NETTOWINST 2017 SLIGRO FOOD GROUP € 81 MILJOEN

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 25/01/2018 07:34
De nettowinst over het boekjaar bedroeg € 81 miljoen. Dat is een toename van 9,9% ten opzichte van 2016. De omzet over 2017
bedroeg € 2.970 miljoen, een toename van 5,6%. Zonder het effect van overnames, bedroeg de autonome groei 2,1%.

Koen Slippens,
Directievoorzitter:
“In 2017 stond 'Dóórbouwen aan de toekomst' als thema centraal. Met de start van een langdurige strategische samenwerking met HEINEKEN, de acquisitie van ISPC, de start van de bouw van Sligro-ISPC in Antwerpen en de voorbereidingen
op de nieuwe internationale organisatiestructuur, ons aansturingsmodel
en de vervanging van ons complete IT landschap, kijken we tevreden terug op de invulling die we daar aan hebben gegeven.
De winst per aandeel nam met 9,6% toe tot € 1,83. Wij stellen voor het dividend met € 0,10 te verhogen tot € 1,40 per aandeel, mede in relatie tot onze onverminderd sterke financiële positie.
Bij Foodservice versloegen we opnieuw de markt en nam ons marktaandeel in Nederland volgens FSIN toe tot 24,4%. Ons marktaandeel in België nam volgens Foodservice Alliance toe tot 3,4%. In beide landen versloegen we de markt op
basis van autonome groei, wat de kracht van onze formules onderstreept. In Nederland en België is hard gewerkt aan de integratie van de bestaande en nieuw geacquireerde activiteiten en de organisatorische en systeemtechnische randvoorwaarden die daarbij horen. Wij liggen daarmee op koers, al zijn wij nog niet tevreden over de mate waarin we de toename in schaalgrootte hebben omgezet in verbetering van het rendement.

Vooruitzichten
De Nederlandse economie zit in een fase van groei en dat vertaalt zich in steeds verbeterende werkgelegenheid en een toenemend consumentenvertrouwen. Als gevolg van deze ontwikkelingen zagen we twee jaar op rij de groei in onze
afzetmarkten aantrekken en wij denken dat onze markten in 2018 in lijn met het niveau van het afgelopen jaar zullen doorgroeien.
Bij Foodservice zullen we in Nederland de trend van de afgelopen jaren voortzetten en de markt opnieuw verslaan in een combinatie van autonome groei en de omzet uit de acquisities van 2017. Ondertussen bouwen we in 2018 verder
aan onze internationale organisatie, een nieuw IT platform en
de groei van onze Foodservice activiteiten in Nederland en België. De integratie van HEINEKEN in onze systemen en manier van werken zal veel inspanning van onze organisatie vragen en bovendien zetten we al de eerste stappen in de fysieke integratie van de distributienetwerken.
Naar verwachting zullen wij in de loop van 2018 tot een transactie komen (een verkoop of een partnership) met betrekking tot de Foodretail activiteiten. Over de impact van die transactie op onze cijfers kunnen we op dit moment nog niets
zeggen. In de operatie zullen wij de ingezette optimalisatie van de 2.0 en 3.0 formule onverminderd voortzetten. Het gevolg van de status ‘niet voort te zetten bedrijfsactiviteiten’ is echter ook dat er niet langer afgeschreven zal worden op de Foodretail activiteiten.
Het boekjaar 2018 zal, evenals in 2017, op een aantal punten
worden beïnvloed door bijzondere effecten en gebeurtenissen.
De overnames uit 2017 van Tintelingen, ISPC en
HEINEKEN, zullen naar verwachting per saldo in 2018 nog
circa € 180 miljoen niet autonome omzetgroei toevoegen.
Sinds de tweede helft van 2017 zijn we bewust de volumes die
wij leverden aan exportpartijen aan het afbouwen. Dat zal zich
met name in het eerste deel van 2018 voortzetten, hetgeen
een omzetdaling van circa € 10 miljoen tot gevolg heeft.
Met ingang van 1 januari 2018 is de nieuwe IFRS 15 standaard verlaging
van het tarief van de vennootschapsbelasting. Indien
die conform plan wordt doorgevoerd, zal dat in 2018 leiden
tot een vrijval uit de uitgestelde belastingverplichting, die in
omvang ongeveer gelijk is aan de vrijval uit de uitgestelde belastingverplichting in België uit 2017.
In de aanloop naar de opening van Sligro-ISPC in Antwerpen
zullen de opstartkosten voor België nog wat verder toenemen
ten opzichte van 2017.
Wij werken de komende jaren aan een vervanging van ons IT-landschap voor de Groep. Wij voorzien dat de ‘running costs’ van zo’n nieuw IT-landschap wat hoger zullen liggen dan de kosten van vandaag. De komende vier tot vijf jaar
zullen we echter ook te maken krijgen met éénmalige implementatiekosten
die wij over het gehele project inschatten op € 60 miljoen. Naar verwachting zal de impact op de 2018 cijfers circa € 6 miljoen bedragen. Buiten deze inzichten geven wij geen nadere voorspellingen over de jaarresultaten.
Het jaarverslag over 2017 verschijnt op 2 februari 2018.
De jaarcijfers worden heden toegelicht op een persconferentie en in een analistenbijeenkomst. De betreffende presentatie is opgenomen op www.sligrofoodgroup.nl.


In onze trading update van 19 april 2018 zullen wij nader ingaan op de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2018.
Op 19 juli 2018 worden de halfjaarcijfers gepubliceerd.
Veghel, 25 januari 2018

tijd 09.02
De Midcap 850,48 -1,80 -0,21% Sligro EUR 41,55 +75ct vol. 6.810Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL