,5%), het netto-effect van fusies, overnames en
desinvesteringen (+3,7%) en beperkte wisselkoersschommelingen (+0,3%). De organische groei werd gestuwd door hogere verkoopvolumes (+2,5%) en het gezamenlijke effect van gestegen walsdraadprijzen en prijsmix (+5%).

De belangrijkste trends in het derde kwartaal waren:
? Een aanhoudend sterke vraag van de automobielmarkten en de bouwsector.
? De volumestijging in EMEA en Pacifisch Azië veerde op tot het niveau van het eerste kwartaal van 2017, wat bijdroeg aan de geconsolideerde organische volumegroei in het derde kwartaal (+6,3% tegenover Q3 vorig jaar).
? De prestatiekloof tussen Latijns-Amerika en de andere regionale segmenten werd groter.
? De walsdraadprijzen stegen aanzienlijk en waren in bijna al onze business activiteiten moeilijk door te rekenen.
? De vraag naar Bekaerts zaagdraad verminderde door de versnelde technologie-shift naar nieuwegeneratie productoplossingen.
? Het netto-effect van fusies, overnames en desinvesteringen was negatief in het derde kwartaal (-2%) door de integratie van Sumaré (Brazilië) in het joint venture-partnerschap met ArcelorMittal, waardoor de entiteit sinds 1 juli 2017 opgenomen wordt volgens de vermogensmutatiemethode (equity method). De
integratie van de Bridon-activiteiten in de Bridon-Bekaert Ropes Group (opgenomen in Bekaerts geconsolideerde cijfers sinds eind juni 2016) had geen M&A-effect meer in dit kwartaal.
? De meeste wisselkoersen hebben de laatste maanden terrein verloren ten opzichte van de euro. Deze evoluties hebben de positieve effecten uit de eerste jaarhelft bijna geneutraliseerd.
De gezamenlijke omzet2 bedroeg € 3 595 miljoen in de eerste negen maanden van 2017, een stijging van 11% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Op het niveau van de gezamenlijke omzet bedroeg de organische groei 5,5%. De impact van fusies, overnames en desinvesteringen was +3,7% en de
wisselkoersschommelingen waren goed voor +2%. Onze joint ventures in Brazilië noteerden lagere volumes ten gevolge van het zwakke economische klimaat in het land. De Braziliaanse real devalueerde aanzienlijk in de loop van het derde kwartaal na een sterke opwaardering in de eerste jaarhelft.

1 De cijfers in dit persbericht zijn voorlopig en niet geauditeerd.
2 De gezamenlijke omzet is de omzet gerealiseerd door de geconsolideerde ondernemingen plus 100% van de omzet gerealiseerd door
de joint ventures en geassocieerde ondernemingen na eliminatie van onderlinge verkopen.

Vooruitzichten
Marktontwikkelingen
Bekaert tekende een solide onderliggende volumegroei op in de eerste negen maanden van het jaar, vooral in de automobielmarkten en de bouwsector. We verwachten een aanhoudend sterke vraag in deze sectoren, hoewel we rekening houden met de gebruikelijke seizoenseffecten bij jaareinde.
De olieprijzen zijn traag maar gestaag gestegen in de afgelopen 6 maanden. Indien deze trend aanhoudt, bestaat de mogelijkheid dat er in de nabije toekomst opnieuw investeringsactiviteit plaatsvindt in deze sector.
Dat zou opportuniteiten creëren voor zowel Bekaerts profieldraden voor flexibele pijpleidingen als voor de Bridon-Bekaert Ropes Group waar het geplande herstel van de kabelactiviteiten langer duurt dan verwacht.
We zien weinig tekenen van heropleving in Latijns-Amerika en de onzekerheid in de VS creëert een alsmaar moeilijker economisch klimaat.
In de markt van de zonne-energie veroorzaakt de technologie-shift naar zaagdraadoplossingen van een nieuwe generatie een snel afnemende vraag voor onze loose abrasive zaagdraadproducten.
In nagenoeg al onze activiteiten is het uiterst moeilijk om de stijgende grondstofprijzen te verrekenen aan onze klanten. Dit is een zeer ongebruikelijke dynamiek in onze industrie die ons er op korte termijn van weerhoudt om onze verbeterde volumes om te zetten in bijkomende winstgevendheid.

Business-ontwikkelingen
Zoals eerder aangekondigd zullen de integratie van de voormalige volle dochteronderneming in Sumaré (Brazilië) in het partnership met ArcelorMittal en de integratie voor het volledige boekjaar van Bridon-Bekaert Ropes Group
aan lagere dan gemiddelde marges, een nadelige invloed hebben op Bekaerts marges in 2017.
De huidige prijsdynamiek in onze markten laat ons dit jaar niet toe om onze verbeterde volumes om te zetten in incrementele winst. We herhalen onze prognose dat we de onderliggende EBIT-prestaties van FY2016 zullen kunnen benaderen.
Vanaf 2018 zien we meer positieve groeikansen naargelang onze acties om meerwaarde te creëren aan impact zullen winnen. We behouden ook het vertrouwen in onze strategie en in de doeltreffendheid van onze transformatie- en investeringsprogramma’s die ons zullen toelaten om in de komende jaren te evolueren naar een onderliggende EBIT-marge van 10%.

zie en lees meer op
https://hugin.info/133955/R/2147731/824523.pdf

tijd 09.05
De Bel 20 4.048.45 +4,96 +0,12% Bekaert EUR 39,34 -16ct vol. 10.000Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL