RoodMicrotec publiceert haar nog niet gecontroleerde jaarcijfers over 2018: Positief nettoresultaat van EUR 0,13 miljoen; omzet 11% hoger dan in 2017

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 14/03/2019 10:14
Omzet 11% omhoog naar EUR 13,4 miljoen
Positief nettoresultaat over 2018 van EUR 0,13 miljoen
Kasstroom uit operationele activiteiten EUR 0,56 miljoen positief
Zwolle, 14 maart 2019 – RoodMicrotec N.V., Microtec N.V., de toonaangevende onafhankelijke Nederlandse leverancier van halfgeleiders en ondersteunende diensten, publiceert vandaag haar jaarcijfers over 2018, waarop nog geen accountantscontrole is toegepast. De onderneming meldt een positief resultaat van EUR 0,13 miljoen over 2018, inclusief EUR 0,39 miljoen aan eenmalige kosten met betrekking tot de reeds eerder gemelde rechtszaak, BTW-correcties en correcties in pensioenverplichtingen. De omzet van de onderneming steeg met 11% tot EUR 13,4 miljoen. Een andere sterke indicator is de positieve kasstroom uit operationele activiteiten die het bedrijf in 2018 wist te genereren. De omzet in Supply Chain Management vertoont een sterke en constante toename. In Test Operations is er wederom een goede bezettingsgraad van productiemiddelen. De ordersituatie in de afdeling Qualification & Failure Analysis verbetert verder. De omzetstijging in de automotive sector toont aan dat RoodMicrotec goed gepositioneerd is in een van de belangrijkste toekomstige groeisectoren. De orderportefeuille ultimo 2018 is voller dan het jaar ervoor, hetgeen RoodMicrotec in staat stelt haar productiecapaciteit voor 2019 efficient te gebruiken. Martin Sallenhag, CEO van RoodMicrotec: ‘2018 was weer een bijzonder goed jaar voor RoodMicrotec. Wij hebben onze positie in het ASIC-segment versterkt door nieuwe SCM-projecten in productie te brengen en doordat wij door EnSilica uitgekozen zijn als een belangrijke partner voor een automotive project. Daardoor hebben wij onze omzet weten te verhogen en een positief nettoresultaat geboekt in 2018. De groei van onze onze orderportefeuille vergeleken met het begin van 2018 samen met de sterke gemotiveerde werknemers en de verhoogde efficiëntie van onze operaties geeft ons vertrouwen dat de groei zal aanhouden.’

KERNPUNTEN 2018 Commercieel/operationeel

Sterke omzetgroei van 11%, EUR 13,4 miljoen (2017: EUR 12,1 miljoen).
Belangrijke omzetstijging in Test Operations en Supply Chain Management.
Aanhoudende groei in twee grote marktsegmenten, automotive en industrial.
De book-to-bill ratio was in 2018 boven de 1.0; verbetering van de orderportefeuille eind 2018 in vergelijking met voorafgaand jaar.
RoodMicrotec is door EnSilica (VK) geselecteerd als belangrijke partner in een automotive ASIC-project, waarvoor wij kwalificatie- en testdiensten uitvoeren. Hoog volume productiefase begint in 2020.
In 2018 hebben wij extra SCM-projecten in productie gebracht wat bijdroeg aan de significante toename van 34% in SCM-omzet vergeleken met 2017.
De SCM-omzetstijging leidde ook tot extra bedrijvigheid in de Test Operations unit, met een groei van 22% ten opzichte van 2017.
Er zijn nieuwe partners toegevoegd aan de bestaande samenwerkingsovereenkomsten met een aantal toonaangevende en succesvolle Europese Fabless companies (IC leveranciers zonder eigen productielijnen).
De accreditatie van onze laboratoria voor de ISO/IEC 17025-norm en onze ISO 9001:2015 certificering zijn beide in 2018 vernieuwd.
Een gezamenlijke workshop over supply chain management in de halfgeleiderindustrie georganiseerd door BCS (Business Cluster Semiconductors Netherlands) en RoodMicrotec is succesvol verlopen met ongeveer 30 geïnteresseerden.
De Test Engineering unit is samengevoegd met Test Operations. Test Engineering biedt een ondersteunende rol voor toekomstig testwerk in Test Operations. Failure & Technology Analysis and Qualification & Reliability Investigations zijn samengevoegd in de nieuwe unit Qualification & Failure Analysis. Beide werkgebieden vormen onderdeel van het geaccrediteerde laboratorium.
Financieel

EUR 13,4 miljoen omzet in 2018; 11% toename vergeleken met 2017 (EUR 12,1 miljoen).
Nettoschuld verbeterd naar EUR 0,9 miljoen (2017: EUR 2,4 miljoen).
EBITDA: EUR 1,4 miljoen positief (2017: EUR 0,9 miljoen positief).
EBIT (bedrijfsresultaat) EUR 0,37 miljoen positief (2017: EUR 0,07 miljoen negatief).
Nettowinst: EUR 0,13 miljoen positief (2017: EUR 0,04 miljoen negatief)
Solvabiliteit omhoog naar 38% (2017: 36%).
Het balanstotaal nam toe tot EUR 13,6 miljoen (2017: 13,4 miljoen).
De fondsbeleggingen bij Plentum met betrekking tot de pensioenverplichting werden met EUR 0,94 miljoen afgewaardeerd vanwege wijzigingen in de waarde van de portefeuille.
RoodMicrotec is een rechtszaak begonnen tegen een debiteur over een geschil over het (niet) uitvoeren van contractuele verplichtingen tussen de partijen; er is een voorziening van EUR 0,13 miljoen gevormd.
Eenmalige buitengewone kosten van EUR 0,26 miljoen voor BTW genomen en pensioencorrecties (2013 tot 2018).
Er zijn nieuwe aandelen (EUR 0,50 miljoen) uitgegeven aan Blikkenburg BV voor investeringen in nieuwe apparatuur zodat de onderneming de transitie naar nieuwe werkterreinen kan versnellen.
Warrants Series III, ISIN code NL0011556972, konden voor het laatst december 2018 uitgeoefend worden en zijn van de beurs gehaald.
Op 30 september 2018 is de Duitse dochteronderneming RoodMicrotec Dresden GmbH gefuseerd en opgegaan in RoodMicrotec GmbH.

Kerngegevens

(x EUR 1.000, tenzij anders vermeld) Niet gecontroleerd
2018 2017
Omzet en resultaat
Netto-omzet 13.425 12.127
Brutomarge 10.880 10.157
EBITDA 1.383 949
EBIT (bedrijfsresultaat) 365 -69
EBT 124 -327
Nettoresultaat 125 -44
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 563 628

Kapitaal, schuld en liquiditeitsratio's
Totaal activa 13.606 13.416
Groepsvermogen 5.209 4.767
Netto schuldpositie 915 2.451
Kapitaal (= nettoschuld + eigen vermogen) 6.124 7.218
Gearing ratio (nettoschuld / kapitaal) 15% 34%
Solvabiliteit (groepsvermogen / totale activa) 38% 36%
Schuldratio (nettoschuld / EBITDA) 0,7 2,6
Netto werkkapitaal 1.932 452
Werkkapitaalratio (vlottende activa / vlottende passiva) 1,78 1,17

Activa
Materiële en immateriële vaste activa 7.683 8.451
Invest. in (im)materiële vaste activa 576 1.199
Afschr. v. (im)materiële vaste activa 1.018 1.018

Uitgifte van gewone aandelen
Positie ultimo (x 1.000) 72.779 66.716

Aantal FTE’s (permanent)
Gemiddeld 94 91
Omzet / FTE 143 133

Omzet en resultaat
Omzet per klantsegment:
(x EUR 1.000) 2018 2017 Mutatie

Automotive 5.395 5.011 +8%
Industrial/Healthcare 6.024 5.563 +8%
HiRel/Aerospace 937 620 +51%
Overig 1.069 933 +15%

TOTAAL 13.425 12.127 11%

De stijging in de automotive markt is een gevolg van de focus die wij hebben aangebracht op dit zeer interessante marktsegment. De groei zal naar verwachting aanhouden gezien de ontwikkelingen in elektrische auto's, zelfrijdende auto's en communicatiesystemen. Onze groei in dit segment is geheel in lijn met onze strategische doel om onze activiteiten in deze industrie uit te breiden, en laat zien dat de turnkey ASIC-projecten die wij de afgelopen jaren hebben aangenomen zich nu vertalen in hogere omzetcijfers.

Het segment industrial/healthcare vertoonde een toename van 8% vergeleken met 2017 door de duidelijke focus op het herwinnen van marktaandeel in dit segment. Sommige langjarige klanten zijn bij ons teruggekomen met hogere volumes. De 51% stijging in het HiRel/Aerospace segment is ook zeer bemoedigend. Ons werk bestaat voornamelijk uit foutanalyse en kwalificatie, en is afhankelijk van de ontwerpcycli van onze klanten. Wij beschouwen dit gebied nog steeds als een belangrijk aspect van onze business, en voorzien verdere groei in de toekomst.

De Test Engineering unit is samengevoegd met Test Operations, omdat Test Engineering een ondersteunende rol speelt voor toekomstig testwerk in Test Operations. Failure & Technology Analysis and Qualification & Reliability Investigations zijn samengevoegd in de nieuwe unit Qualification & Failure Analysis. Beide werkgebieden vormen onderdeel van het geaccrediteerde laboratorium.

Per operationele unit waren de omzetresultaten als volgt:

(x EUR 1.000) 2018 2017 Mutatie

Supply Chain Management 3.283 2.448 +34%
Test Operations 6.060 4.964 +22%
Qualification & Failure Analysis 4.082 4.715 -13%

TOTAAL 13.425 12.127 +11%

Ontwikkelingen
De omzet bij Supply Chain Management (SCM) vertoonde een sterke groei vergeleken met voorgaande jaren. Dit kwam doordat enkele van de grote SCM-projecten zich nu in de volumeproductiefase bevinden, maar was ook te danken aan de herziene organisatie-workflow binnen de afdeling, waardoor wij de vele nieuwe projecten die in de komende jaren in productie zullen gaan zeer professioneel kunnen aanpakken. Het is bemoedigend om te zien dat onze strategiewijziging vruchten afwerpt, en in de komende jaren zullen wij ons nog sterker op dit gebied richten. Onze expertise in SCM wordt bevestigd door de partnerships die wij met andere leiders in de sector hebben gevormd.

De omzet in Test Operations is met 22% toegenomen als gevolg van nieuwe testapparatuur en de toename in de turnkey SCM-projecten. Ook is het bijzonder bemoedigend dat enkele oudere klanten teruggekomen zijn met extra volume van hun oude producten. Dit toont aan dat zij RoodMicrotecs flexibiliteit waarderen, en dat wij de upsides van oude producten professioneel kunnen verwerken. Ook de grote SCM-projecten die RoodMicrotec onder handen heeft, hebben sterk bijgedragen aan de toename bij Test Operations aangezien sommige ervan zich nu in de volumeproductiefase bevinden.

In onze Qualification & Failure Analysis was er sprake van een omzetdaling, die het gevolg is van het cyclische karakter van dit segment. Het is afhankelijk van de kortetermijnbehoefte aan foutanalyse van onze klanten in combinatie met de feitelijke aanvang van kwalificatie van grote lopende projecten. In 2018 hebben wij wederom hard gewerkt om onze diensten in de markt te zetten, wat nu reeds terug te zien is in de sterke stijging van het aantal aanvragen van klanten. Wij zien ook dat er extra orders binnenkomen voor ondersteuning van de kwalificatie van standaardcomponenten voor de groeiende automotive markt. Met de geweldige reputatie die RoodMicrotec in deze diensten heeft, merken wij dat dit ook leidt tot nieuwe langlopende contracten met bestaande klanten.

Het managementteam van RoodMicrotec blijft positief over de toekomstige ontwikkeling van de onderneming op basis van de aanzienlijke omzetstijging op het strategische belangrijke gebied van Supply Chain Management. Dit zal ook bijdragen aan de groei op andere gebieden in de onderneming. Wij zijn ervan overtuigd dat de focus op de automotive en industrial/healthcare sectoren de juiste strategie is voor de onderneming.

Sectorbreed was er sprake van een groei van halfgeleiderbedrijven in Europa van 12,1%, vergeleken met een verwachte toename van 1,9% in 2019 (WSTS Forecast Summary november 2018). RoodMicrotec verwacht boven deze stijging te zullen presteren aangezien wij ons op de automotive en industrial sectoren richten, waar elektrificering zal blijven groeien, ook als de economie minder sterk groeit.

Personeel en organisatie
In 2018 heeft RoodMicrotec het consolidatieproces op het gebied van personeel en organisatie voortgezet. Wij werven zeer ervaren personeel om onze toekomstplannen te kunnen uitvoeren.

In 2018 was het gemiddelde aantal vaste medewerkers (FTE's) 94. De omzet per vaste medewerker is toegenomen van EUR 133.000 in 2017 tot EUR 143.000 in 2018. Onze beleid blijft erop gericht om de omzet per FTE te laten groeien.

Vooruitzichten
Op basis van nieuwe opdrachten en een toenemend aantal ASIC supply chain projecten in de pijplijn verwacht RoodMicrotec een aanhoudende omzetgroei over de komende jaren te rapporteren en elk jaar betere positieve nettoresultaten te boeken. Met een minder sterk groeiende economie en geopolitieke onzekerheid zal de omzet in 2020 naar verwachting tussen de EUR 16 miljoen en de EUR 18 miljoen uitkomen.

Martin Sallenhag, CEO RoodMicrotec: ‘De vooruitzichten voor 2019 zijn het gevolg van een sterke afname van de vraag van een van onze klanten nadat deze een groot project kwijtraakte, en zijn verder te wijten aan de economische omstandigheden en geopolitieke situatie.’

tijd 15.58
Rood Micro EUR 0,25 -2,6ct vol. 851.000Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL