Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Beveiligingssysteem ATB Vv Brabantroute aangelegd(Strukton) = ander nieuws

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 26/07/2017 12:20
In opdracht van ProRail heeft Strukton het beveiligingssysteem ATB Vv (Automatische Treinbeïnvloeding verbeterde versie) op de Brabantroute aangelegd. Het gaat hierbij om 95 seinen die zijn uitgerust met het ATB Vv systeem. De Brabantroute loopt van Rotterdam, Breda, Tilburg, Eindhoven naar Venlo. Bij de aanleg van ATB Vv had de Brabantroute prioriteit, omdat goederentreinen in verband met de bouw van een derde spoor in Duitsland de komende jaren regelmatig worden omgeleid via de Brabantroute. En met het nieuwe systeem is de veiligheid op deze route verder verbeterd.

Beveiligingssysteem ATB Vv
ATB is een beveiligingssysteem dat treinen automatisch tot stilstand brengt als deze een rood sein naderen met een snelheid hoger dan 40 km per uur. De verbeterde versie, ATB Vv brengt treinen ook tot stilstand als ze een rood sein naderen bij een snelheid lager dan 40 km per uur. ATB Vv is daarmee een goede aanvulling op het ATB-beveiligingssysteem. Vanwege de toenemende drukte op het spoor heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de afgelopen jaren geld vrijgemaakt om meer seinen van dit systeem te voorzien.
A2 Corridor
De Brabantroute is het eerste deel van ons contract ATB Vv dat moest worden opgeleverd. In het najaar volgt het tweede deel, de A2 Corridor.

+
Start spoorvernieuwing Moerdijkbrug
26 juli 2017
Strukton Rail is in opdracht van ProRail gestart met het vernieuwen van de spoorstaven op de Moerdijkbrug. Deze spoorvernieuwing is noodzakelijk om van de Moerdijkbrug een veilige en betrouwbare oeververbinding voor het treinverkeer te maken. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een buitendienststelling van 17 dagen. Op zaterdagmorgen 12 augustus 2017, voor de start van de dienstregeling, verwachten wij de sporen weer veilig berijdbaar en zonder beperkingen terug in dienst te kunnen geven.

Verstevigen van de brug
De Moerdijkbrug bestaat uit vijf afzonderlijke brugdelen. Voorafgaande aan onze werkzaamheden heeft ProRail de uiteindes van deze bruggen verstevigd met extra stukken staal om het doorbuigen ervan te reduceren. Zo wordt de vermoeiing van de spoorstaven voorkomen.
Lange compensatiesystemen
Elke brugdeel is ongeveer 200 meter lang. Deze stalen brug zet bij warm weer uit en wordt bij koud weer dus korter. Om de trein veilig over het spoor te laten rijden, zijn er bij de overgangen van het ene brugdeel naar een ander brugdeel of naar het vaste land, speciale voorzieningen nodig die deze lengteveranderingen opvangen. Op de Moerdijkbrug is er voor gekozen om deze compensatiesystemen te bouwen met langere spoorstaven: namelijk tot wel 157 meter! Hierdoor hoeven alleen de beide compensatiesystemen op een brugdeel aan elkaar gelast te worden. Dat zal gebeuren met twee thermietlassen op het midden van elk brugdeel. Dit is uniek en nog niet eerder uitgevoerd.
ES-lassen
Naast deze compensatiesystemen en thermietlassen bevinden zich ook nog ES-lassen op de brug. Deze ES-lassen zijn kleine openingen in het spoor. Passerende treinen verbinden de twee uiteinden van deze openingen met de wielen, waardoor er contact wordt gemaakt. Door dat contact weet de verkeersleiding waar de treinen zich bevinden. Deze ES-lassen gaan maximaal tien jaar mee. Om deze lassen over tien jaar vakkundig te kunnen vervangen, maken we aan weerszijden van de ES-lassen gaten van 50 bij 50 centimeter zodat deze eenvoudig uitgewisseld kunnen worden.

Ingegoten spoorstaven
Op het vaste land zijn de spoorstaven met schroeven op houten of betonnen dwarsliggers gemonteerd die in steenslag zijn gelegd. Op de Moerdijkbrug zijn de spoorstaven ingegoten in een zogenaamde dekplaat, waarin goten zijn gevormd. Hierin worden de spoorstaven gepositioneerd die vervolgens worden ingegoten met een krukrubber emulsie. Om de spoorstaven te kunnen vernieuwen, worden de oude spoorstaven met een zogenaamd pizzames uit de goot gesneden, uitgenomen en afgevoerd. Nadat de goten geheel zijn schoon gemaakt kunnen de nieuwe spoorstaven gepositioneerd worden en worden ze opnieuw ingegoten. Het vernieuwen van ingegoten spoorstaven is bijzonder intensief en vraagt de nodige technologische kennis van Strukton.

Oranjewoud
De AVA is op 21 sept. a.s. te Maarssen ten kantore van Strukton om 10.00 des morgens.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL